Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidsperspektiver for barndommen i Norge Samfunnet i fremtiden v/ Ronald Nolet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidsperspektiver for barndommen i Norge Samfunnet i fremtiden v/ Ronald Nolet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidsperspektiver for barndommen i Norge Samfunnet i fremtiden v/ Ronald Nolet

2 Kommersialisert barndom  Spørsmålet en kan stille er: hvilke effekter har velstandsutviklingen på barna?  Økt forbruk i samfunnet har også ført til økning av barnas forbruk  Økt forbruk er i og for seg ingen direkte bekymring  Bekymringen er knyttet til barnas samfunnsmessige og kulturelle posisjon  Hvordan vil forbruket forme barna?

3  Det handler ikke kun om individuell utvikling, men i aller høyeste grad også om vårt framtidige samfunn  Barn har fått utviklet egne livsstiler  Dette reiser en rekke nye spørsmål: helsen, sosialisering, kommunikasjon mv.  Barn veier mer enn tidligere  Barn beveger seg mindre enn tidligere

4 Reklame  Reklame rettet mot barn er i historisk sammenheng noe nytt  Den er utspekulert  Særlig TV reklame, knyttet til serier (Juleseriene bestemmer i stor grad hva barna ønsker seg til Jul)  Pokemon, Digimon, samarbeidet mellom Disney Channel og MacDonalds osv.  PC, sportsutstyr, deltakelse i dans, sport, ridning  Game-cube, gameboy, playstation, X-boks, mobiltelefoner, Mp3 m.m.

5  Aggressiv reklame rettet mot barn, gjør noe med barna….  Noen leker er flyktige, andre varige  Jojo er periodisk  Lego, Barbie, for eksempel er varige  Lekene kan inneha holdningsskapende funksjoner, men ikke alltid er budskapet bra  Voldsleker, overklasse imitasjoner osv.

6  Flere og flere fritidsaktiviteter krever inngangsbilletter  Dette har fått oppdragelsesmessige konsekvenser|  Forbruket kan forstås som tingliggjøring  Ekte følelser og relasjoner erstattes med ting  Antallet/mengde ting betyr noe  Kunst, klassisk musikk omsettes som potetgull og popmusikk  Ulike markeder, men ingenting utenfor markedet

7 Konsekvenser av kommersialiseringen  Det ligger kulturelle verdier til grunn for hvordan kommersialiseringen blir betraktet  Moteklær betraktes som kommersielt  Sportsutstyr betraktes som noe mer fornuftig  Men…vandreturen i Himalaya er like kommersielt som Sydenturen  Kulturelle kvaliteter ved et produkt influerer ikke på om de er kommersielle eller ikke  Biblioteket er et ikke-kommersielt boktilbud  Mens kjøp av Hamsun eller Donald er kommersielt

8  Kommersialisering innebærer at de frie goder blir færre  Bruksverdiene omgjøres til bytteverdier  Det settes en prislapp på det som oppfattes (også av barn) verdifullt  Dette får konsekvenser for fordelingen  I et kommersialisert samfunn må man ha penger for å delta  Barn har historisk sett levd på almenningen:  Skiløypene, løkkene, trærne og strendene  De moderne lekeplassene koster penger

9  Dette kan føre til at unger blir fratatt fra å delta i leken  Men også fra læring og utvikling som barnefellesskapet innehar  Derfor er privatisering ikke bare positivt  Og må vurderes fra område til område og gang til gang  Barnas forbruk er ofte vendt mot øyeblikket  Korte impulser (må ha det, bare må ha det…)  Hurtige frekvenser og flimmer, setter preg på tenkningen og gjør læring problematisk

10 En digitale barndommen  Kommunikasjons utviklingen etter 1945 fram til i dag har gått svært fort  Norge ble samlet mer enn før under NRK  Med sin trådløse sendinger kunne alle avkroker nåes  Radioen får familien til å samles under kringkastningens vinger  Radioen skapte fellesskap (felles begivenheter, felles referanser)  Radioen ble nasjonsbygger nummer 1

11 Fra barnetimen til barne TV  For barn representerte det nasjonale fellesskapet noe nytt  Vi fikk en felles barnekultur  Det ble et ritual å sitte ved radioen hver lørdag  Hørespill og andre budskapsbringende programmer skapte en felles barneverden  Tegneserier fikk en annen mottakelse i de norske hjem  Den ble betraktet endog som skadelig (kanskje fordi disse seriene ikke var norske?)

12  Mediene kan ikke forstås for seg  De må settes inn i den sosiale og historiske konteksten de ble utviklet i  Stereoanlegget var ikke bare en lydforbedring men også grunnlaget for en ny musikkgenerasjon  Generasjonskløfter oppstod  Kassettspillere og radioen, og etter hvert CD og DVD og mobiltelefonen er blitt mobile lyd og visjonsanlegg  Vi ser tydelig sammenhengen mellom teknologiske nyvinninger og sosial og kulturell utvikling

13 Barns bruk av massemediene  Barns bruk av massemediene har stått sentralt i debatten om barns forbruksmønster  Barn bruker mye tid foran skjermer – i USA 5 – 6 timer hver dag  De minste barn mindre enn de eldste barn  Likevel påvirkes også de minste barna av mediene  Men hvor mye vet vi fortsatt lite om  Særlig fjernsynet kan påvirke barna, på flere måter  De stjeler tid fra leken  Dette påvirker det sosiale miljøet blant barna  Sosial kompetansen blir redusert

14  Språkutviklingen og kunnskaper kan der i mot bli stimulert  Barn kan bli skremt av bildene på TV  Voldsscener kan true barns forståelse av verden og skape utrygghet  Barn har vanskeligheter å skille mellom fiksjon og virkelighet  Dette må vi være oppmerksom på, ettersom barn er ekstra sårbare  Smugtitting av de voksnes filmer har vist seg å føre til at barn kan komme i reelle sjokktilstand

15  Massemedienes påvirkningskraft ligger i den generelle kulturelle påvirkningen  Dette kalles gjerne for medieverdenens skjulte pensum


Laste ned ppt "Framtidsperspektiver for barndommen i Norge Samfunnet i fremtiden v/ Ronald Nolet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google