Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemutviklingsmetoder Kravspesifikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemutviklingsmetoder Kravspesifikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemutviklingsmetoder Kravspesifikasjon
Kirsten Ribu

2 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
I dag Et eksempel på et system – med kravspesifikasjon Utviklingsmodeller: Iterativ, inkrementell utvikling Strukturert systemutvikling (Fossefall-modellen) Evolusjonær systemutvikling (Prototyping) Spiralmodellen (Risikostyring) Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

3 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Litt statistikk Ca 50% av alle store prosjekter tar lengre tid enn planlagt 75% av de leverte systemene virker ikke som de skal 25% av alle større prosjekter havarerer Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

4 Utviklerens ulike roller
Utviklere av hardware (maskinorienterte) Installerer og tilpasser programvare, f.eks regnskapssystemer (Programorienterte) Systemutviklere – lager/endrer informasjonssystemer (problemorienterte) Her er vi Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

5 Hva slags datasystemer har vi?
Eksempler: Timebestillingsystemer (Brilleland) Nettbank Bookingsystemer (flyreiser, kino og teaterbilletter etc.) Personalsystemer (Agresso, SAP etc) Store logistikksystemer for butikker (Eks: Hakongruppen, bruk av strekkoder for salg av melk, brød, ost -) Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

6 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Postbanken Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

7 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Ryanair Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

8 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Brilleland Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

9 Et eksempel: (et modifisert Brilleland)
Optikerkjeden Zebra har butikker i hele Norge, og ønsker et timebestillingssystem på Internett. I dag foregår all timebestilling på telefon eller ved personlig oppmøte i en av butikkfilialene. Det medfører mye arbeid for de ansatte som må booke timer manuelt, og kontakte andre butikker på telefon for å finne ledige tider til travle kunder. Zebra vil at kundene selv skal registrere timebestillingene sine og fritt kunne velge tid og sted. Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

10 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Forts… Du blir engasjert for å lage et system som skal ta seg av bestilling av timer for kontroll av kontaktlinser og briller. Zebra har bestemt at kundene skal registrere seg i systemet med e-post som ID. En ny kunde må registrere seg før det kan bestilles time. Ved førstegangsregistrering skal kunden fylle ut et skjema med personopplysninger, e-post adresse og et egendefinert passord. Ved alle senere bestillinger oppgis e-postadresse og passord ved innlogging på timebestillingssiden. Systemet skal kobles opp til journalsystemet til optikerne. Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

11 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Oppgave Er det noe i denne beskrivelsen du reagerer/lurer på? Er det noe det kan være ulovlig/tvilsomt å registrere? Hvor mange moduler/delsystemer er det snakk om? Mangler det noe? Er noe overflødig? Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

12 Forberedelse til kravmodellering med use case
Finn mulige handlinger – for eksempel ’bestill time’, registrer bruker’ Finn mulige aktører: Kunde, optiker, journalsystem…. Hvordan: Handlinger = Verb + objekt Aktører = Mennesker eller systemer Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

13 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Eksempel forts. Når kunder bestiller time skal de først velge ønsket butikk. Kunden velger så om hun vil ha synsprøve, kontaktlinse- eller brillekontroll, om det er førstegangstilpasning av linser eller briller, og et passende tidspunkt for kontrollen. Det er nødvendig å oppgi hva slags kontroll det er snakk om fordi det avsettes ulik tid til de forskjellige kontrollene. Førstegangstilpasning av linser tar for eksempel lenger tid enn en rutinekontroll. Dersom den valgte tiden er opptatt skal kunden få en melding om dette, og bli vist andre ledige timer den samme dagen. Kunden kan eventuelt velge en annen butikk dersom ingen av de ledige timene passer. Når tidspunkt er valgt får kunden en melding på skjermen om bestilt tid og sted, og mottar en e-post eller SMS-melding med disse opplysningene. Det kan bestilles flere timer om gangen dersom ønskelig. Kunden skal kunne se alle sine oppsatte timer, og kunne endre eller slette timeavtaler etter behov. Optikeren i den enkelte butikk skal kunne se på timebestillingene, og få opp kundens personopplysninger og journal. Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

14 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
UML - modeller The Object Management Group (OMG) is an open membership, not-for-profit consortium that produces and maintains computer industry specifications for interoperable enterprise applications. Our membership includes virtually every large company in the computer industry, and hundreds of smaller ones.  Most of the companies that shape enterprise and Internet computing today are represented on our Board of Directors.  Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

15 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Hva er en modell? Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

16 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Utviklingsmodeller En modell er en oversikt over utviklingsarbeidet Modellen beskriver hvilket arbeid som skal gjøres og hvordan arbeidet skal inndeles i faser og aktiviteter og arbeidstrinn Det finnes mange forskjellige utviklingsmodeller Valg av modell er avhengig av: hvor store deler av systemutviklingsarbeidet modellen omfatter hvordan faser og aktiviteter er delt inn hvor fleksibel modellen er hvordan ansvaret og organiseringen skal gjøres Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

