Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi 2012 – 2015 Oslo T-banedrift AS. 2 •Oslo T-banedrift mener det er mulig å øke antall reisende fra 76 millioner i 2010 basert på økt marked og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi 2012 – 2015 Oslo T-banedrift AS. 2 •Oslo T-banedrift mener det er mulig å øke antall reisende fra 76 millioner i 2010 basert på økt marked og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi 2012 – 2015 Oslo T-banedrift AS

2 2 •Oslo T-banedrift mener det er mulig å øke antall reisende fra 76 millioner i 2010 basert på økt marked og større kapasitet. •Der er politisk vilje til å satse på Oslo T-banedrift som et virkemiddel for nødvendig utvikling av hovedstaden •Oslo T-banedrift disponerer ny materiellpark med 83 togsett og ytterligere 32 nye blir levert i 2012 og 2013 •Materiellfornyelsen forplikter til en tilsvarende satsning på infrastruktur og stasjonsutvikling, for å få en størst mulig effekt av fornyelsen •Med en moderne infrastruktur vil Oslo T-banedrift kunne være en bidragsyter i samfunnsutviklingen •Kundetilfredsheten er høy •Sykefraværet er redusert til 9,7 % per oktober 2011 •Driftsstabiliteten har i 2011 vært bedre enn tidligere •Effektiviteten i organisasjonen er i positiv utvikling, og skal utvikles videre gjennom kontinuerlig forbedring •Samspillet mellom ledelsen og tillitsvalgte er i god utvikling og bidrar til å realisere strategien på en god måte Nåsituasjon

3 Visjon « En T-bane til å stole p å» Verdier Handlekraftig | Effektiv | Inspirerende Hovedm å lsetting OTD skal v æ re den beste og mest effektive T-bane leverand ø ren. OTD skal v æ re et utviklingsorientert selskap med stolte medarbeidere som leverer kvalitetsprodukter Strategiske suksessomr å der og ambisjoner KundeOrganisasjon og ledelse Sikkerhet og milj ø Effektivitet Kundene skal bli mer forn ø yd ved at det hver dag er stabil drift, god service og trygt ombord og p å stasjonene. Ledelsen av selskapet skal s ø rge for at medarbeiderne er stolte av å levere høy kvalitet i den daglige driften med effektive arbeidsprosesser. T-banen skal bli mer milj ø vennlig og sikker ved en proaktiv holdning og kontinuerlig forbedring. Selskapet skal effektivisere driften og sikre inntektene for å v æ re konkurransedyktig. Styringspyramiden Kommunikasjon og resultatmålinger

4 4 Strategiske initiativer Til hvert strategisk suksessområde skal selskapet ta initiativ for å forbedre resultatene slik at målene nås. Til initiativene settes det aktiviteter som skal gi gevinster slik at målene nås.

5 5 Strategiske initiativer - Kunde Strategiske initiativerKPI Videreutvikling og implementering av samspillmodellen med fokus på: –Punktlighet og regularitet –Trygghet om bord på togene og på stasjonene –Kommunikasjon med kundene 2012  Kundetilfredshet 93 %  Regularitet 99,5 %  Punktlighet 75 %  Fornøyd oppdragsgiver og bonus som forventet 2013  Kundetilfredshet 94 %  Regularitet 99,6 %  Punktlighet 77 %  Fornøyd oppdragsgiver og bonus som forventet 2014  Kundetilfredshet 95 %  Regularitet 99,7 %  Punktlighet 79 %  Fornøyd oppdragsgiver og bonus som forventet 2015  Kundetilfredshet 96 %  Regularitet 99,7 %  Punktlighet 81 %  Fornøyd oppdragsgiver og bonus som forventet

