Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi 2012 – 2015 Oslo T-banedrift AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi 2012 – 2015 Oslo T-banedrift AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi 2012 – 2015 Oslo T-banedrift AS

2 Nåsituasjon Oslo T-banedrift mener det er mulig å øke antall reisende fra 76 millioner i 2010 basert på økt marked og større kapasitet. Der er politisk vilje til å satse på Oslo T-banedrift som et virkemiddel for nødvendig utvikling av hovedstaden Oslo T-banedrift disponerer ny materiellpark med 83 togsett og ytterligere 32 nye blir levert i 2012 og 2013 Materiellfornyelsen forplikter til en tilsvarende satsning på infrastruktur og stasjonsutvikling, for å få en størst mulig effekt av fornyelsen Med en moderne infrastruktur vil Oslo T-banedrift kunne være en bidragsyter i samfunnsutviklingen Kundetilfredsheten er høy Sykefraværet er redusert til 9,7 % per oktober 2011 Driftsstabiliteten har i 2011 vært bedre enn tidligere Effektiviteten i organisasjonen er i positiv utvikling, og skal utvikles videre gjennom kontinuerlig forbedring Samspillet mellom ledelsen og tillitsvalgte er i god utvikling og bidrar til å realisere strategien på en god måte

3 Styringspyramiden Kommunikasjon og resultatmålinger Visjon Verdier
«En T-bane til å stole på» Verdier Handlekraftig | Effektiv | Inspirerende Hovedmålsetting OTD skal være den beste og mest effektive T-bane leverandøren. OTD skal være et utviklingsorientert selskap med stolte medarbeidere som leverer kvalitetsprodukter Strategiske suksessområder og ambisjoner Kunde Organisasjon og ledelse Sikkerhet og miljø Effektivitet Kundene skal bli mer fornøyd ved at det hver dag er stabil drift, god service og trygt ombord og på stasjonene. Ledelsen av selskapet skal sørge for at medarbeiderne er stolte av å levere høy kvalitet i den daglige driften med effektive arbeidsprosesser. T-banen skal bli mer miljøvennlig og sikker ved en proaktiv holdning og kontinuerlig forbedring. Selskapet skal effektivisere driften og sikre inntektene for å være konkurransedyktig. Kommunikasjon og resultatmålinger

4 Strategiske initiativer
Til hvert strategisk suksessområde skal selskapet ta initiativ for å forbedre resultatene slik at målene nås. Til initiativene settes det aktiviteter som skal gi gevinster slik at målene nås.

5 Strategiske initiativer - Kunde
KPI Videreutvikling og implementering av samspillmodellen med fokus på: Punktlighet og regularitet Trygghet om bord på togene og på stasjonene Kommunikasjon med kundene 2012 Kundetilfredshet 93 % Regularitet 99,5 % Punktlighet 75 % Fornøyd oppdragsgiver og bonus som forventet 2013 Kundetilfredshet 94 % Regularitet 99,6 % Punktlighet 77 % 2014 Kundetilfredshet 95 % Regularitet 99,7 % Punktlighet 79 % 2015 Kundetilfredshet 96 % Punktlighet 81 %

6 Strategiske initiativer - Organisasjon og Ledelse
KPI Videreutvikling og implementering av samspillmodellen med fokus på: Effektiv organisering Leveransekvalitet Kontinuerlig forbedring Samarbeid på tvers Kommunikasjon Involvering Ledelsesutvikling (med fokus på områder fra MTU og 360-grader) 2012 Medarbeidertilfredshet indeks 76 Ledelse indeks 78 Sykefravær 9, % 2013 Ledelse indeks 80 Sykefravær 8.5 % 2014 Ledelse indeks 82 Sykefravær 7,5 % 2015 Sykefravær 7,0 %

7 Strategiske initiativer - Sikkerhet og miljø
KPI Videreutvikling og implementering av samspillmodellen med fokus på: Sikkerhet Miljø Kontinuerlig forbedring Forbedre regelverk og roller 2012 Tilløp til kollisjon: Tilløp til personpåkjørsel: Hendelser ved av-/påstigning: Energi kwh/vognkilometer: ,5 2013 Tilløp til kollisjon: Tilløp til personpåkjørsel: Hendelser ved av-/påstigning: Energi kwh/vognkilometer : ,4 2014 Tilløp til kollisjon: Tilløp til personpåkjørsel: Hendelser ved av-/påstigning: Energi kwh/vognkilometer : ,3 2015 Tilløp til kollisjon: Tilløp til personpåkjørsel: Hendelser ved av-/påstigning: *Alle KPIene utenom energi er basert på 2011 produksjonsnivå. Disse må justeres for avtalt produksjon hvert år.

8 Strategiske initiativer - Effektivitet
KPI Videreutvikling og implementering av samspillmodellen med fokus på: Videreutvikling og implementering av balansert målstyring Mer effektiv driftsbemanning Økt kontrollspenn (færre ledere) Reduksjon i antall administrative årsverk Leverandørstrategi med kontraktsfestede KPI`er Generell kostnadsreduksjon Utvikling av IKT-strategi 2012 Kostnader pr. togtime OTD: NOK Kostnader pr. vognkm.: OTD: ,68 NOK Antall årsverk pr. tjeneste: ,70 2013 Kostnader pr. togtime OTD: NOK Kostnader pr. vognkm. OTD: ,99 NOK Antall årsverk pr. tjeneste: ,65 2014 Kostnader pr. togtime OTD: NOK Kostnader pr. vognkm OTD.: ,91 NOK 2015 Kostnader pr. togtime OTD: NOK Kostnader pr. vognkm.OTD: ,44 NOK Antall årsverk pr. tjeneste: ,60

9 Resultatmålinger Målinger kundeområdet (kontinuerlig måling)
MIS – Ruters markedsinformasjonssystem, Travis – produksjons- og avviksdatabaser, Truls - produksjons- og avviksdatabaser, ATN - produksjons- og avviksdatabaser Målinger organisasjon og ledelse MTU – medarbeiderundersøkelse (årlig måling) Sykefraværsstatistikk (kontinuerlig måling) Målinger sikkerhet og miljø (kontinuerlig måling) Synergi – registrerings- og analyseverktøy Energiforbruk Målinger effektivitet (månedlig måling) HASTUS/DDAM – rute- og mannskapsplanleggingssystem Regnskap


Laste ned ppt "Strategi 2012 – 2015 Oslo T-banedrift AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google