Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen!  Til foredrag om Dyreassistert terapi!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen!  Til foredrag om Dyreassistert terapi!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen!  Til foredrag om Dyreassistert terapi!

2 Jeg er her fordi…  Sykepleier  Masterstudent i helsefag  Dyreassistert terapeut © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

3 Antrozoologi Antro - Mennesket Zoo – Dyr Logi – Læren om ”Læren om forholdet mellom mennesker og dyr”. (Antrozoologisenteret, 2010) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

4 Historisk perspektiv  Animisme hos urbefolkninger  Katter domestisert i Egypts templer  Menneske og hund gravlagt sammen (12.000 år siden)  Behandling av handikappede (9.århundre)  Ridning for fysisk og psykisk helse (1500) (Serpell, 2006; Johansson og Anderson, 2005;Morrison, 2007) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

5 Forts…  Sosialiserings”redskap” for barn (17-1800)  Mentalsykehusene/asylene (fra 1792)  Florence Nightingale (1880) - ”små dyr er ofte et godt selskap for den syke, spesielt de kronisk syke”  Levinson (1962)

6 Teorier  Effektene avhenger av manglende frykt  Biofilihypotesen  Tilknytningsteori (Kruger og Serpell, 2006) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

7 Fysisk påvirkning  Bedre selvrapportert helse  BT  Puls  Respirasjon  Immunoglobuliner (IgA)  Øker fysisk aktivitet  Bevegelse stimulerer nervesenteret og synapser (Johansson & Andersson, 2005; Morrison, 2007) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

8 Bedre nivå av:  Oxytocin  Prolactine  Beta – endorfin  Nor-epinephrin  Phenylethylamine  Dopamin  Cortison (Baun et.al., 2006) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

9 Psykisk helse  Reduserer og bufrer mot psykisk stress  Bidrar til positiv og roligere oppfatning  Bedrer kognitive evner  Positivt for synet på helsen  Reduserer angst  Økt selvfølelse (Johansson og Andersson, 2005;Kruger og Serpell, 2006; Wisdom et.al., 2009) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

10 Sosial helse  Sosial katalysator  Minker følelse av isolasjon og ensomhet  Sosial støtte  Øker empati  Se det viktige i livet  Ubetinget kjærlighet  ”Concern” (Woods, 2005; Kruger og Serpell, 2006; Johansson og Andersson, 2005; Wisdom et.al., 2009) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

11 Begreper  Dyreassistert…  DAI - Intervensjon  DAA – Aktivitet  DAP - Pedagogikk  DAT- Terapi (Antrozoologisenteret, 2010) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

12 Litteratur å grave i!  Terapi- og selskapsdyr i norske sykehjem - en kartleggingsstudie av Ida Kristin Myren (2010).  God litteraturgjennomgang  Erfaringer fra Norge  På NORSK! © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

13 Noen vitenskapelige fakta  Økt matinntak ved akvarium i spisegruppen  Sykehjemmet sparte på ernæringstilskudd  Mindre atferdsforstyrrelser og uro hos demente ved terapihund  Mer sosiale, flere smil og latter, økt utveksling av historier med dyr tilstede  Redusert stressnivå hos ansatte (Myren, 2010)

14 Norsk statistikk  28,4 % av norske sykehjem har dyr  Vanligst med katt, deretter akvariefisk og burfugl, så hund  78 av de 80 sykehjemmene som har dyr, får også besøk av dyr  dyrene er hovedsakelig i avdelingen eller på dagligstue  Eieren er i størst grad institusjonen selv, men også ofte en ansatt (Myren, 2010)

15 Arbeidsbelastning  Varierende ansvarsfordeling  Av totalt 80 sykehjem som har dyr mener 96,3 % at det synes å ha noen virkning på beboere og ansatte  83,3 % mener at det gir ingen allergiske reaksjoner å ha dyr på sykehjemmet  58,6 % mener at det ikke medfører noe ekstra arbeid for ansatte, mens 20 % mener det gjør det (Myren, 2010)

