Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit

2 Sekræterens hovedoppgaver Sekretæren har ansvaret for klubbens ordinære drift med særlig ansvar for: Opprettholde og vedlikeholde medlemsskapsdata Ansvar for klubbens arkiv, -elektronisk og konvensjonelt Føre statistikk over fremmøte Registrering av gjester, og utfylling av gjestekort Lage fødselsdagliste for gratulasjoner, og rutiner for gaver og oppmerksomhet

3 Distribuere program og månedsbrev til medlemmene Månedlig innmelding og ajourføring på www.rotary.org member accesswww.rotary.org Månedlig innmelding på www.rotary.no Medlemsnettwww.rotary.no om; -antall møter -nye medlemmer, bortfall av medlemmer -endring på medlemmers tlf, adr, e-mail osv. -oppmøteprosent -klubbens styre og tillitsmenn, nå, og neste år -endring på møtested, eller møtetid Innkalle til styremøter i klubben, og skrive møtereferat fra disse Om klubben er registrert, må Brønnøysundregistrene årlig oppdateres

4 Forberedelse Før du tiltrer som sekretær må du gjøre deg kjent med Rotary og ha en klar forståelse av prinsipp og prosedyrer. Du må gjøre deg kjent med administrasjon- systemet og også ha en forståelse av opparbeidet praksis i den klubben du tilhører. Gjennomgang av klubbens lover og vedtekter Gjennomgang av Manual of Procedures (035-EN) Gjennomgang av Club Secretary’s Manual (229-ES) Delta på PETS

5 Som sekretær er du også klubbens oppfølger og kontollør på at aktiviteter i rotaryhjulet gjennomføres. Du er faktisk det klubbmedlemmet som tilføres mest informasjon, -og får etter hvert, - den beste oversikt over klubbens totale aktivitets- og tilstandsbilde. Men, -du må la deg bli brukt, -som den ressurspersonen du er! Overoppsynet i klubben Hvis du får problemer av en eller annen art. Kontakt distriktssekretær. Han kan bidra med hjelp, -eller skaffe hjelp fra andre.

6 KONTINGENTER Distriktskasserer Hilde Lingstad

7 Distriktskontingent Kontingent til Distriktet 1. halv å r –Kr 350 pr halv å r pr medlem –Kr 50 til Handicamp pr medlem –Kr 50 til Distriktskonferansen pr medlem Sum kr 450 Kontingent til Distriktet 2. halv å r –Kr 300 pr halv å r pr medlem

8 Hvor og n å r … Faktura sendes klubbens kasserer 15. juni og 15. desember (På faktura er medlemstall pr 1.6. og 1.12. benyttet. Betales etter pr 1.7 og 1.1.) Betales til: D 2275 v/ Hilde Lingstad Lauprabben 9, 7520 Hegra Betalingsfrister: 31. juli og 31. januar

9 Rotary International Kontingent til RI: –Halv å rsavgift (31.07.12): USD 25,50 pr medlem –Halv å rsavgift (31.01.13): USD 24,50 pr medlem Betalingsfrister : –Inne p å konto innen 31. juli og 31. januar –M Å derfor betales innen 20. juli og 20. januar Konto nr. 6021.07.19736 –Betalt til: –Rotary International –Witikonerstrasse 15 –CH – 8032 Z ü rich –SWITZERLAND

10 Rotary Foundation Fondsbidrag RF: –Anbefaler minst kr 300 pr medlem Konto nr. 6021.07.19736 –Betalt til: –Rotary International –Witikonerstrasse 15 –CH – 8032 Z ü rich –SWITZERLAND Betalingsfrister: –Inne p å konto: 31. desember 2012 –Senest 1. april 2013 for å bli registrert p å å ret 2012-2013

11 Betalingsfrister RI Betales innen 20.07.12 På konto 30.07.12 Distriktet På konto 31.01.13 RI Betales innen 20.01.13 På konto 30.01.13 Distriktet Distriktskonferansen Handicamp På konto 31.07.12 Medlemstall 01.07.12 RF Innen 31.01.13 Senest 01.04.13 Medlemstall 01.01.13 RI Nye medl. 02.07.-31.12. 1/12 av hver hele mnd. Betales innen 20.01.13 RI Nye medl. 02.01.-30.06. 1/12 av hver hele mnd. Betales innen 20.07.12

12 Medlemskontingenten i klubbene Til slutt: Pass på likviditeten i klubbene Husk å sørge for innbetaling fra medlemmene før betalingsfristene går ut! Alt finnes i Håndboken side 29 – 31. OBS!!! Kontonr. til Distriktskasserer blir NYTT!


Laste ned ppt "Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google