Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av prøven Tidsangivelse. Prøven deles ut Vi fyller ut øvelsen sammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av prøven Tidsangivelse. Prøven deles ut Vi fyller ut øvelsen sammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av prøven Tidsangivelse

2 Prøven deles ut Vi fyller ut øvelsen sammen

3 Oppgave 2 Generelt svar: Funksjonen setter sammen de to faste tekstene ”Hei ” og ”! Du er nå registrert.” med en tekststreng som varierer for hver gang funksjonen brukes. Mer detaljert svar: Funksjonen får en tekststreng lagret i parameteren ord som inndata. Funksjonen setter først av plass i minnet (RAM) til en variabel med navn streng av type String. Deretter settes følgende tre tekststrengene sammen til en tekststreng: 1) ”Hei ”, 2) det som ligger lagret i innparameteren ord gjort om til store bokstaver ved ord.ToUpper, og 3) ”! Du er nå registrert.”. Den sammensatte lagres i variabelen streng. Til slutt returnerer funksjonen innholdet i streng som utdata.

4 Oppg. 3a: Eksempel på brukergrensesnitt txtVoksne Osv. for alle feltene

5 Oppg. 3b Enkel kode 'Koden legges i hendelsesprosedyren til VisKostnad knappen: Private Sub btnVis_Click() Handles btnVis.Click ' Deklarerer variabler etter hvert... Dim sum, rabatt As Double ' Sjekker hvert felt og summerer for de feltene som er fylt ut If (CInt(txtVoksne.Text) > 0) Then sum = sum + CInt(txtVoksne.Text) * 24 lstUtskrift.Items.Add("Voksne: " & txtVoksne.Text & CInt(txtVoksne.Text) * 24) End If If (CInt(txtBarn.Text) > 0) Then sum = sum + CInt(txtBarn.Text) * 12 lstUtskrift.Items.Add("Barn: " & txtBarn.Text & CInt(txtbarn.Text) * 12) End If '.... If chkRabatt.Checked Then rabatt = sum * 0.4 lstUtskrift.Items.Add("Rabatt: " & rabatt) End If lstUtskrift.Items.Add("Totalt: " & sum - rabatt) End Sub

6 Oppg. 3b kode m/feilsjekk 'Koden legges i hendelsesprosedyren til VisKostnad knappen: Private Sub btnVis_Click() Handles btnVis.Click ' Deklarerer variabler etter hvert... Dim sum, rabatt As Double Try ' Sjekker hvert felt og summerer for de feltene som er fylt ut If (CInt(txtVoksne.Text) > 0) Then sum = sum + CInt(txtVoksne.Text) * 24 lstUtskrift.Items.Add("Voksne: " & txtVoksne.Text & CInt(txtVoksne.Text) * 24 End If '.... If chkRabatt.Checked Then rabatt = sum * 0.4 lstUtskrift.Items.Add("Rabatt: " & rabatt) End If lstUtskrift.Items.Add("Totalt: " & sum - rabatt) Catch 'det som kan gå galt er at brukeren ikke taster tall for antall MessageBox.Show("Det må fylles ut med positive heltall") End Try End Sub

7 Oppg. 3b kode m/variabler for prisene Letter vedlikehold: Dersom prisene endres gjøres dette på ett sted. Eller dersom de senere leses fra en fil eller en Web-server kan de legges rett inn i variablene uten at koden må endres. 'Koden legges i hendelsesprosedyren til VisKostnad knappen: Private Sub btnVis_Click() Handles btnVis.Click Dim pvoksen As Double = 24 Dim pbarn As Double = 12 Dim phonnor As Double = 12 Dim pbil6 As Double = 65 Dim pbil68 As Double = 157 Dim pbil8 As Double = 239 Dim pmot As Double = 41 Dim sum, rabatt As Double Try ' Sjekker hvert felt og summerer for de feltene som er fylt ut If (CInt(txtVoksne.Text) > 0) Then sum = sum + CInt(txtVoksne.Text) * pvoksen lstUtskrift.Items.Add("Voksne: " & txtVoksne.Text & CInt(txtVoksne.Text) * pvoksen) End If '.... If chkRabatt.Checked Then rabatt = sum * 0.4 lstUtskrift.Items.Add("Rabatt: " & rabatt) End If lstUtskrift.Items.Add("Totalt: " & sum - rabatt) Catch 'det som kan gå galt er at brukeren ikke taster tall for antall MessageBox.Show("Det må fylles ut med positive heltall") End Try End Sub

