Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk: Langvarig Målrettet Partnerskap: Fellesskap rundt felles mål Gjensidig nytte – kommer alle partnere til gode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk: Langvarig Målrettet Partnerskap: Fellesskap rundt felles mål Gjensidig nytte – kommer alle partnere til gode."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5 Strategisk: Langvarig Målrettet Partnerskap: Fellesskap rundt felles mål Gjensidig nytte – kommer alle partnere til gode

6 Hva dreier det seg om? På ungdomsfeltet: A)  nyskapende praksis  utvikling av nye måter å jobbe på  utvikling av nye metoder B)  utvikle og modernisere organisasjonene innen ungdomsfeltet C)  støtte den ungdomspolitiske utviklingen på regionalt/nasjonalt/europeisk nivå

7 Tverrsektorielt:  Mellom virksomheter innen formell og ikke-formell læring  Synergier ved å samarbeide mellom sektorer (skole og fritidsklubb sammen kan bedre motvirke drop-outs)  Anerkjennelse av og bekreftelse på læringsutbyttet innen formell, ikke- formell og uformell læring

8 Dette skal resultere i: Ny praksis som dokumenteres i utvikling av Metodebok Verktøy Materiell = produkter med overføringsverdi  kan brukes av andre

9 Hvem kan delta? Ungdomsorganisasjoner Offentlige instanser Uformelle ungdomsgrupper Utdanningsinstitusjoner Sosiale partnere innen arbeidslivet Forskningsinstitusjoner Bedrifter Kulturorganisasjoner

10 Antall partnere: Minimum 2 organisasjoner fra minst 2 programland (= EU- land, EØS-land, Tyrkia, Makedonia). NB! For tverrsektorielle prosjekter: Minimum 3 organisasjoner fra minst 3 programland. Hvem søker og til hvem søkes det? En av partnerne fra et programland søker til det nasjonale kontoret i sitt eget land. Prosjektlengde: Mellom 6 måneder og 2 år. NB! For tverrsektorielle prosjekter: Mellom 2 og 3 år. Søknadsfrister: 30. april og 1. oktober (innen kl. 12 – middag). NB! For tverrsektorielle prosjekter: Kun 30. april.

11 KVALITETSKRITERIER Prosjektets relevans (teller 30 %): Tilknytning til EUs ungdomspolitikk Tilknytning til formålene med Strategisk Partnerskap Basert på en behovsanalyse Klart definerte og realistiske mål for prosjektet Kommer alle partnere til gode Prosjektet er innovativt og/eller komplementært til eksisterende aktiviteter Prosjektets opplegg kan brukes i europeisk sammenheng

12 KVALITETSKRITERIER Prosjektdesign (teller 20 %): Arbeidsprogrammets kvalitet (klart definerte faser) Sammenheng mellom prosjektets mål og aktiviteter Gode metoder Kvalitetskontroll – budsjettstyring, tidsplan God ressursfordeling mellom aktivitetene

13 KVALITETSKRITERIER Kvaliteten på prosjektteam og samarbeidsformer (teller 20 %) Partnerne utfyller hverandre – kunnskap, erfaring, kompetanse Oppgavefordelingen er balansert og involverer alle partnerne Prosjektet involverer nykommere Gode kommunikasjonsformer

14 KVALITETSKRITERIER Utbytte og resultatspredning (teller 30 %) Evalueringsmetoder Prosjektets potensielle utbytte internt og overfor omverdenen Plan for spredning av resultatene ved prosjektslutt (DEOR) Prosjektets bærekraft – hvordan en vil bygge på det som er oppnådd

15 STØTTEBELØP Maksimal støtte for 1 år: € 150 000 (= ca. NOK 1,2 millioner) – dvs. at per måned blir beløpet € 12 500 (= ca. NOK 100 000) Prosjektorganisering og gjennomføring (alle prosjekter kan søke om dette): Koordinerende partner (den som har sendt søknaden): € 500 per måned (= ca. NOK 4 000) Andre partnere: € 250 per måned (= ca. NOK 2 000) Maksimal støtte per måned: € 2 750 (= ca. NOK 22 000). Dette innebærer at en kan få støtte til én koordinator/søker + 9 partnere = 10 partnere i alt.

