Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørnholt skole Elevråds Styre Teamråd STMDDMKBAEL Stab K-Gruppe IB U-trinn Interessegrupper Meglere Dignity Ambassadors Public Relations Prosjekt/ Arrangementer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørnholt skole Elevråds Styre Teamråd STMDDMKBAEL Stab K-Gruppe IB U-trinn Interessegrupper Meglere Dignity Ambassadors Public Relations Prosjekt/ Arrangementer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørnholt skole Elevråds Styre Teamråd STMDDMKBAEL Stab K-Gruppe IB U-trinn Interessegrupper Meglere Dignity Ambassadors Public Relations Prosjekt/ Arrangementer Charity Sport & culture

2 Bjørnholt skole Elevråds Styre Teamråd STMDDMKBAEL Stab K-GrupperIB U-trinn Interessegrupper Meglere Dignity Ambassadors Public Relations Prosjekt/ Arrangementer Charity Sport & culture Organisering av elevrådet Besluttende på vegne av elevene. Rådgivende ovenfor Rektor og Driftsstyret Rådgivende og/eller innstillende organ for Elevstyret. (ev. også teamleder) Ressursgruppe innenfor: Juridisk, Administrasjon og logistikk, Medier og kommunikasjon, Personal Informasjons kanal for elevene i K – gruppe, og gir saksinnspill til teamråd. Hele elevrådet inkl. interessegruppene og alle skolens elever inviteres til 2 generalforsamlinger i skoleåret. Henholdsvis september og mai.

3 Bjørnholt skole K-gruppe Sammensatt av: Styringsprofil/verktøy: Behandler saker fra/til: Mandat: Rapporterer til: Følges opp av: Møtes: 1 tillitsvalgt elev i hver k-gruppe, (- vara stiller i tillitsvalgtes fravær ) Saksliste for K-gruppen, Skolespeilet, Strategisk plan, elev – og brukerundersøkelse og statutter for skolens elevorganisasjon. Elever i K-gruppen, Teamråd, Elevstyret (ev. også kontaktlærer, teamleder) Informasjons kanal for elevene i K – gruppe, og gir saksinnspill til teamråd. Teamråd, kontaktlærer Godkjent referat legges tilgjengelig for overnevnte på fronter. Kontaktlærer, Teamrådsleder og elevstyre Ca. 5 min i K- tid på mandager og/eller refleksjonstid på fredager. Tiden kan utvides i samråd med kontaktlærer.

4 Bjørnholt skole Teamråd ”Elevråd” Sammensatt av: Styringsprofil/verktøy: Behandler saker fra/til: Mandat: Rapporterer til: Følges opp av: Møtes: Tillitsvalgte i hver k – gruppe ved utdanningsprogrammet (- vara stiller i tillitsvalgtes fravær ) Teamrådet ved et utdanningsprogram velger en Teamrådsleder og en vararepresentant. Teamrådsleder tar en plass i Elevstyret. Saksliste fra K-gruppen, Strategisk plan, elev – og brukerundersøkelse, Skolespeilet og statutter for skolens elevorganisasjon K-gruppene ved utdanningsprogrammet (ev. også teamleder) Rådgivende og/eller innstillende organ for Elevstyret. (ev. også teamleder) Elevstyret, K-gruppene og teamleder ved utdanningsprogrammene. Godkjent referat legges tilgjengelig for overnevnte på fronter. Elevrådsleder, Teamleder, og skolens elevrådskontakt Onsdager kl 14:15 2 ganger i mnd. – andre og siste uken i mnd.

5 Bjørnholt skole Elevstyret Sammensatt av: Styringsprofil/verktøy: Behandler saker fra/til: Mandat: Rapporterer til: Følges opp av: Møtes: 1 representant fra hvert teamråd, (- vara stiller i teamrådsleders fravær ) Strategisk plan, elev – og brukerundersøkelse - Skolespeilet og statutter i hht. EO. sentralt Teamråd, rektor og driftstyret Besluttende på vegne av elevene. Rådgivende ovenfor Rektor og Driftsstyret Rektor, driftsstyre og teamråd Godkjent referat legges tilgjengelig for overnevnte på fronter. Rektor (eller den rektor måtte bemyndige) Onsdager kl 14:15 1 ganger i mnd. – første uken i mnd).

6 Bjørnholt skole Stab Sammensatt av: Styringsprofil/verktøy: Behandler saker fra: Mandat: Rapporterer til: Følges opp av: Elever som i egenskap av personlige ressurser eller egenskaper, og som ønsker å bidra støttende eller rådgivende for elevorganisasjonen Ressursgruppe innenforJuridisk, Administrasjon og logistikk, Medier og kommunikasjon, Personal Strategisk plan, elev – og brukerundersøkelse, Skolespeilet, og statutter i hht. EO. sentralt Teamråd og Elevstyret På oppdrag fra Teamråd og Elevstyre Oppdragsgiver Elevrådsleder eller Teamrådsleder

7 Bjørnholt skole Interessegrupper Sammensatt av: Styringsprofil/verktøy: Organisering og tilrettelegging: Mandat: Rapporterer til: Følges opp av: Elever fra ulike trinn og utdanningsprogrammer - som ønsker å dyrke sine interesser i samspill med medelever og andre interne og eksterne ressurser. Engasjement, entusiasme og innlevelse Prosjektarbeid, Personal profile, skolespeilet, strategisk plan for skolen Organiseres som prosjektgrupper - aktivitetene er basert på elevenes egne initiativ med kort eller lang levetid. Bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et god og inkluderende skolemiljø Elevstyret Elevstyret, og/eller ressursperson i stab. Skolens Miljøteam og/eller ledelse


Laste ned ppt "Bjørnholt skole Elevråds Styre Teamråd STMDDMKBAEL Stab K-Gruppe IB U-trinn Interessegrupper Meglere Dignity Ambassadors Public Relations Prosjekt/ Arrangementer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google