Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioteknologi i Tromsø-regionen Regionråd 16. september 2011 Ernst Kloosterman.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioteknologi i Tromsø-regionen Regionråd 16. september 2011 Ernst Kloosterman."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioteknologi i Tromsø-regionen Regionråd 16. september 2011 Ernst Kloosterman

2  Bioteknologi  Bioteknologimiljøet i Tromsøregionen  BioTech North  Mål og oppgaver  Gjort til nå, skissering fremover  Konklusjon Innhold

3 Bioteknologi Bioteknologi betegner tradisjonelt all bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – til å lage produkter som er nyttige og nødvendige for oss.

4 Marin bioprospektering kan beskrives som formålsrettet og systematisk leting i marine organismer i hav, langs kyst og i fjord, fra havbunnen eller fra olje-reservoar under havbunnen. Det kan være alle typer organismer; mikroorganismer som bakterier, sopp og virus og større organismer som for eksempel sjøplanter, skalldyr og fisk. Photo: Thomas De Lange Wenneck Marin bioprospektering

5 Industri Biopark Chitinord Bioteknologimiljø i Tromsøregionen

6 BioTec Pharmacon ConTraCognis Orthogenics Interogen Prophylix Akvaplan Niva ConCordix Chitinor ProBio AyandaClare N3 Pharma Lytix Biopharma Calanus ArcticZymes UniLabMarealisOlivita Scandinavian Dermal Innovations D`Liver Restråstoff Analysetjenester Næringsmiddelindustri Kosmetikk Farmasøytisk Medisinsk Diagnostikk Enzymer

7 •Sterk FoU miljø, virkemiddelapparat, infrastruktur •Senter for marin bioprospektering – regjeringsfokus, nordområdesatsing •Relativ få og mindre bedrifter, noen SMBer •Heterogen - lipider - peptider, enzymer - vaccins, diagnostics, pharmaceuticals, nutraceuticals… - marin relatert, men også terrestriell og ”fra medisinsk forskning” •Felles: forskningsbasert, kunnskapsintensiv •Som helhet: begrenset med verdiskapning  kommersialisering Bioteknologimiljø i Tromsø-regionen

8 •Med overordnet mål: økt verdiskaping •Delmål  økt næringsutvikling  gjøre bioteknologimiljøet mer synlig og attraktiv  nasjonal rolle for å videreutvikle bioteknologi og marin bioprospektering Konklusjon: Navet for bioteknologi

9 •Prosjekt i 3 år: 2010 – 2012 •Prosjektledelse ved Næringsforeningen (NFTR) •Budsjett: ca 3 mln NOK/år  75% RDA finansiering  25% egen innsats Konklusjon: Navet for bioteknologi

10 ”Samle, styrke og synliggjøre Tromsøregionens bioteknologimiljø” BioTech North

11 •Medlemmene: •Kjersti Gabrielsen – Marbank •Even Stenberg – Nofima •JoLynn Carroll– AkvaplanNiva •Jørgen B. Lødemel – N3 Pharma/Probio •Jan Buch Andersen – ArcticZymes •Grete Kristoffersen – NFTR •Svein Berg – Innovasjon Norge •Unn Sørum – MABIT BioTech North - styringsgruppe Institutter FoU, prosess, oppskalering, Næringsliv SmB, sMB, FoU Virkemiddelapparat Nasjonalt og internasjonalt (faglig) nettverk

12 BioTec Pharmacon ConTraCognis Ortogenics InterogenAkvaplan NivaChitinorProBio ConCordix AyandaClare N3 Pharma Lytix Biopharma Calanus ArcticZymes UniLabMarealisOlivita Scandinavian Dermal Innovation D`Liver Fou Universitetet MabCent Marbio Marbank Norstruct BFE/NFH Helsefak Gen-Øk Sintef Norut Nofima Støtte og bedriftsutvikling Innovasjon Norge Norinnova Tech Transfer MABIT Connect NN Norinnova Forvaltning AS SIVA Infrastruktur Barents BioCenter MabCent Inkubator Prosesslab Nofima Industri biopark Tromsø Nordøya

13  BioTech North arbeider for og på vegne av bioteknologimiljøet i Tromsøregionen/Nord-Norge, ved å  Bruke NFTRs næringspolitiske plattform  Søke samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale aktører/klynger  Være åpen og kommuniserende med Tromsøregionens biotekmiljø  Respektere individuelle organisasjonenes interesser  Operere innenfor RDAs spilleregler  Deltagende organisasjoner stiller opp med ressurser  timer  deltagelsesavgift i arrangementer  kunnskap  innsats, vilje Prosessen

14 ”Samle, styrke og synliggjøre Tromsø-regionens bioteknologimiljø”  Interne prosesser  samhold, felles arena, aktiviteter  hvem er vi, hva gjør vi? •SWOT, beskrivelse av miljøet  klynge innad – hvordan?  samarbeid – overlapp  webside, sosiale medier  Eksterne prosesser  profilere (ref SWOT)  (differensiert) klynge utad – hvordan?  samarbeid (inter)nasjonalt  webside, sosiale medier BioTech North – arbeidet fremover Strategisk plan og Handlingsplan Effektmål 2013

15 BioTech North – samle  klyngen i utvikling

16 ”Samle, styrke og synliggjøre Tromsø-regionens bioteknologimiljø” BioTech North – etter 2012

17 ”Samle, styrke og synliggjøre Tromsø-regionens bioteknologimiljø” BioTech North – etter 2012 ??

18 ”Samle, styrke og synliggjøre Tromsø-regionens bioteknologimiljø” Forutsetningene  BioTech North har lykkes med å samle, styrke og synliggjøre;  Og bedriftene og organisasjonen synes det og Utfordringene  Finansiering – kommer ikke unna ekstern finansiering  Vilje til å bidra – egen innsats, annet enn medlemskontingent  Finne rett fokus, de rette oppgavene – «mean and lean» BioTech North – etter 2012

19 “Tromsø – The Hotspot for Cold Biotech” www.biotechnorth.no

20 «Marin bioprospektering er et ledd i regjeringens innovasjonspolitikk. Det handler om å videreutvikle våre viktigste næringer og utnytte sammenfallet av kunnskapsmessige og naturgitte fortrinn»

21

22 Marbank Nasjonal marin biobank Marbio Analyseplattform

23 Fire kommersielle bedriftspartnere •Biotec Pharmacon ASA •Lytix Biopharma AS •Pronova BioPharma ASA •Arctic Biolabs AS De har førsterett til kommersialisering.

24 Infrastruktur og næringsliv

25 Industri Biopark Chitinord

26 Barents BioCentre •Etableres for å bedre rammebetingelsene for utvikling av nye arbeidsplasser innen bioteknologi i Nord-Norge. •En møteplass for næringsliv og forskningsmiljøene som gir unike muligheter for å utvikle nye innovative teknologier, produkter og selskaper.

27 27 Industri BioParken Tromsø -8000 m 2 inkl kontorer, prosesshall og fryselager -For marin bioteknologisk prosessindustri -Testfasiliteter i pilotskala og up-scaling -50 – 70 nye kompetansearbeidsplasser til regionen -Prosess-, kvalitet-, analyse-kompetanse under ett tak -Tett på marine råvarer -BioParken vil danne et solid grunnlag for nye prosessbedrifter som ønsker å etablere seg i regionen

28

29

30

31

32 Enzymer til 3,2 mill per gram

33

34

35


Laste ned ppt "Bioteknologi i Tromsø-regionen Regionråd 16. september 2011 Ernst Kloosterman."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google