6 6 Strategiske initiativer - Organisasjon og Ledelse Strategiske initiativerKPI Videreutvikling og implementering av samspillmodellen med fokus på: ­Effektiv organisering ­Leveransekvalitet ­Kontinuerlig forbedring ­Samarbeid på tvers ­Kommunikasjon ­Involvering Ledelsesutvikling (med fokus på områder fra MTU og 360-grader) 2012  Medarbeidertilfredshet indeks 76  Ledelse indeks 78  Sykefravær 9, % 2013  Medarbeidertilfredshet indeks 76  Ledelse indeks 80  Sykefravær 8.5 % 2014  Medarbeidertilfredshet indeks 76  Ledelse indeks 82  Sykefravær 7,5 % 2015  Medarbeidertilfredshet indeks 76  Ledelse indeks 82  Sykefravær 7,0 %

7 7 Strategiske initiativer - Sikkerhet og miljø Strategiske initiativerKPI Videreutvikling og implementering av samspillmodellen med fokus på: •Sikkerhet •Miljø •Kontinuerlig forbedring •Forbedre regelverk og roller 2012  Tilløp til kollisjon: 180  Tilløp til personpåkjørsel: 800  Hendelser ved av-/påstigning: 130  Energi kwh/vognkilometer: 2,5 2013  Tilløp til kollisjon: 175  Tilløp til personpåkjørsel: 780  Hendelser ved av-/påstigning: 125  Energi kwh/vognkilometer : 2,4 2014  Tilløp til kollisjon: 170  Tilløp til personpåkjørsel: 760  Hendelser ved av-/påstigning: 120  Energi kwh/vognkilometer : 2,3 2015  Tilløp til kollisjon: 165  Tilløp til personpåkjørsel: 740  Hendelser ved av-/påstigning: 115  Energi kwh/vognkilometer : 2,3 * Alle KPIene utenom energi er basert på 2011 produksjonsnivå. Disse må justeres for avtalt produksjon hvert år.

8 8 Strategiske initiativer - Effektivitet Strategiske initiativer KPI Videreutvikling og implementering av samspillmodellen med fokus på: •Videreutvikling og implementering av balansert målstyring •Mer effektiv driftsbemanning •Økt kontrollspenn (færre ledere) •Reduksjon i antall administrative årsverk •Leverandørstrategi med kontraktsfestede KPI`er •Generell kostnadsreduksjon Utvikling av IKT-strategi 2012  Kostnader pr. togtime OTD: 1 578 NOK  Kostnader pr. vognkm.: OTD: 12,68 NOK  Antall årsverk pr. tjeneste: 1,70 2013  Kostnader pr. togtime OTD: 1.557 NOK  Kostnader pr. vognkm. OTD: 11,99 NOK  Antall årsverk pr. tjeneste: 1,65 2014  Kostnader pr. togtime OTD: 1 527 NOK  Kostnader pr. vognkm OTD.: 11,91 NOK  Antall årsverk pr. tjeneste: 1,65 2015  Kostnader pr. togtime OTD: 1 507 NOK  Kostnader pr. vognkm.OTD: 11,44 NOK  Antall årsverk pr. tjeneste: 1,60

9 9 Resultatmålinger •Målinger kundeområdet (kontinuerlig måling) •MIS – Ruters markedsinformasjonssystem, •Travis – produksjons- og avviksdatabaser, •Truls - produksjons- og avviksdatabaser, •ATN - produksjons- og avviksdatabaser •Målinger organisasjon og ledelse •MTU – medarbeiderundersøkelse (årlig måling) •Sykefraværsstatistikk (kontinuerlig måling) •Målinger sikkerhet og miljø (kontinuerlig måling) •Synergi – registrerings- og analyseverktøy •Energiforbruk •Målinger effektivitet (månedlig måling) •HASTUS/DDAM – rute- og mannskapsplanleggingssystem •Regnskap


Laste ned ppt "Strategi 2012 – 2015 Oslo T-banedrift AS. 2 •Oslo T-banedrift mener det er mulig å øke antall reisende fra 76 millioner i 2010 basert på økt marked og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google