Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEKVALITET I INTERNASJONALT PERSPEKTIV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEKVALITET I INTERNASJONALT PERSPEKTIV"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEKVALITET I INTERNASJONALT PERSPEKTIV
Foredrag av Arild Tjeldvoll NTNU’s konferanse om pedagogisk ledelse ”Ledelse og kvalitet i skolen” Stjørdal, 5. og 6. februar 2007 Arild Tjeldvoll University of Oslo

2 1. Innledning: Det vriene kvalitetsbegrepet
1.1 Følelse av hva kvalitet er 1.2 Kvalitet som ”fitness of purpose of” 1.3 Kvalitet som ”fitness of purpose for” 1.4 Skolekvalitet 1.4.1 Kvaliteten på skolens hensikt 1.4.2 Kvaliteten på skolen som instrument/organisasjon for skolens hensikt

3 2. Kvalitet og læreplanfilosofi
2.1 Essensialisme 2.2 Encyclopedisme 2.3 Polyteknikalisme 2.4 Progressivisme 2.5 Konfutsianisme

4 3. Tre landseksempler på kvalitetsoppfatning
3.1 England Arbeiderpartiledet kvalitetsreform Utdanningspolitikken relativt lite kontroversiell Likhetsverdien koblet til kvalitetsskole for alle Konkret: Økt foreldreengasjement i skolen Reformere styringsstrukturen i skolen Gjøre det lettere for nye friskoler Reformere rolle og makt til Skoleinspektoratet Øke den faglige standarden i skolen

5 Best i kvalitetsklassen Læreryrket høyest sosial status
3.2 Finland Best i kvalitetsklassen Læreryrket høyest sosial status Likeverd som verdi står høyt Konkret: Kvalitet på lærerrekrutter Kvalitet på lærerutdanning Læreryrket har meget høy sosial status Konsensus mellom partier og fagforeninger Økonomisk faseforskyvning innen Norden Utdanning stadig viktig for sosial mobilitet Sterke likhetsverdier – som Norge Forskjell i læreplantradisjon

6 3.3 Hong Kong Konfucius-tradisjonen – respekt for utdanning
Britisk elitetradisjon Amerikansk kreativitetstenkning Utdanning og økonomisk konkurranseevne

7 4. Sammenfatning Verden beveger seg i Hong Kong-retning
Fag/kunnskapssentrering Tester/eksamener Anvendelse: prosjekt Miljøskaping/sport Konkurranse Kreativitet

8 Konkret organisering: International baccalaureate
Læreplanfilosofisk syntese: essensialisme + progressivisme + konfutsianisme (faglig dybde, relativt få fag, praktisk anvendelse, respekt for utdanning) Ledelse: Educational Management Tydelig autoritet Strategisk mål: selvstendige lærere med autoritet

9 Ledelse og kvalitet i skolen Norsk utdanning/skolekvalitet i
NTNU’s konferanse om Ledelse og kvalitet i skolen Norsk utdanning/skolekvalitet i internasjonalt perspektiv Workshop: Fire påstander til diskusjon: Jeg mener internasjonalisering er svært viktig, fordi… Jeg mener internasjonalisering er viktig fordi… Jeg er skeptisk til internasjonalisering av utdanningspolitikken, fordi… Jeg er i mot internasjonalisering av norsk utdanningspolitikk, fordi…


Laste ned ppt "SKOLEKVALITET I INTERNASJONALT PERSPEKTIV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google