Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kunnskapen er tilgjengelig - den må bare omsettes til handling!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kunnskapen er tilgjengelig - den må bare omsettes til handling!"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kunnskapen er tilgjengelig - den må bare omsettes til handling! NAAFs inneklimakonferanse på Beitostølen 14. – 15. oktober 2008

2 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Manglende fokus på forvaltning, drift og vedlikehold fører ofte til dårlig inneklima, økt sykefravær og høyt energiforbruk. Påstand Rutiner for filterbytte Varmestyring

3 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Grunnen til at handling uteblir kan være: •Manglende kunnskap om konsekvenser av dårlig inneklima •Manglende bestillerkompetanse hos ledere og ansvarlige personer •Manglende kompetanse innen byggforvaltningen og blant teknisk personell •Mangel på penger…… •Drift og vedlikehold har ikke status • Påstand, forts.:

4 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Løsningsbasert kartlegging i egen og andre kommuner viser at inneklima i mange tilfeller kan bedres med enkle og rimelige midler. Påstand, forts.:

5 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Ansatte, brukere og støttetjenester - en ressurs når inneklima settes på dagsorden! Påstand, forts.:

6 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kilde NOU utarbeidet i 2004: 22NOU utarbeidet i 2004: 22 Forebyggende tiltak: ”Siden det er kjent hva årsakene til de fleste helseproblemene er, kan en på sikt spare store summer på tiltak som kan forebygge disse.” Primær forebygging: ”En må sørge for at nødvendig kompetanse er tilgjengelig for å nyttiggjøres i alle kommuner. Det er nødvendig med kvalitetssikring av byggeprosess og drift med henblikk på alle viktige sider av inneklima/innemiljø.” Gevinst: ”Derved kan en forebygge de fleste uheldige helseeffekter og derved unngå produktivitetstap.” Fakta Velholdte bygninger gir mer til alle

7 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Påstand De fleste tror inneklimaproblemene forsvinner;  dersom ventilasjonsanlegget blir skiftet  dersom det bygges et nytt bygg  dersom bygningen blir totalrenovert  dersom det bygges ny skole  dersom det bygges ny barnehage  dersom det bygges nytt kontor  dersom sykehjemmet får styringssystemer (EIB) 

8 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kunnskap gjør oss i stand til handle. Inneklima er et samspill mellom miljøfaktorene: 1.Temperatur (Termisk miljø) 2.Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø) 3.Belysning / stråling (Aktinisk miljø) 4.Lyd / støy (Akustisk miljø) 5.Utforming / innredning (Mekanisk miljø) Påstand, forts.: Styrke samarbeidet mellom forskning og praktisk arbeid i kommunene! Kilde Verdens helseorganisasjon. WHO Inneklima påvirker oss 24 timer i døgnet, og er et samspill mellom miljøfaktorene ovenfor.

9 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Nå-situasjon i flere bygg! Vannlekkasjer i nytt tak Solbestrålte tilluftskanaler Automatikk som ikke fungerer

10 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Før tiltak Etter tiltak Frisk uteluft forurenses når den trekkes inn i bygningen Luftinntak nær bakkenivå Nå-situasjon i flere bygg, forts.! Luftinntaket er forlenget

11 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Nå- situasjon i flere bygg, forts.! Lys har betydning for læring, helse og trivsel. Målte Lux-verdier i et klasserom

12 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Skolebygningen fra 1922 med bygningsintegrert mekanisk balansert lavtrykksventilasjon. Nå-situasjon i flere bygg, forts.! Muligheter!

13 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Eks. på forbedringsområder Endre luftinntak Rutiner for filterbytte Defekt varmebatteri Nå-situasjon i flere bygg, forts.!

14 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Vi kan gjøre noe i påvente av det ”ideelle”

15 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker •Byggeprosesser og teknisk drift må kvalitetssikres med henblikk på alle viktige sider av inneklima, innemiljø og energibruk. •For hver bygning må det være gode rutiner for drift og vedlikehold. •Internkontroll skal benyttes aktivt av virksomhetsleder, verneombud, ansatte og foresatte. Et skolemiljø for læring forutsetter bruk av kjent kunnskap om inneklima.

16 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Selv om det er kommet nye midler til rehabilitering av skolebygg vil det ta mange år før vi er i mål. Med kompetanse og praktiske verktøy kan inneklima for barn, unge og voksne forbedres! Kompetanse og praktiske verktøy

17 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker •Miljøorientert kravspesifikasjon skolebyggMiljøorientert kravspesifikasjon skolebygg •Miljøorientert kravspesifikasjon barnehageMiljøorientert kravspesifikasjon barnehage •Miljøorientert drift og vedlikehold på webMiljøorientert drift og vedlikehold på web •Felles webbasert internkontroll for skole og barnehage. Støtteverktøy under utviklingFelles webbasert internkontroll for skole og barnehage. Utviklingsprosjekt i samarbeid med SINTEF- Energiforskning, Stiftelsen VEKST og NAAF. Finansiert via: VOX, ENOVA, Husbanken (FoU-midler) og Fylkesmannen i Vestfold Støtteverktøy og metoder på web

18 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Målgruppe: •Rektor/styrer •FAU/SU •Foreldre •Elever/barn •Verneombud •Ansatte •Arkitekter •Rådgivende ingeniører Miljøorientert kravspesifikasjon for skolebygg og barnehage skolebygg og barnehage

19 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Praktiske sjekklister: •El. oppvarmingEl. oppvarming •Vannbåren varmeVannbåren varme •VentilasjonVentilasjon •LysanleggLysanlegg • www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Fokus på HMS og inneklima

20 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Metoder for å bedre inneklima, brukeinvolvering Aktiv MEIS og Larviksmodellen Elever tegner temperaturmiljøet

21 www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Mange elever må være i skolebygg som ikke har tilfredsstillende inneklima. Mens man venter på kostbare nye bygningsmessige rehabiliteringstiltak i skoler, barnehager og yrkesbygg, er det viktig å iverksette tiltak for å bedre inneklima for barn, unge og voksne. Det vil ta tid å oppgradere alle bygg - mye kan gjøres mens vi venter!


Laste ned ppt "Www.fdvhms.nowww.fdvhms.no Inneklima 15.10.08. Kai Gustavsen, HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Kunnskapen er tilgjengelig - den må bare omsettes til handling!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google