Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Norad 20/1 – 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Norad 20/1 – 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Norad 20/1 – 2014

2 Generell konklusjon BT i hovedsak gjort en god jobb •Gitt dagens rammer og ressurser Men, anbefaling: Gjøre en strategisk vurdering av visjon, målsetninger og virksomhet med sikte på økt langsiktig bærekraft.

3 Virksomheten: Medlemmer Kategori 1; mindre enn 1 mn 5 Kategori 2; 1 mn - 5 mn Kategori 3; 5 mn - 25 mn Kategori 4; 25 mn mn Kategori 5; større enn 100 mn 666 Totalt

4 Virksomheten: Arrangementer Antall arr. Antall delt. Gj.sn. delt. Antall arr. Antall delt. Gj.sn. delt. Antall arr. Antall delt. Gj.sn delt. Kurs Seminarer Andre arr Totalt

5 Virksomheten: Deltakerevalueringer (1 – 5 (best)) Forvent. innfridd Prosess ledelsen Faglig innholdArbeidsform Anledning til å deltaInformasjonPraktiskNettverkGj. snitt

6 Vurdering: Medlemmer / partnere  Generelt gode tilbakemeldinger fra medlemmene – BT oppfattes som «brukerstyrt » Behov for mer partnerutvikling:  Samlokaliserte partnere  Norad  Nordiske organisasjoner Områder for partnerutvikling: • Faglig – bl.a. m.h.t. ny teknologi • Sør – mer direkte inngrep • Finanisiering - privat sektor?

7 Vurdering: Forvaltning og styre Forvaltningskapasitet: •Med 2 ansatte har BT begrenset kapasitet •God støtte fra styret og medlemmene •Generelt vurderes forvaltningen som profesjonell og god Styret Vurderes som en effektiv organisasjonsform i forhold til oppgaver innen gitte rammer. Ønskelig med mer strategisk «slagkraft» : •Styret bør i enda større grad representere medlemsorganisasjonene •Gitt fortsatt støtte fra Norad, kan Norad ha en fagrepresentant i styret? •Gitt en fortsatt kjernestrategi innen bistandsfaglig kompetanseutvikling, kan styret også komplementeres av eksterne fagpersoner

8 Kostnader Totalt ca 2.2 millioner årlig, ca 32 % dekket av egne inntekter •Vanskelig å sammenlikne – men i “samme størrelsesorden” som CISU og Forum Syd •INTRAC: Mellom GBP 800 og 1200 for 2 dagers kurs Kost. per deltaker Utgifter (NOK)2,548,6302,240,0212,229,047 Deltakere Kurs & seminar Alle arr Kost pr. delt. Kurs & seminar5,4695,9266,244 Alle arr.5,1595,5174,371

9 Kursavgifter: BT og BOND BT SeminarerKurs Type organisasjon/lengde Halv dagHel dagÉn dagTo dager Små medlemsorganisasjoner300 kr500 kr600 kr1.100 kr Andre medlemsorganisasjoner og medlemmer i Bistandsklubben 500 kr800 kr1.000 kr1.800 kr Ikke-medlemmer800 kr1.300 kr1.600 kr2.900 kr Studenter200 kr300 krN/A Bond One day course Annual expenditure Non-membersBond members Small (< £500,000) £180£120 Medium (£500,000 - < £5m) £270£180 Large (> £5m) £360£240 Two day Course Small (< £500,000) £360 £240 Medium (£500,000 - < £5m) £540 £360 Large (> £5m) £720 £480

10 Betalingsvilje «Value for money»? Betale mer ?

11 Endringsteori og merverdi Gir BT merverdi og bedre resultater i Sør? •Godt mulig - men vanskelig å vurdere størrelse, omfang og betydning. •En rekke anekdotiske bevis, men ingen udiskuterbare, systematiske fakta å legge på bordet BT Kurs/ seminar Deltaker Egen organisasjon Partner i Sør Målgruppe

12 Utfordring 1: Rolle og finansiering BT leverer 3 typer tjenester innen bistandens verdikjede: 1.Kompetansetiltak innen bistand- og prosjektforvalting 2.Kompetansetiltak innen organisasjons- og prosessutvikling 3.Nettverksbygging og –utvikling i forskjellige former Alternativer for finansiering •Staten utfører og finansierer aktiviteten •En ikke-statlig organisasjon utfører aktiviteten, men staten finansierer den •En ikke-statlig organisasjon utfører aktiviteten, som finansieres av markedet Sprs. 1: Dobbeltfinansiering? Organisasjonene får støtte til administrasjon – i tillegg til at også tilbyderen av kompetansetjenester finansieres av staten. Sprs. 2: Åpen konkurranse? En outsourcet offentlig oppgave bør settes på anbud. Selv om rollen kan forsvares er det ikke sikkert at BT skal fylle den.

13 Utfordring 2: Norad strategi Endringer i Norad og i bistandspolitikken Norad ønsker en generell revurdering av hele sivilsamfunnstøtten. •Sør skal stå tydeligere i fokus, og det skal kreves dokumentasjon for merverdi: « Norad legger vekt på at mest mulig av virksomheten skal starte og slutte i Sør, og vil derfor nedprioritere støtten til konferanser, møter og seminarer som primært henvender seg til bistandsbransjens egne aktører.» (Fra «Prinsipper for Norad støtte til sivilt samfunn»,2009) •Begrensninger i hva som kan finansieres over siv. sam. bevilgningen

14 Anbefaling: Strategisk gjennomgang BT har grunnleggende samme mandat, og samme operasjonelle modus som for 20 år siden:  BT bør gjennomføre en grundig strategisk vurdering av sin visjon, sine målsetninger og sin virksomhet med sikte på langsiktig bærekraft.  Den nye strategien må baseres på mindre grad av bistandsavhengighet – Norads’ finansielle betydning bør reduseres Gode forutsetninger: Stabil organisasjon med rammeavtale frem til Goodwill og engasjement fra lojal medlemsmasse.


Laste ned ppt "Organisasjonsgjennomgang av Bistandstorget Norad 20/1 – 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google