Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggsektorens muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggsektorens muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggsektorens muligheter
Katharina Bramslev Daglig leder Grønn Byggallianse

2 45 medlemmer ~ 30 mill m² Skanska Eiendomsutvikling
Oslo Sektor Gruppen Braathen Eiendom Bunde Eiendom Entra Eiendom Steen & Strøm Oxer Ferd USBL Linstow KLP Eiendom ROM Eiendom Höegh Eiendom Mustad Eiendom Fabritius Gruppen NEAS Teknisk Drift Universitetet i Oslo Telenor Eiendom AS Sparebank1 Eiendom Omsorgsbygg KF – Oslo MøllerGruppen Eiendom Anthon B Nilsen Eiendom NCC Property Development Skanska Eiendomsutvikling Aspelin Ramm Eiendom Storebrand Eiendom Forsvarsbygg Statsbygg Avantor OBOS Statoil Basale Pecunia Hav Eiendom Oslo S Utvikling Backe Prosjekt Backer Eiendom Schage Eiendom Veidekke Eiendom Braathen Eiendom Kjeldsberg Eiendom DNB Næringseiendom Norwegian Property Undervisningsbygg KF Fredriksborg Eiendom AS Aberdeen Asset Management 45 medlemmer ~ 30 mill m²

3

4 4 gode grunner til å bygge energieffektivt
Det er lønnsomt Det gir godt omdømme Det bidrar til økt bærekraft Du kan få statlig støtte ved å være en ”frontrunner”

5 Grønne bygg er lønnsomme
Grønne bygg begynner å gi: Høyere husleie (2-6%) som følge av at leietaker får lavere energipris og større attraktivitet. Lavere avkastningskrav (6,5% i stedet for 6,7%) fordi investorene mener byggene blir mer verdt. Lavere eierkostnader (5% i stedet for 6%) som følge av reduserte behov for fremtidig rehabilitering.

6 Enovaundersøkelse 2013 Åtte av ti bedrifter mener det er viktig at bygget de leier er energieffektivt. Omdømme og lavere driftskostnader oppgis som hovedårsaker.

7 Verdensomspennende undersøkelse 2008 /2012
Spørreundersøkelse blant ledere i hele næringskjeden Norske svar statistisk signifikante .

8 Drivkrefter for grønne bygg i Norge:
Kundekrav 46% Markedskrav 44% Reguleringer 31% Ref: Mc Graw Hill Construction 2012

9 Energieffektivitet + godt inneklima = sant
Dette forutsetter: dagslys prioriteres mulighet til å påvirke eget inneklima driftssikre, helst enkle tekniske systemer dyktig driftsteam

10 Tilpasning til framtidens krav reduserer risiko
Krav om passivhusnivå i 2015 Krav om nesten-null energinivå 2020 Fornybarhetsdirektivet (mål for andel fornybar energi i forbruket innen 2020)

11 ”Om 10 år kommer vi ikke til å finansiere bygg som ikke er miljøriktige”
Utsagn fra norske investorer som bekrefter tro på verdien av dokumentert grønne bygg også i Norge Olav T. Løvstad i DnB Bank Energi- og miljøkonferansen til Estate, 2014.

12

13 Næringsbyggeierne ønsker å være gode på miljø

14 Drivkrefter for grønne bygg i Norge:
Branding/ Public relations 46% Ref: Mc Graw Hill Construction 2012

15 HVOR MANGE STREKKER SEG LENGER?
Oversikt over ulike energikarakterer pr mars-14 akkumulert yrkesbygg, Kilde: NVE

16 Over 100 store yrkesbygg går for BREEAM-NOR sertifisering
Pass Very Good Outstanding Good Excellent Over 100 store yrkesbygg går for BREEAM-NOR sertifisering Myndighetenes minimumskrav Formål: Vise at BREEAM strekker seg ut over forskriftskrav Hovedpoeng: Antall bygninger Bærekraft og kvalitet

17 Hvorfor spare ”ren energi”
Den mest miljøvennlige kWh er den som ikke er produsert Ren el kan brukes til Transport Industri Eksport

18 Incentiver nødvendige på tross av egennytten
Økonomiske incentiver viktig for å: få ny inn teknologi på markedet løfte eksisterende bygningsmasse Økt kunnskap og holdningsendring hos prosjekterende og utøvende

19 Myndighetskrav og incentiver må stimulere til innovasjon
Funksjonsbaserte forskrifter Teknologinøytrale krav

20 Oppsummering Byggeier har egeninteresse av energifokus
I gode bygg er lavt energibruk + godt inneklima=sant Energieffektivisering er et godt miljøtiltak Offentlig støtte er viktig for ny teknologi, eksisterende bygningsmasse og kunnskapsheving Lovkrav og incentiver må være fleksible og stimulere til kostnadseffektive løsninger


Laste ned ppt "Byggsektorens muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google