Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Digitale læringsplattformer - hvor er Ulsrud, og hvor vil vi gå? Fakta: AA: Grunnkurs - (180 plasser) + 18 på tilrettelagt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Digitale læringsplattformer - hvor er Ulsrud, og hvor vil vi gå? Fakta: AA: Grunnkurs - (180 plasser) + 18 på tilrettelagt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Digitale læringsplattformer - hvor er Ulsrud, og hvor vil vi gå? Fakta: AA: Grunnkurs - (180 plasser) + 18 på tilrettelagt undervisning VKI - 30 i England + 4 parallelle (alle har bærbare pc’er) VKII - 4 parallelle ID:Grunnkurs – 60, VKI – 30, VKII – 30 HS:Grunnkurs - 68,VKI – 30 (barne- og ungdomsarbeiderfag.) OVO – oppdragsundervisning 650 elever totalt (ca. 60% tospråklige) 100 % PC dekning på GK AA/ID (1,2 elever pr. maskin – Oslos beste dekning), alle lærere har bærbar PC

2 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Tilbakeblikk (I) •Ulsruds markedsposisjon fra 1994 - hovedutfordringer •IKT i læring “Mestringsdimensjonen” –Langsiktig satsing fra 1990-tallet –Differensieringsprosjektet - bærbare PCer – 3 klasser –Data for alle 2001/2002 - PILOT før innsIKT –Bonusskole 2002 - IKT i læring –Besøksskole 2002/2003 for innsIKT-skolene –LMS (ITL/CF) –Digital mappevurdering (i samarbeid med Utdanningsdirektoratet) og “Lærende nettverk” (Udir/UiO/ILS) –Skole Linux (avviklet – 2005)  INNSIKT IV / IKT ABC –2006 = øker antall bærbare maskiner, fornye maskinparken…. –Demokratisk underskudd pga datasatsning??

3 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Tilbakeblikk (II) •“På tross av at UVS satset på ny teknologi (jfr undersøkelser i storbritannia) opplevde vi en viss stagnasjon. Mange valgte tradisjonell formidlingsbasert undervisning. Langt fra alle lærerne benyttet seg av ledig kapasitet på datarom” (daværende rektor Claus Hagli) •Fra skolemiljø/læringsmiljø til læringsutbytte og resultatfokus - en nødvendig vei for UVS-jfr elevpopulasjon og markedsverdi på 1990-tallet •Behov for en helhetlig tilnærming til skoleutvikling ikke kenguruskole! •Forene ytre krav med indre behov

4 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Den gyldne trekanten PEDAGOGIKK TEKNOLOGIORGANISERING …. i hvilken grad og på hvilken måte læringsplattformer påvirker elevenes læringsutbytte og læringsstrategier… (brev UFD  Udir, 26.09.2005 

5 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Pedagogikk – hvor er vi? (Team organisering på UVS – helt nødvendig mht LMS bruken, fleksibiliteten, fagdag og lærerressursene. Mål: Tilpasset opplæring og økt læringsutbytte) •Teamene planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning i lag •Differensierte opplegg  (3 nivåer) •Nettressurser/multimedialitet  •Portefølje/mapper vurdering  •(Læringsstier  ) •(Læringsstrategier – ikke direkte knyttet til LMS) •Diskusjoner – felles feedback  •Innleveringer  •Logg  (faglogg, elevlogg)

6 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Hva ellers? •Fraværsføring:Elevene har tilsyn •Anmerkninger:Elevene skal få tilsyn •Karakterføring:Første og andre termin, standpunkt. Modulen for individuelle vurderinger kan tas i bruk •Midtveisvurdering:Faglig nivå samt ‘vekstpunkter’ (genialt – utviklet av Tom Halvorsrud – IKTansvarlig Ullern vgs) •Kommunikasjon:Nyheter, meldinger, e-post •Skoleevaluering:Skole basert evaluering – undersøkelser •Kvalitetssikring:Ledelsen har innsyn til fagrommene •Kalender: (?)Ikke optimalt •Kursing:Lav inngangsbillett for nybegynnere og viderekommende

7 Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Hvor vil vi gå? •Større gjennomsiktighet (transparency and accountability). Foreldrenes innsyn – gjestbrukere: rettigheter kontra personvern •Kjennskap til den enkelte elev: informasjon tilgjengelig/synlig uten å ofre konfidensialitet •Får LMS’ene til å henge mest mulig sammen mht kartlegging av elevenes læringsforutsetninger, planlegging / gjennomføring / evaluering av undervisning, evaluering av elever (formativ/summativ), rapportering om elevene og ulike former for elevutviklingsaktiviteter (samtaler, logg, foreldre kontakt….) •………. mest mulig fleksibilitet for den enkelte skolen


Laste ned ppt "Nasjonal demonstrasjonsskole 2005-07 Digitale læringsplattformer - hvor er Ulsrud, og hvor vil vi gå? Fakta: AA: Grunnkurs - (180 plasser) + 18 på tilrettelagt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google