Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit

2 Sekræterens hovedoppgaver Sekretæren har ansvaret for klubbens ordinære drift med særlig ansvar for: Opprettholde og vedlikeholde medlemsskapsdata Ansvar for klubbens arkiv, -elektronisk og konvensjonelt Føre statistikk over fremmøte Registrering av gjester, og utfylling av gjestekort Lage fødselsdagliste for gratulasjoner, og rutiner for gaver og oppmerksomhet

3 Distribuere program og månedsbrev til medlemmene Månedlig innmelding og ajourføring på member accesswww.rotary.org Månedlig innmelding på Medlemsnettwww.rotary.no om; -antall møter -nye medlemmer, bortfall av medlemmer -endring på medlemmers tlf, adr, osv. -oppmøteprosent -klubbens styre og tillitsmenn, nå, og neste år -endring på møtested, eller møtetid Innkalle til styremøter i klubben, og skrive møtereferat fra disse Om klubben er registrert, må Brønnøysundregistrene årlig oppdateres

4 Forberedelse Før du tiltrer som sekretær må du gjøre deg kjent med Rotary og ha en klar forståelse av prinsipp og prosedyrer. Du må gjøre deg kjent med administrasjon- systemet og også ha en forståelse av opparbeidet praksis i den klubben du tilhører. Gjennomgang av klubbens lover og vedtekter Gjennomgang av Manual of Procedures (035-EN) Gjennomgang av Club Secretary’s Manual (229-ES) Delta på PETS

5 Som sekretær er du også klubbens oppfølger og kontollør på at aktiviteter i rotaryhjulet gjennomføres. Du er faktisk det klubbmedlemmet som tilføres mest informasjon, -og får etter hvert, - den beste oversikt over klubbens totale aktivitets- og tilstandsbilde. Men, -du må la deg bli brukt, -som den ressurspersonen du er! Overoppsynet i klubben Hvis du får problemer av en eller annen art. Kontakt distriktssekretær. Han kan bidra med hjelp, -eller skaffe hjelp fra andre.

6 KONTINGENTER Distriktskasserer Hilde Lingstad

7 Distriktskontingent Kontingent til Distriktet 1. halv å r –Kr 350 pr halv å r pr medlem –Kr 50 til Handicamp pr medlem –Kr 50 til Distriktskonferansen pr medlem Sum kr 450 Kontingent til Distriktet 2. halv å r –Kr 300 pr halv å r pr medlem

8 Hvor og n å r … Faktura sendes klubbens kasserer 15. juni og 15. desember (På faktura er medlemstall pr 1.6. og benyttet. Betales etter pr 1.7 og 1.1.) Betales til: D 2275 v/ Hilde Lingstad Lauprabben 9, 7520 Hegra Betalingsfrister: 31. juli og 31. januar

9 Rotary International Kontingent til RI: –Halv å rsavgift ( ): USD 25,50 pr medlem –Halv å rsavgift ( ): USD 24,50 pr medlem Betalingsfrister : –Inne p å konto innen 31. juli og 31. januar –M Å derfor betales innen 20. juli og 20. januar Konto nr –Betalt til: –Rotary International –Witikonerstrasse 15 –CH – 8032 Z ü rich –SWITZERLAND

10 Rotary Foundation Fondsbidrag RF: –Anbefaler minst kr 300 pr medlem Konto nr –Betalt til: –Rotary International –Witikonerstrasse 15 –CH – 8032 Z ü rich –SWITZERLAND Betalingsfrister: –Inne p å konto: 31. desember 2012 –Senest 1. april 2013 for å bli registrert p å å ret

11 Betalingsfrister RI Betales innen På konto Distriktet På konto RI Betales innen På konto Distriktet Distriktskonferansen Handicamp På konto Medlemstall RF Innen Senest Medlemstall RI Nye medl /12 av hver hele mnd. Betales innen RI Nye medl /12 av hver hele mnd. Betales innen

12 Medlemskontingenten i klubbene Til slutt: Pass på likviditeten i klubbene Husk å sørge for innbetaling fra medlemmene før betalingsfristene går ut! Alt finnes i Håndboken side 29 – 31. OBS!!! Kontonr. til Distriktskasserer blir NYTT!


Laste ned ppt "Sekretærens oppgaver Distriktsekretær Magne Kjerkreit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google