16 STØTTEBELØP Transnasjonale prosjektmøter (alle prosjekter kan søke om dette): Per deltaker per møte ved reiseavstand 100-1999 km én vei: € 575 (= ca. NOK 4 600). Per deltaker per møte ved reiseavstand over 2000 km én vei: € 760(= ca. NOK 6 100). Beløpet skal bidra til reise og opphold. Maksimalt beløp per år til denne posten: € 23 000 (= ca. NOK 184 000).

17 STØTTEBELØP Transnasjonale mobilitetsaktiviteter som kan inngå i strategiske partnerskap – begrunnes ved at de er nødvendige for å oppfylle prosjektet (krever utførlig begrunnelse) – kommer i så fall i tillegg til Transnasjonale prosjektmøter Reisestøtte: Mellom 100-1999 km: € 275 (= ca. NOK 2 200) Over 2000 km: € 360 (= ca. NOK 2 900) Individuell støtte: Langtids mobilitet for ungdomsarbeidere: 1.-14. dag: € 105 i Norge 15.-60. dag: € 74 i Norge 61. dag – 12 måneder: € 53 i Norge (Norge har stort sett høyeste satser – laveste satser er hhv. € 90, € 63, € 45)

18 STØTTEBELØP Transnasjonale mobilitetsaktiviteter som kan inngå i strategiske partnerskap (forts.): Individuell støtte: Korte opplæringstiltak for felles personalgrupper: 1.-14. dag: € 100 per dag per deltaker (lik sats) 15.-60. dag: € 70 per dag per deltaker (lik sats) Korttidsaktiviteter for ungdom: 1.-14. dag: € 55 per dag per deltaker (lik sats) 15.-60. dag: $ 40 per dag per deltaker (lik sats)

19 STØTTEBELØP Transnasjonale mobilitetsaktiviteter som Kan inngå i strategiske partnerskap (forts.) Støtte til språkopplæring: € 150 (= ca. NOK 1 200) per deltaker for aktiviteter som varer mellom 2 og 12 måneder. I søknaden må det begrunnes særskilt hvorfor dette er nødvendig for prosjektet.

20 STØTTEBELØP Transnasjonale mobilitetsaktiviteter som kan inngå i strategiske partnerskap (forts.) Intellektuelle, pedagogiske produkter (pedagogisk materiell, IT-verktøy, analyse og utredning, m.m.). Ulike dagsatser som varierer med type arbeidskraftressurs. Norge er i gruppen med høyeste satser: Fra € 157 til € 294 per dag (ca. NOK 1 260 til NOK 2 350). NB! For å få støtte til dette, kreves det utvikling av produkter på et svært høyt nivå.

21 STØTTEBELØP Transnasjonale mobilitetsaktiviteter som kan inngå i strategiske partnerskap (forts.) Multiplier events – støtte til nasjonale og transnasjonale konferanser/seminarer for å spre informasjon om prosjektresultatene og de intellektuelle produktene: Innenlandske deltakere: € 100 per deltaker (= ca. NOK 800) Utenlandske deltakere: € 200 per deltaker (= ca. NOK 1 600) NB! Det kan kun søkes om midler til dette for prosjekter som også søker om støtte til intellektuelle, pedagogiske produkter. Maksimalt beløp per prosjekt: € 30 000 (= ca. NOK 240 000)

22 STØTTEBELØP Transnasjonale mobilitetsaktiviteter som Kan inngå i strategiske partnerskap (forts.) Ekstraordinære kostnader: Støtte til faktiske kostnader relatert til varer og tjenester som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, og som ikke hører til hva de deltakende organisasjonene selv naturlig bør kunne stå for. 75 % av faktiske dokumenterte utgifter kan bli dekket, opp til maksimalt € 50 000 per prosjekt (= ca. NOK 400 000).

23 STØTTEBELØP Transnasjonale mobilitetsaktiviteter som Kan inngå i strategiske partnerskap (forts.) Støtte til personer med særskilte behov: -relatert til personer med nedsatt funksjonsevne Det kan dekkes opp til 100 % av utgiftene. I søknaden må det begrunnes særskilt og spesifikt.


Laste ned ppt "Strategisk: Langvarig Målrettet Partnerskap: Fellesskap rundt felles mål Gjensidig nytte – kommer alle partnere til gode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google