Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemutviklingsmetoder Kravspesifikasjon 07.01.2004 Kirsten Ribu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemutviklingsmetoder Kravspesifikasjon 07.01.2004 Kirsten Ribu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemutviklingsmetoder Kravspesifikasjon 07.01.2004 Kirsten Ribu

2 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 2 I dag  Et eksempel på et system – med kravspesifikasjon  Utviklingsmodeller:  Iterativ, inkrementell utvikling  Strukturert systemutvikling (Fossefall-modellen)  Evolusjonær systemutvikling (Prototyping)  Spiralmodellen (Risikostyring)

3 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 3 Litt statistikk  Ca 50% av alle store prosjekter tar lengre tid enn planlagt  75% av de leverte systemene virker ikke som de skal  25% av alle større prosjekter havarerer

4 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 4 Utviklerens ulike roller  Utviklere av hardware (maskinorienterte)  Installerer og tilpasser programvare, f.eks regnskapssystemer (Programorienterte)  Systemutviklere – lager/endrer informasjonssystemer (problemorienterte) Her er vi

5 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 5 Hva slags datasystemer har vi? Eksempler:  Timebestillingsystemer (Brilleland)  Nettbank  Bookingsystemer (flyreiser, kino og teaterbilletter etc.)  Personalsystemer (Agresso, SAP etc)  Store logistikksystemer for butikker (Eks: Hakongruppen, bruk av strekkoder for salg av melk, brød, ost -)

6 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 6 Postbanken

7 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 7 Ryanair

8 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 8 Brilleland

9 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 9 Et eksempel: (et modifisert Brilleland)  Optikerkjeden Zebra har butikker i hele Norge, og ønsker et timebestillingssystem på Internett.  I dag foregår all timebestilling på telefon eller ved personlig oppmøte i en av butikkfilialene. Det medfører mye arbeid for de ansatte som må booke timer manuelt, og kontakte andre butikker på telefon for å finne ledige tider til travle kunder.  Zebra vil at kundene selv skal registrere timebestillingene sine og fritt kunne velge tid og sted.

10 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 10 Forts…  Du blir engasjert for å lage et system som skal ta seg av bestilling av timer for kontroll av kontaktlinser og briller.  Zebra har bestemt at kundene skal registrere seg i systemet med e-post som ID.  En ny kunde må registrere seg før det kan bestilles time.  Ved førstegangsregistrering skal kunden fylle ut et skjema med personopplysninger, e-post adresse og et egendefinert passord.  Ved alle senere bestillinger oppgis e-postadresse og passord ved innlogging på timebestillingssiden.  Systemet skal kobles opp til journalsystemet til optikerne.

11 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 11 Oppgave  Er det noe i denne beskrivelsen du reagerer/lurer på?  Er det noe det kan være ulovlig/tvilsomt å registrere?  Hvor mange moduler/delsystemer er det snakk om?  Mangler det noe?  Er noe overflødig?

12 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 12 Forberedelse til kravmodellering med use case  Finn mulige handlinger – for eksempel ’bestill time’, registrer bruker’  Finn mulige aktører: Kunde, optiker, journalsystem….  Hvordan:  Handlinger = Verb + objekt  Aktører = Mennesker eller systemer

13 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 13 Eksempel forts. Når kunder bestiller time skal de først velge ønsket butikk. Kunden velger så om hun vil ha synsprøve, kontaktlinse- eller brillekontroll, om det er førstegangstilpasning av linser eller briller, og et passende tidspunkt for kontrollen. Det er nødvendig å oppgi hva slags kontroll det er snakk om fordi det avsettes ulik tid til de forskjellige kontrollene. Førstegangstilpasning av linser tar for eksempel lenger tid enn en rutinekontroll. Dersom den valgte tiden er opptatt skal kunden få en melding om dette, og bli vist andre ledige timer den samme dagen. Kunden kan eventuelt velge en annen butikk dersom ingen av de ledige timene passer. Når tidspunkt er valgt får kunden en melding på skjermen om bestilt tid og sted, og mottar en e-post eller SMS- melding med disse opplysningene. Det kan bestilles flere timer om gangen dersom ønskelig. Kunden skal kunne se alle sine oppsatte timer, og kunne endre eller slette timeavtaler etter behov. Optikeren i den enkelte butikk skal kunne se på timebestillingene, og få opp kundens personopplysninger og journal.

14 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 14 The Object Management Group (OMG) is an open membership, not- for-profit consortium that produces and maintains computer industry specifications for interoperable enterprise applications. Our membership includes virtually every large company in the computer industry, and hundreds of smaller ones. Most of the companies that shape enterprise and Internet computing today are represented on our Board of Directors. (OMG) UML - modeller

15 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 15 Hva er en modell?

