Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioteknologi i Tromsø-regionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioteknologi i Tromsø-regionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioteknologi i Tromsø-regionen
Regionråd 16. september 2011 Ernst Kloosterman

2 Innhold Bioteknologi Bioteknologimiljøet i Tromsøregionen
BioTech North Mål og oppgaver Gjort til nå, skissering fremover Konklusjon

3 Bioteknologi Bioteknologi betegner tradisjonelt all bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – til å lage produkter som er nyttige og nødvendige for oss.

4 Marin bioprospektering
Marin bioprospektering kan beskrives som formålsrettet og systematisk leting i marine organismer i hav, langs kyst og i fjord, fra havbunnen eller fra olje-reservoar under havbunnen. Det kan være alle typer organismer; mikroorganismer som bakterier, sopp og virus og større organismer som for eksempel sjøplanter, skalldyr og fisk. Photo: Thomas De Lange Wenneck

5 Bioteknologimiljø i Tromsøregionen
Industri Biopark Chitinord

6 Næringsmiddelindustri Kosmetikk Farmasøytisk Medisinsk Diagnostikk
Restråstoff Analysetjenester Næringsmiddelindustri Kosmetikk Farmasøytisk Medisinsk Diagnostikk Enzymer BioTec Pharmacon ConTra Cognis Orthogenics Interogen Prophylix Akvaplan Niva ConCordix Chitinor ProBio Ayanda Clare N3 Pharma Lytix Biopharma Calanus ArcticZymes UniLab Marealis Olivita Scandinavian Dermal Innovations D`Liver

7 Bioteknologimiljø i Tromsø-regionen
Sterk FoU miljø, virkemiddelapparat, infrastruktur Senter for marin bioprospektering – regjeringsfokus, nordområdesatsing Relativ få og mindre bedrifter, noen SMBer Heterogen lipider peptider, enzymer vaccins, diagnostics, pharmaceuticals, nutraceuticals… marin relatert, men også terrestriell og ”fra medisinsk forskning” Felles: forskningsbasert, kunnskapsintensiv Som helhet: begrenset med verdiskapning  kommersialisering

8 Konklusjon: Navet for bioteknologi
Med overordnet mål: økt verdiskaping Delmål økt næringsutvikling gjøre bioteknologimiljøet mer synlig og attraktiv nasjonal rolle for å videreutvikle bioteknologi og marin bioprospektering

9 Konklusjon: Navet for bioteknologi
Prosjekt i 3 år: 2010 – 2012 Prosjektledelse ved Næringsforeningen (NFTR) Budsjett: ca 3 mln NOK/år 75% RDA finansiering 25% egen innsats

10 BioTech North ”Samle, styrke og synliggjøre Tromsøregionens bioteknologimiljø”

11 BioTech North - styringsgruppe
Medlemmene: Kjersti Gabrielsen – Marbank Even Stenberg – Nofima JoLynn Carroll – AkvaplanNiva Jørgen B. Lødemel – N3 Pharma/Probio Jan Buch Andersen – ArcticZymes Grete Kristoffersen – NFTR Svein Berg – Innovasjon Norge Unn Sørum – MABIT Institutter FoU, prosess, oppskalering, Næringsliv SmB, sMB, FoU Virkemiddelapparat Nasjonalt og internasjonalt (faglig) nettverk

12 ConTra Cognis Ortogenics Interogen Akvaplan Niva Chitinor ProBio
Fou Universitetet MabCent Marbio Marbank Norstruct BFE/NFH Helsefak Gen-Øk Sintef Norut Nofima Støtte og bedriftsutvikling Innovasjon Norge Norinnova Tech Transfer MABIT Connect NN Norinnova Forvaltning AS SIVA BioTec Pharmacon ConTra Cognis Ortogenics Interogen Akvaplan Niva Chitinor ProBio ConCordix Ayanda Clare N3 Pharma Lytix Biopharma Calanus ArcticZymes UniLab Marealis Olivita Scandinavian Dermal Innovation D`Liver Infrastruktur Barents BioCenter MabCent Inkubator Prosesslab Nofima Industri biopark Tromsø Nordøya

13 Prosessen BioTech North arbeider for og på vegne av bioteknologimiljøet i Tromsøregionen/Nord-Norge, ved å Bruke NFTRs næringspolitiske plattform Søke samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale aktører/klynger Være åpen og kommuniserende med Tromsøregionens biotekmiljø Respektere individuelle organisasjonenes interesser Operere innenfor RDAs spilleregler Deltagende organisasjoner stiller opp med ressurser timer deltagelsesavgift i arrangementer kunnskap innsats, vilje

14 BioTech North – arbeidet fremover
”Samle, styrke og synliggjøre Tromsø-regionens bioteknologimiljø” Interne prosesser samhold, felles arena, aktiviteter hvem er vi, hva gjør vi? SWOT, beskrivelse av miljøet klynge innad – hvordan? samarbeid – overlapp webside, sosiale medier Eksterne prosesser profilere (ref SWOT) (differensiert) klynge utad – hvordan? samarbeid (inter)nasjonalt Strategisk plan og Handlingsplan Effektmål 2013

15 BioTech North – samle  klyngen i utvikling

16 BioTech North – etter 2012 ”Samle, styrke og synliggjøre Tromsø-regionens bioteknologimiljø”

17 BioTech North – etter 2012 ”Samle, styrke og synliggjøre Tromsø-regionens bioteknologimiljø” ??

18 BioTech North – etter 2012 Forutsetningene Utfordringene
”Samle, styrke og synliggjøre Tromsø-regionens bioteknologimiljø” Forutsetningene BioTech North har lykkes med å samle, styrke og synliggjøre; Og bedriftene og organisasjonen synes det og Utfordringene Finansiering – kommer ikke unna ekstern finansiering Vilje til å bidra – egen innsats, annet enn medlemskontingent Finne rett fokus, de rette oppgavene – «mean and lean»

19 “Tromsø – The Hotspot for Cold Biotech” www.biotechnorth.no

20 «Marin bioprospektering er et ledd i regjeringens innovasjonspolitikk.
Det handler om å videreutvikle våre viktigste næringer og utnytte sammenfallet av kunnskapsmessige og naturgitte fortrinn»

21

22 Marbank Nasjonal marin biobank Marbio Analyseplattform

23 Fire kommersielle bedriftspartnere
Biotec Pharmacon ASA Lytix Biopharma AS Pronova BioPharma ASA Arctic Biolabs AS De har førsterett til kommersialisering.

24 Infrastruktur og næringsliv

25 Industri Biopark Chitinord

26 Barents BioCentre Etableres for å bedre rammebetingelsene for utvikling av nye arbeidsplasser innen bioteknologi i Nord-Norge. En møteplass for næringsliv og forskningsmiljøene som gir unike muligheter for å utvikle nye innovative teknologier, produkter og selskaper.

27 Industri BioParken Tromsø
8000 m2 inkl kontorer, prosesshall og fryselager For marin bioteknologisk prosessindustri Testfasiliteter i pilotskala og up-scaling 50 – 70 nye kompetansearbeidsplasser til regionen Prosess-, kvalitet-, analyse-kompetanse under ett tak Tett på marine råvarer BioParken vil danne et solid grunnlag for nye prosessbedrifter som ønsker å etablere seg i regionen 27

28

29

30

31

32 Enzymer til 3,2 mill per gram

33

34

35


Laste ned ppt "Bioteknologi i Tromsø-regionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google