Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved psykolog Øystein Teigre,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved psykolog Øystein Teigre,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved psykolog Øystein Teigre,
Undervisningsprogrammer for Skoler, Barnehager Og Faginstanser, - laget i tiden som PP - leder i Ringerike kommune Ved psykolog Øystein Teigre, ”En Komplett Pakke” med i alt 674 Power Point slides. Aktuelle Tema Innen Området Emosjonell Og Sosial Utvikling

2 Innholdet Er Bygget Opp I Form Av 8 ”Serier”med Mange Moduler I Hver Serie
Hver Serie Har En Rekke Aktuelle Tema, her kalt moduler. Hver Modul Kan Bestilles for Seg Eller Sammen Med Andre.Tallene i parentes angir modulens størrelse.

3 Formålet Med Seriene: Gjøre noe tidlig
Forstå sammenhengen mellom læring, emosjonell og sosial utvikling Forstå lærerens muligheter og betydning Se sammenhengen til de store samfunnsproblemene Foreldre mer involvert i elevenes skolegang Flinkere unger fordi de blir ivaretatt følelsesmessig Tilfredse lærere fordi de samspiller optimalt med foresatte Mer positiv oppdragelse Barn med samspillsferdigheter, somkan leve sammen med andre Mindre vold –mer ivaretakende samfunn

4 Undervisningen Er Basert På Det Nyeste Innen Anerkjent Forskning
Innholdet I Modulene Er:

5 Modul 3:Proaktiv lærer: Å være grensesetter og los (41-51)
Serie 1:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?”(Basert På Carolyn W. Strattons Forskning Års Gruppa) Modul 1:Hvordan fremme samarbeid med foreldre for å fokusere pedagogiske og emosjonelle behov(1-22) Modul 2:Hvordan kommunisere og bygge relasjon for et positivt samarbeid med foresatte(22-41) Modul 3:Proaktiv lærer: Å være grensesetter og los (41-51) Modul 4:Å bygge sosial kompetanse/god oppførsel ved ros,oppmuntring,grupper og møter(51-65)

6 Serie 1:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse
Serie 1:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?”(Basert På Carolyn W. Strattons Forskning Års Gruppa) Modul 5:Bruk av incentiver,etablere mål,finne forsterkere,annerkjennelse,feiring i team og grupper og de viktige prinsippene(66-81) Modul 6:Takling av ”vanskelige” barn,ignorering,losing,naturlige og logiske konsekvenser og tid ute(serie 1:82-96+serie 2,1-39) Modul 7:Utvikling av en plan for handlingsrekkefølgen,synliggjøring og en konkret effektiv metode(41-46)

7 Serie 2:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse
Serie 2:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?”(Basert På Carolyn W. Strattons Forskning Års Gruppa) Modul 8: ADHD; tre modeller for forståelsen,hva trenger de ,hva virker,historien,spesifikke og effektive tiltak,medisiner og langtidstudier(46-64) Modul 9: Syv –punkts plan for tiltak til elever med alvorlige selvreguleringsvansker(65-75) Modul 10:Samarbeid med foresatte om en oppdragelsesplan,nødvendig formidling,hvordan skal vi si at han ikke er ”god” og bevege oss fra disiplin til selvutvikling?(76-85)

8 Serie 2:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse
Serie 2:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?”(Basert På Carolyn W. Strattons Forskning Års Gruppa) Modul 11:Program for problemløsing og konflikthåndtering,forskning,hva er problemet,løsning,konsekvens,hva er beste løsning,implementering og 17 tips. (86-102) Modul 12:Å klare å være og å få en venn,starte en samtale ,gå inn i leken,etablering av vennskap,lek,rollespill og aktiviteter, hva skolen og lærere kan gjøre(serie 3,1-19)

9 Serie 3:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse
Serie 3:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?”(Basert På Carolyn W. Strattons Forskning Års Gruppa) Modul 12(fortsatt)Hva du skal gjøre når det har skjedd noe riktig dumt;formidling til foreldre,hva og hvordan,balanse i ansvaret,skape forpliktelse hos foreldrene,-ny oppsummering av vennskap i dette perspektivet (20-24)

10 Serie 3:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse
Serie 3:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?”(Basert På Carolyn W. Strattons Forskning Års Gruppa) Modul 13:Følelser, hva er emosjonell kontroll,faktorer som bestemmer,hva du som lærer kan gjøre,språk,lek og metoder,stadiene i et raserianfall,radar for utløsere,foreldresamarbeid igjen..og tips for kontroll av følelser(25-46) Modul 14:Grensesetting i et relasjonsperspektiv,basis for intervensjon,tid,sted,virkemidler,redefinering av samspill,bekrefting,stopping,førkontroll,herog nåkontroll,etterkontroll og valg av strategi (47-57)

11 Serie 3:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?
Modul 15:Hvorfor blir barn drapsmenn?Forskning ,eksempler fra media,drap på artsfrender,preging,modellæring og identifikasjon,interessekonflikter,fagforeninger,oppsiktsvekkende sammenghenger,militæret,media,forskning fra 2,verdenskrig og Grossmanns resultater og hva vi må gjøre(58-76)

