Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Norad 20/1 – 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Norad 20/1 – 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Norad 20/1 – 2014

2 Generell konklusjon BT i hovedsak gjort en god jobb •Gitt dagens rammer og ressurser Men, anbefaling: Gjøre en strategisk vurdering av visjon, målsetninger og virksomhet med sikte på økt langsiktig bærekraft.

3 Virksomheten: Medlemmer 200720102013 Kategori 1; mindre enn 1 mn 5 Kategori 2; 1 mn - 5 mn 263732 Kategori 3; 5 mn - 25 mn 232724 Kategori 4; 25 mn - 100 mn 91113 Kategori 5; større enn 100 mn 666 Totalt 648180

4 Virksomheten: Arrangementer 2010 2011 2012 Antall arr. Antall delt. Gj.sn. delt. Antall arr. Antall delt. Gj.sn. delt. Antall arr. Antall delt. Gj.sn delt. Kurs 122161811 918921 Seminarer 10250257 816821 Andre arr 228145 715322 Totalt244942023484212451021

5 Virksomheten: Deltakerevalueringer (1 – 5 (best)) Forvent. innfridd Prosess ledelsen Faglig innholdArbeidsform Anledning til å deltaInformasjonPraktiskNettverkGj. snitt 2009 4.174.244.234.094.263.994.363.74 4.13 2010 4.044.294.134.074.284.004.323.77 4.11 2011 4.134.354.174.114.284.134.293.72 4.15 2012 4.094.364.254.174.254.074.283.68 4.08

6 Vurdering: Medlemmer / partnere  Generelt gode tilbakemeldinger fra medlemmene – BT oppfattes som «brukerstyrt » Behov for mer partnerutvikling:  Samlokaliserte partnere  Norad  Nordiske organisasjoner Områder for partnerutvikling: • Faglig – bl.a. m.h.t. ny teknologi • Sør – mer direkte inngrep • Finanisiering - privat sektor?

7 Vurdering: Forvaltning og styre Forvaltningskapasitet: •Med 2 ansatte har BT begrenset kapasitet •God støtte fra styret og medlemmene •Generelt vurderes forvaltningen som profesjonell og god Styret Vurderes som en effektiv organisasjonsform i forhold til oppgaver innen gitte rammer. Ønskelig med mer strategisk «slagkraft» : •Styret bør i enda større grad representere medlemsorganisasjonene •Gitt fortsatt støtte fra Norad, kan Norad ha en fagrepresentant i styret? •Gitt en fortsatt kjernestrategi innen bistandsfaglig kompetanseutvikling, kan styret også komplementeres av eksterne fagpersoner

8 Kostnader Totalt ca 2.2 millioner årlig, ca 32 % dekket av egne inntekter •Vanskelig å sammenlikne – men i “samme størrelsesorden” som CISU og Forum Syd •INTRAC: Mellom GBP 800 og 1200 for 2 dagers kurs Kost. per deltaker201020112012 Utgifter (NOK)2,548,6302,240,0212,229,047 Deltakere Kurs & seminar466378357 Alle arr.494406510 Kost pr. delt. Kurs & seminar5,4695,9266,244 Alle arr.5,1595,5174,371

9 Kursavgifter: BT og BOND BT SeminarerKurs Type organisasjon/lengde Halv dagHel dagÉn dagTo dager Små medlemsorganisasjoner300 kr500 kr600 kr1.100 kr Andre medlemsorganisasjoner og medlemmer i Bistandsklubben 500 kr800 kr1.000 kr1.800 kr Ikke-medlemmer800 kr1.300 kr1.600 kr2.900 kr Studenter200 kr300 krN/A Bond One day course Annual expenditure Non-membersBond members Small (< £500,000) £180£120 Medium (£500,000 - < £5m) £270£180 Large (> £5m) £360£240 Two day Course Small (< £500,000) £360 £240 Medium (£500,000 - < £5m) £540 £360 Large (> £5m) £720 £480

10 Betalingsvilje «Value for money»? Betale mer ?

11 Endringsteori og merverdi Gir BT merverdi og bedre resultater i Sør? •Godt mulig - men vanskelig å vurdere størrelse, omfang og betydning. •En rekke anekdotiske bevis, men ingen udiskuterbare, systematiske fakta å legge på bordet BT Kurs/ seminar Deltaker Egen organisasjon Partner i Sør Målgruppe

12 Utfordring 1: Rolle og finansiering BT leverer 3 typer tjenester innen bistandens verdikjede: 1.Kompetansetiltak innen bistand- og prosjektforvalting 2.Kompetansetiltak innen organisasjons- og prosessutvikling 3.Nettverksbygging og –utvikling i forskjellige former Alternativer for finansiering •Staten utfører og finansierer aktiviteten •En ikke-statlig organisasjon utfører aktiviteten, men staten finansierer den •En ikke-statlig organisasjon utfører aktiviteten, som finansieres av markedet Sprs. 1: Dobbeltfinansiering? Organisasjonene får støtte til administrasjon – i tillegg til at også tilbyderen av kompetansetjenester finansieres av staten. Sprs. 2: Åpen konkurranse? En outsourcet offentlig oppgave bør settes på anbud. Selv om rollen kan forsvares er det ikke sikkert at BT skal fylle den.

13 Utfordring 2: Norad strategi Endringer i Norad og i bistandspolitikken Norad ønsker en generell revurdering av hele sivilsamfunnstøtten. •Sør skal stå tydeligere i fokus, og det skal kreves dokumentasjon for merverdi: « Norad legger vekt på at mest mulig av virksomheten skal starte og slutte i Sør, og vil derfor nedprioritere støtten til konferanser, møter og seminarer som primært henvender seg til bistandsbransjens egne aktører.» (Fra «Prinsipper for Norad støtte til sivilt samfunn»,2009) •Begrensninger i hva som kan finansieres over siv. sam. bevilgningen

14 Anbefaling: Strategisk gjennomgang BT har grunnleggende samme mandat, og samme operasjonelle modus som for 20 år siden:  BT bør gjennomføre en grundig strategisk vurdering av sin visjon, sine målsetninger og sin virksomhet med sikte på langsiktig bærekraft.  Den nye strategien må baseres på mindre grad av bistandsavhengighet – Norads’ finansielle betydning bør reduseres Gode forutsetninger: Stabil organisasjon med rammeavtale frem til 2015. Goodwill og engasjement fra lojal medlemsmasse.


Laste ned ppt "Organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Norad 20/1 – 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google