Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattemyndighetens rolle i og syn på gjeldsforhandlinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattemyndighetens rolle i og syn på gjeldsforhandlinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattemyndighetens rolle i og syn på gjeldsforhandlinger
Oslo, den 1. februar 2011 Jan M. Magnus

2 Skattemyndighetens oppkreveransvar overfor næringslivet
Skatt/skattetrekk Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift MVA Totalt proveny: NOK 695,2 milliarder Lave restanser Skatteetaten – tittel på presentasjonen

3 Omfang av konkurser og gjeldsordninger som skattemyndigheten er involvert i
Konkursbegjæringer fra skattemyndigheten: Herav åpnede konkurser: Tvangsakkord - Fordringsanmeldelse for mva: Frivillige gjeldsordninger – mva: Skatteetaten – tittel på presentasjonen

4 Skattebetalingslovens § 15, 2. ledd
SKD har utgitt melding nr. 2/2008 – Lemping av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor meldingen omhandler bl. a.: utenrettslige gjeldsordninger frivillig gjeldsordning etter kkl. tvangsakkord etter kkl. SKDs skriv datert 17. mars 2009 om innfordring av skatte- og avgiftsrestanser i lys av finanskrisen Skatteetaten – tittel på presentasjonen

5 Vurderingstemaer for skattemyndigheten rundt utenrettslige gjeldsordninger
Alminnelige krav: - Skyldneren må ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte - Tilbudet må gi bedre dekning enn fortsatt innfordring - Tilbudet må være det beste skyldner kan tilby - Avgjørelsen må ikke være støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral Krav til dekning av prioriterte krav Uprioriterte krav , herunder renter og omkostninger, skal i utgangspunktet dekkes med minst 25% dividende Likvidasjonsakkorder Kreditorfellesskapet består i det vesentligste av skatte- og avgiftskrav – uprioriterte krev dekkes med minst 50% Skatteetaten – tittel på presentasjonen

6 Særlig om frivillig gjeldsordning og tvangsakkord etter konkursloven
Forslag om gjeldsordning etter konkursloven må behandles på innfordringsgrunnlag – det må foretas en innfordringsvurdering For skatte- og avgiftsyndigheten er det naturlig å legge til grunn samme krav til minstedekning som ved utenrettslige gjeldsordninger Tvangsakkorder Skatteetaten – tittel på presentasjonen

7 Skatteetatens syn på gjeldsforhandlinger
Vårt ønske er at antall gjeldsforhandlinger økes på bekostning av konkurser Vi ønsker å være løsningsorienterte Gjeldsforhandlinger må også sees opp mot ensidige nedsettelser av skatte- og avgiftskrav En fast minstenorm (25%) – likebehandling Konkurransevridningsproblematikk Støtende vurderingen Hva med prioriterte skatte- og avgiftskrav Arbeider nå med å se på våre retningslinjer Skatteetaten – tittel på presentasjonen


Laste ned ppt "Skattemyndighetens rolle i og syn på gjeldsforhandlinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google