12 Serie 3. Modul 16: Skoleomfattende planer.Helhetlig,gjennomgripende og sammenhengende praksis i en skole,kollektiv bevissthet,hva er å planlegge;teori, kollektiv solidaritet og identitet,prinsipper og 6 punkter til innhold i en plan,tiltakene,implementering og et kartleggingsverktøy(77-102)

13 Serie 3:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?”
Modul 17:MobbingI(Dan Olweus) -viktige, nødvendige og tilstrekkelige tiltak, basis for tiltak,skolenivå, system/klassenivå, individnivå, andre virkemidler( )

14 Serie 3+4:”hvordan Fremme Barns Sosiale Og Emosjonelle Kompetanse?
Modul 18: Mobbing II ( Erling Roland ) Strategisk plan,forebygge og takle,PPT’s to samarbeidsmodeller,Kjernemodellen, Individ-gruppe,Implementering felles faglig konsept,Å tegne ”feltet”,Modellmakt-Publikum Lover i elevkollektivet,Frastøting og tiltrekking, Samvittigheten,Familiene..kraft ? med feltet,Systemtransport,Forskning om klasser,Den sosiale gaffelen

15 Hva en må passe på,Forebyggende systemarbeid,Konfliktarbeid –elev, Sende ”godhet”,Repertoar av ferdigheter,Prinsipper,Første tiden i skolenSamarbeid,begrensninger,”Det helt alminnelige”,Konferanser,Problemløsende innfallsvinkel,Korrigering i klassen,Konkret takling av mobbing,Hva gjør vi når det ikke går ?(serie3,bilde serie 4,1-71)

16 Serie 5. Modul 19:Unge Jenter i Konflikt, Statistikk og normer,Hva styrer jentene: Mønster og status,Triggere, seksualitet og kamp,Gangster eller Berte?(1-21) Modul 20:En lovende modell for tiltak i skolen for ADHD-barn: ”The Irwin model”,5 trinn med oppstart, poengsystem for forsterkning, kommentarer og forskningsresultater(22-39)

17 ( SERIE 5 ) Modul 21: Møtene” som arena for tverretatlig og tverrfaglig praksis?Dagens situasjon,hvorfor det blir ustrukturert,veien videre i ikke-optimalisert organisasjon, virkemidler,mål som fyrtårn for praksis, 5 teser for aktørene, møtetyper, mål, dynamikk, prosess og faser,ansvar eller ansvarsoppsmuldring?(40-69) Modul 22: ”Trinnplanen” som systematikk for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid(70-77)

18 Serie 6.1 Modul 23: Om pedagogikk og skolebygg
(står i læreplanen)skolens ”onde heks”,rykk fram til start,muligheter,organisering,rammer og kriterier for læringsareal,inneklima,gode utviklingsprosesser og brukermedvirkning,skolen som kultursenter,kreativitet,læringspyramiden og gevinstene ved modellen (1-35)

19 Serie 6.2 Modul 24: Grensesetting og stefamilieproblematikk,prinsipper for grensesetting,basis,definere forholdet vårt,traume eller skade,hva er gode og dårlige foreldre,viktige aspekter og faser i skilsmisser,oppløse for å reetablere forhold,smerte hos unger,typer reaksjoner,mål og veier å gå,ferdig familie i fanget,forskning om holdninger og prinsipper i arbeidet vårt,komplekst,”evig mål”(1-38)

20 Serie 7(om traumer og kriser)
Modul 25: Om Barns vekst og Utvikling, oversikt over tema, utvikling av IQ, behovsbarnet, Flynn-effekten, The User-Dependent Brain”, barn i risiko (1-12)

21 Serie 7, Modul 26:Ny viten fra empiri og Forskning,Dual representation theory,VAM,SAM,Traumer og hukommelse,Hippocampus og Amygdala,Vurdering av sorg og traumer,diskobrann,forhold til skolearbeid,Defusion og Debriefing,forskning og kritikk,Metoder;TFT,EMDR,andre spesifikke teknikker (13-65)

22 Serie 8. Modul 27:Viktige momenter i krise og traumetakling,mål,akuttfasen,langtids-opplegg,aktivering,minner,kontroll, mening,religion,skyld,hjelpeløshet,ulike typer kriser,forhold som påvirker, bearbeiding,organisering,innhold i et godt tilbud (1-20)

23 Serie 8. Modul 28: Stressmestring og egenomsorg,begrepsforståelse,konsekvens for arbeidsplasser og produksjon,kartlegging,psykososial belastning, mestring,metoder(20-32)

24 Serie 8. Modul 39:Oppfølging etter selvmord,forskning,det spesielle og det felles i sorgen,søsken,hvem underprioritres,hvem klarer seg,”The Mystery of The Health”,(33-41)

25 Serie 8. Modul 40: Konkrete metoder i arbeid med barn og ungdom, ord, bilder, ritualer,musikk,lys og...mennesker (42-53)

26 Serie 8 Modul 41:Buddhistisk metode for problemløsing


Laste ned ppt "Ved psykolog Øystein Teigre,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google