Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge ? Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Sosialmedisinsk avdeling Det Norske Radiumhospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge ? Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Sosialmedisinsk avdeling Det Norske Radiumhospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge ? Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Sosialmedisinsk avdeling Det Norske Radiumhospital

2 Den Sårbare Legen Langesund - seminar 23 januar 2000 Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Psykiatrisk klinikk, Haukeland Sykehus

3 Når Legen møter Veggen Møte i regi av Novo Nordisk 18/12 2001 Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Universitetsklinikken Haukeland Sykehus

4 Om å ta vare på HVERANDRE for Pasientens skyld. ”Slottsseminar”16-17juni 2004 Post H – HDS Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe NKS Alderspsykatrisk Poliklinikk

5 Om mer enn å overleve som lege. A-kurs for almennleger 03 05 09 Tor Jacob Moe NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus

6 Definisjon u Følelsesmessig utmattet u Følelsesmessig overbelastet u Kronisk mellom menneskelig overbelastning u Depersonalisasjon - FORAKT

7 Konsekvenser u Opplevelse av nedsatt personlig prestasjon: u “ Jeg har nok valgt galt yrke” u “Det er meg det er noe galt med” u “Jeg duger ikke “

8 Symptom u Gleden forsvinner i tidligere gledefullt arbeide. u Nedsatt omtenksomhet u Emosjonell avstand - distanse u Konsentrasjonsevnen er dårlig u Uviktig hvordan resultat blir u “ Bare jeg blir ferdig - kvitt det”

9 Psykiske Symptom u Øket irritabilitet u Negativism u Nedsatt konsentrasjon u Tretthet - det ikke går å hvile seg fra. u Nedsatt hjelpsomhet u ”Alt” er belastning u Ser bare mot- forestillinger. u Distanserer seg u Opplever sterk grad av ensomhet. u Kan føle at andre er opptatt av en selv på en kontrollerende måte

10 Fysiske Symptom u Hodepine u Smerter i kroppen u Anspenthet u Jaget respirasjon – høy- costal u Øket infeksjons- tilbøyelighet u Kvalme u Ubehag i magen. u Nedsatt kondisjon

11 Dynamikk u For meget omsorgsbehov u For meget lidelse u For meget smerte

12 Dynamikk u For mange KRAV u For mange av “dem “ u For lite anerkjennelse u For sjelden ros

13 Manglende Kontroll u Ingen mulighet til kontroll u “ Alle andre “ bestemmer over meg u “Jeg detalj styres”

14 Manglende Kontroll u Lite opplevet forståelse u Prisgitt andre u Andres forgodt befinnende

15 Manglende Kontroll u Ingen hører på hva jeg sier u Ingen lytter til mine behov u “Jeg opplever ingen lojalitet”

16 Manglende Kontroll u “Kjenner meg stengt” u Håpløshet u Hjelpeløshet

17 Risiko trekk i personligheten u Overdrevet behov for å gi ut av seg selv -i arbeidet -ellers u “Egentlig bare jeg som forstår henne”“Best kontakt”

18 Risiko trekk i personligheten u Rutinepreget u Kjeder meg - rutine

19 Containerfunksjon

20 Personlig overlevelse u Den enkelte må være oppmerksom på dette. Være bevisst egne styrker og svakheter. u Arbeidet med lidende mennesker vil innebære betydelige belastninger.

21 Personlig overlevelse 2 u Utvikle strategier for å bli istand til å: u ARBEIDE og OVERLEVE.

22 PERSONLIG OPPFRISKNING u Venner og Familie u Sosiale aktiviteter u Lufte seg litt - pauser imellom pasienter

23 PERSONLIG OPPFRISKNING u Sport -musikk- hobby u Utvikling - Utdanne seg

24 Medarbeider Støtte u Dele problem og gleder u Tilby oppmuntring-støtte og hjelp u Felleskap og Tillit u Umiddelbar hjelp i kriser.

25 Medarbeider Støtte u Fellesskap ? u Hvilken atmosfære har vi utviklet hos oss og mellom oss ? u Angår vi hverandre ?

26 Mentalhygieniske perspektiv u Bevissthet på hvile - Sengetid u Nikotin - Alkohol - Smertestillende u Ivaretagelse av egne behov

27 Profesjonell Støtte u Når vi trenger den u Vurdering av arbeidstyngde og mengde u Diskusjon av pasienter i teamet

28 Profesjonell Støtte u Veiledning u Vurdering av vanskelige og gledelige pasientkontakter – u Psykologisk autopsi

29 Faglig utvikling u Studiedager - kurs - litteratur u Utveksle ideer med andre faggrupper innen nærliggende områder u Utvikle egne resurser

30 Administrative rutiner u Rapporteringssystem for umiddelbare problem u Regelmessig gjennomgang av arbeids- modeller.

31 Administrative rutiner u Regelmessige gjennomgang av belastningene de enkelte kasus er. u Effektive kommunikasjons system

32 Administrative rutiner u Oppmuntre til profesjonell nytenkning u Vilje til profesjonell utvikling for HELE STABEN

33 Hvordan ta vare på seg selv ? u Hva gjør du: u Regelmessig u bare for u Din egen del ?

34 Otherwise Jane Kanyon (1947-1995) u I got out of bed on two strong legs. u It might have been otherwise. I ate u cereal, sweet milk, ripe, flawless peach. u It might have been otherwise. u I took the dog uphill to the birch wood. u All morning I did the work I love. u At noon I lay down with my mate. u It might have been otherwise. u We ate dinner together at a table with silver u candlesticks. It might have been otherwise. u I slept in a bed in a room with paintings u on the walls, and planned another day u just like this day. u But one day, I know, it will be otherwise.


Laste ned ppt "Utbrent Veien inn i - Veien ut av. Hvordan kan vi forebygge ? Avdelingsoverlege Tor Jacob Moe Sosialmedisinsk avdeling Det Norske Radiumhospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google