17 Oversikt over aktiviteter
Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

18 Mål og planlegging - Hva er et mål?
Et mål er noe man skal oppnå eller gjennomføre Målet må være realistisk ’1. leveranse av systemet skal skje før 1. mars’ (ikke underbudsjettere for å få kunden, eller være altfor optimistisk med hensyn til tidspunkt for leveranse av hele systemet) Målet må være klart formulert ’Omsetningen skal øke med 10% i året’ ’Klassen skal bli god i modellering med UML’ Målet bør kvantifiseres (tallfestes) ’ Firmaet skal redusere klager med 10%’ (ikke: Vi skal bli bedre på service)’ Strykprosenten på HiO skal ned med 10% i år’ (ikke: vi skal bli bedre lærere) Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

19 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Delmål Del opp problemet i mindre deler De viktigste målene (leveransene) tas først Sideeffekter underveis kan føre til risiko (negativ sideeffekt) Synergieffekt (positiv sideeffekt) Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

20 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO

21 Systemutviklingsprosessen
Informasjonssystemer har med mennesker og arbeidsplasser å gjøre Systemutvikling er et levende fag Gir rom for skapertrang og kontakt med mennesker – kommunikasjon er viktig Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

22 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO

23 Tradisjonell systemutvikling: Fossefallmodellen
En såkalt ’strukturert’ systemutviklingsmodell En tradisjonell modell som benyttes lite i dag – men er pedagogisk Aktivitetene er inndelt i faser som kommer etter hverandre En fase avsluttes før neste begynner (en utopi!) Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

24 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Fossefallmodellen Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

25 Fossefallmodellen -faser
Kravanalyse Systemdesign (konstruksjon) Implementasjon og enhetstesting Integrasjon og systemtesting Drift og vedlikehold Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

26 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Fossefall-problemer Lite fleksibel inndeling i fastlagte steg Vanskelig å etterkomme kundens skiftende krav Modellen er bare anvendelig dersom kravene er tydelige og godt dokumenterte, og lette å forstå. Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

27 En variant…fossefall med delprosjekter
Et stort system må deles opp i delprosjekter ’Iterativ’ og ’inkrementell’ utvikling Utviklingen går trinnvis framover i konstruksjonsfasen, med mulighet til å gå tilbake og gjøre endringer (iterasjoner) Produktet blir utviklet og ferdigstilt i deler (inkrementer) Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

28 Evolusjonær utvikling
Explorativ (utforskende) utvikling Arbeidet foregår sammen med kunden med å utvikle et ferdig produkt utfra et utkast til kravspesifikasjon Må starte med veldefinerte krav Prototyping Målet er å forstå systemkravene. Brukes når kravene er uklare, (for å tydeliggjøre kravene) Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

29 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Prototyping forts. Ofte dårlig strukturerte systemer Dårlig dokumentasjon Anvendbarhet: For små eller mellomstore systemer For deler av større systemer (f.eks brukergrensesnittet) For systemer med kort levetid. Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

30 Evolusjonær prototyping : fordeler
Raskere leveranse av systemet Brukerengasjement under utviklingen av systemet Systemet oppfyller brukerkravene, og brukerne blir mer dedikerte (føler ‘eierskap‘ til systemet) Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

31 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Spiralmodellen Systemutviklingsprosessen er representert som en spiral, ikke som et sett aktiviteter der man går tilbake Hver omgang i spiralen representerer en fase i prosessen Det er ingen faste faser som spesifikasjon eller design – rundene i spiralene velges utfra hva som skal gjøres Risikostyring: Risiko avdekkes og løses gjennom hele prosessen Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

32 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Spiralmodellen Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

33 Extreme programming - XP
En ny tilnærming til utvikling basert på utvikling og leveranse av svært små inkrementer (deler) Rask og kontinuerlig koding Brukermedvirkning i utviklingsteamet Parprogrammering Mer om dette senere Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

34 Inkrementell utvikling
Systemet utvikles bit for bit Prosess Kravspesifikasjon Inkrementell utviklingsplan Inkrement 1 Inkrement 2 .. Kunden tar bitene i bruk etter hvert som de blir ferdig Kvalitetstester og tilbakemelding for hver bit Fordeler Tidlige fordeler av systemet Kravene forbedres undervieis Krever mer modulært design Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

35 Inkrementell utvikling
Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

36 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO

37 Incrementell utvikling - fordeler
Viktig funksjonalitet kan leveres tidlig Tidlige inkrementer kan være prototyper som avdekker krav for senere inkrementer Mindre risko for at prosjektet skal feile og ingenting leveres Funksjonalitet med høyest prioritet blir testet best. Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO

38 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO
Neste gang Objektorientert systemutvikling Les: Hefte om OO Les hefte om prosesser - Opprett en webside for prosjektet. Når gruppene er bestemt kan dere opprette en webside for prosjektet. Gruppa skal presenteres med navn, e-post og gjerne bilder. Det være linker til dokumenter, prosjektbeskrivelse, modeller etc. Planlegg utvidelse av siden. Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu HiO


Laste ned ppt "Systemutviklingsmetoder Kravspesifikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google