Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEKVALITET I INTERNASJONALT PERSPEKTIV Foredrag av Arild Tjeldvoll NTNU’s konferanse om pedagogisk ledelse ”Ledelse og kvalitet i skolen” Stjørdal,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEKVALITET I INTERNASJONALT PERSPEKTIV Foredrag av Arild Tjeldvoll NTNU’s konferanse om pedagogisk ledelse ”Ledelse og kvalitet i skolen” Stjørdal,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEKVALITET I INTERNASJONALT PERSPEKTIV Foredrag av Arild Tjeldvoll NTNU’s konferanse om pedagogisk ledelse ”Ledelse og kvalitet i skolen” Stjørdal, 5. og 6. februar 2007 University of Oslo Arild Tjeldvoll arild.tjeldvoll@ped.uio.no

2 1. Innledning: Det vriene kvalitetsbegrepet 1.1 Følelse av hva kvalitet er 1.2 Kvalitet som ”fitness of purpose of” 1.3 Kvalitet som ”fitness of purpose for” 1.4 Skolekvalitet 1.4.1 Kvaliteten på skolens hensikt 1.4.2 Kvaliteten på skolen som instrument/organisasjon for skolens hensikt

3 2. Kvalitet og læreplanfilosofi 2.1 Essensialisme 2.2 Encyclopedisme 2.3 Polyteknikalisme 2.4 Progressivisme 2.5 Konfutsianisme

4 3. Tre landseksempler på kvalitetsoppfatning 3.1 England •Arbeiderpartiledet kvalitetsreform •Utdanningspolitikken relativt lite kontroversiell •Likhetsverdien koblet til kvalitetsskole for alle •Konkret: –Økt foreldreengasjement i skolen –Reformere styringsstrukturen i skolen –Gjøre det lettere for nye friskoler –Reformere rolle og makt til –Skoleinspektoratet –Øke den faglige standarden i skolen

5 3.2 Finland •Best i kvalitetsklassen •Læreryrket høyest sosial status •Likeverd som verdi står høyt •Konkret: –Kvalitet på lærerrekrutter –Kvalitet på lærerutdanning –Læreryrket har meget høy sosial status –Konsensus mellom partier og fagforeninger –Økonomisk faseforskyvning innen Norden –Utdanning stadig viktig for sosial mobilitet –Sterke likhetsverdier – som Norge –Forskjell i læreplantradisjon

6 3.3 Hong Kong •Konfucius-tradisjonen – respekt for utdanning •Britisk elitetradisjon •Amerikansk kreativitetstenkning •Utdanning og økonomisk konkurranseevne

7 4. Sammenfatning Verden beveger seg i Hong Kong- retning •Fag/kunnskapssentrering •Tester/eksamener •Anvendelse: prosjekt •Miljøskaping/sport •Konkurranse •Kreativitet

8 •Konkret organisering: International baccalaureate oLæreplanfilosofisk syntese: essensialisme + progressivisme + konfutsianisme o(faglig dybde, relativt få fag, praktisk anvendelse, respekt for utdanning) •Ledelse: Educational Management oTydelig autoritet oStrategisk mål: selvstendige lærere med autoritet

9 NTNU’s konferanse om Ledelse og kvalitet i skolen Norsk utdanning/skolekvalitet i internasjonalt perspektiv Workshop: Fire påstander til diskusjon: 1.Jeg mener internasjonalisering er svært viktig, fordi… 2.Jeg mener internasjonalisering er viktig fordi… 3.Jeg er skeptisk til internasjonalisering av utdanningspolitikken, fordi… 4.Jeg er i mot internasjonalisering av norsk utdanningspolitikk, fordi…


Laste ned ppt "SKOLEKVALITET I INTERNASJONALT PERSPEKTIV Foredrag av Arild Tjeldvoll NTNU’s konferanse om pedagogisk ledelse ”Ledelse og kvalitet i skolen” Stjørdal,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google