16 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 16 Utviklingsmodeller  En modell er en oversikt over utviklingsarbeidet  Modellen beskriver hvilket arbeid som skal gjøres  og hvordan arbeidet skal inndeles i faser og aktiviteter og arbeidstrinn  Det finnes mange forskjellige utviklingsmodeller  Valg av modell er avhengig av:  hvor store deler av systemutviklingsarbeidet modellen omfatter  hvordan faser og aktiviteter er delt inn  hvor fleksibel modellen er  hvordan ansvaret og organiseringen skal gjøres

17 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 17 Oversikt over aktiviteter

18 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 18 Mål og planlegging - Hva er et mål?  Et mål er noe man skal oppnå eller gjennomføre  Målet må være realistisk  ’1. leveranse av systemet skal skje før 1. mars’ (ikke underbudsjettere for å få kunden, eller være altfor optimistisk med hensyn til tidspunkt for leveranse av hele systemet)  Målet må være klart formulert  ’Omsetningen skal øke med 10% i året’  ’Klassen skal bli god i modellering med UML’  Målet bør kvantifiseres (tallfestes)  ’ Firmaet skal redusere klager med 10%’ (ikke: Vi skal bli bedre på service)’  Strykprosenten på HiO skal ned med 10% i år’ (ikke: vi skal bli bedre lærere)

19 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 19 Delmål  Del opp problemet i mindre deler  De viktigste målene (leveransene) tas først  Sideeffekter underveis kan føre til  risiko (negativ sideeffekt)  Synergieffekt (positiv sideeffekt)

20 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 20

21 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 21 Systemutviklingsprosessen  Informasjonssystemer har med mennesker og arbeidsplasser å gjøre  Systemutvikling er et levende fag  Gir rom for skapertrang og kontakt med mennesker – kommunikasjon er viktig

22 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 22

23 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 23 Tradisjonell systemutvikling: Fossefallmodellen  En såkalt ’strukturert’ systemutviklingsmodell  En tradisjonell modell som benyttes lite i dag – men er pedagogisk  Aktivitetene er inndelt i faser som kommer etter hverandre  En fase avsluttes før neste begynner (en utopi!)

24 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 24 Fossefallmodellen

25 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 25 Fossefallmodellen -faser  Kravanalyse  Systemdesign (konstruksjon)  Implementasjon og enhetstesting  Integrasjon og systemtesting  Drift og vedlikehold

26 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 26 Fossefall-problemer  Lite fleksibel inndeling i fastlagte steg  Vanskelig å etterkomme kundens skiftende krav  Modellen er bare anvendelig dersom kravene er tydelige og godt dokumenterte, og lette å forstå.

27 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 27 En variant…fossefall med delprosjekter  Et stort system må deles opp i delprosjekter  ’Iterativ’ og ’inkrementell’ utvikling  Utviklingen går trinnvis framover i konstruksjonsfasen, med mulighet til å gå tilbake og gjøre endringer (iterasjoner)  Produktet blir utviklet og ferdigstilt i deler (inkrementer)

28 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 28 Evolusjonær utvikling  Explorativ (utforskende) utvikling  Arbeidet foregår sammen med kunden med å utvikle et ferdig produkt utfra et utkast til kravspesifikasjon  Må starte med veldefinerte krav  Prototyping  Målet er å forstå systemkravene.  Brukes når kravene er uklare, (for å tydeliggjøre kravene)

29 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 29 Prototyping forts.  Ofte dårlig strukturerte systemer  Dårlig dokumentasjon  Anvendbarhet:  For små eller mellomstore systemer  For deler av større systemer (f.eks brukergrensesnittet)  For systemer med kort levetid.

30 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 30 Evolusjonær prototyping : fordeler  Raskere leveranse av systemet  Brukerengasjement under utviklingen av systemet  Systemet oppfyller brukerkravene, og brukerne blir mer dedikerte (føler ‘eierskap‘ til systemet)

31 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 31 Spiralmodellen  Systemutviklingsprosessen er representert som en spiral, ikke som et sett aktiviteter der man går tilbake  Hver omgang i spiralen representerer en fase i prosessen  Det er ingen faste faser som spesifikasjon eller design – rundene i spiralene velges utfra hva som skal gjøres  Risikostyring: Risiko avdekkes og løses gjennom hele prosessen

32 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 32 Spiralmodellen

33 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 33 Extreme programming - XP  En ny tilnærming til utvikling basert på utvikling og leveranse av svært små inkrementer (deler)  Rask og kontinuerlig koding  Brukermedvirkning i utviklingsteamet  Parprogrammering  Mer om dette senere

34 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 34 Inkrementell utvikling  Systemet utvikles bit for bit  Prosess  Kravspesifikasjon  Inkrementell utviklingsplan  Inkrement 1  Inkrement 2..  Kunden tar bitene i bruk etter hvert som de blir ferdig  Kvalitetstester og tilbakemelding for hver bit  Fordeler  Tidlige fordeler av systemet  Kravene forbedres undervieis  Krever mer modulært design

35 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 35 Inkrementell utvikling

36 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 36

37 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 37 Incrementell utvikling - fordeler  Viktig funksjonalitet kan leveres tidlig  Tidlige inkrementer kan være prototyper som avdekker krav for senere inkrementer  Mindre risko for at prosjektet skal feile og ingenting leveres  Funksjonalitet med høyest prioritet blir testet best.

38 Systemutvikling LO135A - Kirsten Ribu 2005 - HiO 38 Neste gang  Objektorientert systemutvikling  Les: Hefte om OO Les hefte om prosesser http://www.aitel.hist.no/fag/oos/lek01/ompros esser-v04.pdfØvelser - http://www.aitel.hist.no/fag/oos/lek01/ompros esser-v04.pdfØvelser  Opprett en webside for prosjektet.  Når gruppene er bestemt kan dere opprette en webside for prosjektet.  Gruppa skal presenteres med navn, e-post og gjerne bilder.  Det være linker til dokumenter, prosjektbeskrivelse, modeller etc. Planlegg utvidelse av siden.


Laste ned ppt "Systemutviklingsmetoder Kravspesifikasjon 07.01.2004 Kirsten Ribu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google