Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SHIPREP - PORTWIN Logo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SHIPREP - PORTWIN Logo."— Utskrift av presentasjonen:

1 SHIPREP - PORTWIN Logo

2 1982 Forprosjekt Havnedata 1983 Statistikksystemet Havnedata
PortWin Historikk 1982 Forprosjekt Havnedata 1983 Statistikksystemet Havnedata 1985 Utvidet med fakturering 1988 PC-versjon med reskontro Havnedata i 19 havner 1999 Portwin i 44 havner

3 PortWin Havneforvaltningssystem
Administrasjon av skipsanløp, godshåndtering og tjenester Enkel ressursplanlegging ved skipsanløp Fakturagrunnlag for alle forekommende avgifter, tjenester og alle typer fordringen Produksjon av statistikk Grensesnitt til andre systemer

4 Visma Business Reskontro og Regnskap
PortWin Integrasjon Visma Business Reskontro og Regnskap Lydia FDV-system, med tilleggsmoduler for; Eiendomsutleie, Parkering og Småbåter InfoMaker rapportgenerator Utvikles til å omfatte Allianse Utleie for; Eiendomsutleie, Parkering og Småbåter Fjernovervåkning og støtte av server/program

5 ShipRep Kystverkets forvaltningsystem
Losbestilling, losformidling, losadminstrasjon Lossertifikater Farledsbevis Årsgebyr Sentralsystem for trafikksentraler Hazmat

6 SHIPREP - PORTWIN Forvaltingsverktøy
ShipRep og Portwin er utviklet hver for seg for å imøtekomme Kystverket og havnenes behov for administrative edb-verktøy.

7 SHIPREP - PORTWIN FELLESNEVNEREN
Fellesnevneren er grunndata som: - registre og tabeller og kaptein/agenten med pålegg om rapportering og bestilling av tjenester til: - Kystverket, havnemyndigheter, toll og politi. Med ”gjenbruk til Forsvaret”, Loyds, SSB

8 SHIPREP - PORTWIN FELLES- OG FAGBEHOV
Forventet anløp (anløpsmelding) fra skip og/eller megler Bestilling av tjenester fra skip/megler Korrigeringsmeldinger for anløpet Losse- og losserapporter fra megler/skip Skipsregistrene

9 SHIPREP - PORTWIN FELLES- OG FAGBEHOV
Lloyds rapport Fremmed aktivitet til COSS Skip i havn Betalingsformidling Statistikker Bekreftelse av bestilte tjenester Meteorologiske data, bilder fra web Farlig last Media/publikum

10 SHIPREP - PORTWIN Fremtidige aktører
Kystverket Havner Toll Agenter/Rederier/Skipet Havneoperatører Transportselskaper

11 Prosjektets formål Grunnlagsdokumentet legger til rette for en prosjektutvikling som baseres på tre trinn: Trinn 1: Grunnlagsdokumentet (Rammebeskrivelser) Trinn 2: Forprosjekt (Prosjektforslag) Trinn 3: Hovedprosjekt (Gjennomføring av definert prosjekt).

12 Mandat · Forprosjektrapporten skal inneholde en oversikt som viser hvordan Portwin og Kystverket kan samarbeide innenfor de områder som er beskrevet i Grunnlagsdokumentet. ·  Grenseflater og muligheter skal beskrives.

13 Prosjektstruktur

14 Tilrådning Det tilrås at Kystverket og Portwin havnene etablerer et strukturert samarbeide som gjør det mulig å delta som en aktiv partner i utviklingsarbeid som er relevant for partene.

15 Meldinger ANLØPSMELDINGER KORRIGERING AV ANLØPSMELDINGER
UTENRIKSANLØP INNENRIKSFART KORRIGERING AV ANLØPSMELDINGER BESTILLING AV TJENESTER KORRIGERING AV TJENESTER LOSSE- OG LASTEMELDINGER MELDING OM FARLIG LAST, HAZMAT DEKLARASJONSMELDINGER

16 Shiprep og Web Services
Hvordan kan så denne nye teknikken benyttes av Shiprep. Ved å kalle KYV WEB Service vil brukere motta, som XML-meldinger, den forespurte informasjon for videre benyttelse i egne applikasjoner. Dette er noen forslag til WEB-services for Shiprep, og hva de kan utføre:

17 Utviklingsmodell

18 Kompetanse og samarbeidspartnere
Aktivitet bør være rent systemorientert og ha tilgang på ressurspersoner med spesiell innsikt i SHIPREP og Portwin. Nor-Cargo AS og GAT-Soft AS er invitert til samarbeide for å utvikle et koordinert datasystem for rapportering og bestilling av tjenester i forbindelse med anløp. TILRÅING  Det tilrås at det etableres en aktivitet med formål å utvikle systemløsninger i samarbeide med sentrale aktører innen sjøtransport.

19 SHIPREP - PORTWIN FREMTIDEN
Få til et funksjonelt verktøy som aktørene har et reelt behov for Det vil gi offentlige og private aktører muligheter for effektivisering som må komme sluttbrukeren tilgode


Laste ned ppt "SHIPREP - PORTWIN Logo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google