16 Holdning til dyret  ansatte med allergi, renholdspersonalet og de som ikke har dyr selv er negative  noen er redd dyret/dyrene eller ikke liker dyr  sykepleiere, hjelpepleiere og fysioterapeuter er mest positive, samt de ansatte som selv har dyr (Myren, 2010)

17 Problemer • Under halvparten har opplevd problemer • Flest har hatt problemer med allergi • Deretter frykt • Problemer med mattilsynet, bitt, rot og atferdsproblemer, manglende ansvar, zoonoser, helsetilsynet, feil dyreart, klager fra pårørende, og vantrivsel er også rapportert (Myren, 2010)

18 Implementering  Med gode kunnskaper kan de negative virkningene reduseres!  De positive effektene er flere enn de negative for beboerne!  Mange av sykehjemmene som ikke har dyr i dag, kan tenke seg å skaffe dyr (Myren, 2010)

19 Hvordan?  Riktig art, rase og individ  Klar ansvarsfordeling og kompetanse  Hensyn til ansatte og beboere som ikke ønsker/kan ha omgang med dyr  Dyrevernsmessige hensyn  Hygiene for menneske og dyr  Grunnleggende atferdskunnskaper hos ansatte eller kurset/utdannet handler  Spesialtrent og gjerne godkjent dyr  (Fine, 2006; Morrison, 2007)

20 Utdanninger  NODAT – Norsk organisasjon for dyreassitert terapi  Antrozoologisenteret – tilknyttet Universitetet for miljø og biovitenskap  Kennelklubber??? (www.nodat.no, www.antrozoologisenteret.no)www.nodat.nowww.antrozoologisenteret.no

21 Bøker… Handbook on Animal Assisted Therapy – Theoretical Foundations and Guidelines for Practice av: Aubrey H. Fine (red.). (2006) Ny bok: ”Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi” - Kapittel om dyreassisterte intervensjoner! - a v: Borge, Martinsen og Moe(red.).(2011) © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

22 Nettsteder… DeltaSosiety.org Antrozoologisenteret.no NODAT.no © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder

23 Se for øvrig kompendium…  Myren (2010)  Johansson og Andersson (2005)  Morrison (2007)  Sellers (2005)  Ormerod (2005)  Edwards og Beck (2002)  Skjørestad (2010) (upubl.)

24 Referanser  Antrozoologisenteret. (2010). Antrozoologisenteret. Hentet 19.november 2010, fra http://www.antrozoologisenteret.no/. http://www.antrozoologisenteret.no/  Baun, M., Johnson, R., & McCabe, B. (2006). Human-Animal Interactions and Successful Aging. I: A. H. Fine (red.), Handbook on Animal Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice (2nd, s. 287-302). San Diego: Elsevier Academic Press.  Borge, L., Martinsen, E., Moe,T. (red.)(2011) Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi. Oslo:Fagbokforlaget.  Fine, A. H. (red.), (2006) Handbook on animal assisted therapy: Theoretical foundations and guidelines for practice (2nd). San Diego: Elsevier Academic Press.  Johansson, N., & Anderson, M. (2006). Hälsofrämjande effekter av sällskapsdjur - En litteraturstudie. Upublisert Litteraturstudie. Sektionen för Hälsa och Samhälle.  Morrison, M. L. (2007). Health benefits of animal assisted interventions. Complementary Health Practice Review, 12(1), 51-62  Myren, I. K. (2010). Terapi og selskapsdyr i norske sykehjem - en kartleggingsstudie. Upublisert Masteroppgave. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP  INSTITUTT FOR HUSDYR- OG AKVAKULTURVITENSKAP.  Serpell, J. A. (2006). Animal Assisted Interventions in Historacal Perspective. I: A. H. Fine (red.), Handbook on Animal Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice (2nd, s. 3-20). San Diego: Elsevier Academic Press.  Wisdom, J. P., Green, C. A., & Saedi, G. A. (2009). Another Breed of "Service" Animals: STARS Study Findings About Pet Ownership and Recovery From Serious Mental Illness. American Journal of Orthopsychiatry, 79(3), 430-436. © Siri-Merete Skjørestad Masterstudent ved Universitetet i Agder


Laste ned ppt "Velkommen!  Til foredrag om Dyreassistert terapi!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google