8 Oppg. 3b kode m/bruk av funksjon Vi ser at vi gjentar beregning av pris for hvert felt, f.eks. CInt(txtVoksne.Text) * pvoksen Det er en fordel å lage en funksjon for dette ' Lager en funksjon for beregning av pris: Function BeregnPris(ByVal antall as Integer, ByVal pris As Double) As Double Return antall * pris End Function 'Koden for VisKostnad knappen blir da: Try ' Sjekker hvert felt og summerer for de feltene som er fylt ut delPris = BeregnPris(CInt(txtVoksne.Text, pvoksen) If (delPris) > 0) Then sum = sum + delPris lstUtskrift.Items.Add("Voksne: " & txtVoksne.Text & delPris) End If delPris = BeregnPris(CInt(txtBarn.Text, pbarn) If (delPris) > 0) Then sum = sum + delPris lstUtskrift.Items.Add("Barn: " & txtBarn.Text & delPris) End If '.... 'Må ha deklarert den nye variabelen delpris som: Dim delPris As Double

9 Setter sammen kode for 3b Alle elementene gir en komplett kode for 3b: –Enkel kode –Utvidet med feilsjekk Try... Catch –Utvidet med bruk av variabler for prisene –Utvidet med funksjon for beregning av delpris Karakter: En vurderingssak –Den enkle koden kan gi A dersom den er oversiktlig og feilfri og dersom resten av oppgavene er tilsvarende. –Dette fordi en har brukt tiden fornuftig. Komplett kode på 3b vil gi A på denne deloppgaven, men dersom det går på bekostning av andre deloppgaver som ikke er besvart vil det slå negativt ut på karakteren.

10 Tid og Dato Til tidsangivelser fins det et eget DateTime objekt i Visual Basic DateTime lagrer tidspunkt som år, måned, dato, time, minutt og sekund. DateTime får verdier fra operativsystemet. Operativsystemet lagrer tiden som et antall klokketikk som løper –Fra:24:00:00, 1. januar, år 0001 Anno Domini –Til: 23:59:59, 31. desember, 9999 A.D. Klokketikkene måles ienheter a 100-nano sekund og en spesifikk dato er antall klokketikk siden 24:00:00, 1. januar, år 0001 –Eksempel: Et kolkketikk med verdi 31241376000000000 representerer fredag, 1. januar år 0100 kl 24:00:00

11 Tid og Dato Deklarere datetime-variabel Dim tidspunkt As DateTime tidspunkt initialiseres automatisk til 01.01.0001 00:00:00 Tilordne verdi til en datetime-variabel –I programmet kan du tilordne verdi til en datetime- variabel verdi slik: –Dato: tidspunkt = #8/11/2006# Legg merke til at dette er 11. august.

12 ... forts. Klokkeslett: tidspunkt = #17:20:00# Dato og klokkeslett: tidspunkt = #08/11/2002 10:25:00# Når en legger inn bare tidspunkt blir datoen automatisk satt til 01.01.0001 Når en legger inn bare dato blir tidspunktet automatisk satt til 00:00:00 # markerer begynnelsen og slutten på tidspunktet.


Laste ned ppt "Gjennomgang av prøven Tidsangivelse. Prøven deles ut Vi fyller ut øvelsen sammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google