Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursmoduler trenerstigen NSF Trinn 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet:16 timer fordelt på 4 timer teori og 12 timer praksis Målgruppe: Kurset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursmoduler trenerstigen NSF Trinn 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet:16 timer fordelt på 4 timer teori og 12 timer praksis Målgruppe: Kurset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursmoduler trenerstigen NSF Trinn 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet:16 timer fordelt på 4 timer teori og 12 timer praksis Målgruppe: Kurset er beregnet på foreldre, ungdommer, ledere og aktive som ønsker å arbeide som instruktører i klubben. Nivå: Grunnleggende. Ingen krav til forkunnskaper. Gjennomføring: 4 moduler som gjennomføres som helgekurs eller splittes opp og gjennomføres over flere kvelder. Eksamen: Ingen. Løpende vurdering under hele kurset av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet. Arrangør: Klubb eller særkrets Litteratur: Kurshefter trinn 1. Instruktør: Godkjent Trinn 2 (ny trenerstige gjeldende fra 2004 eller Trener 1 (gamle trenerstigen).

2 Moduloversikt T1 Pistol Modul 1.0: Reglement, våpen og vedlikehold •Ca 2 timer •Teoretisk undervisning •Temaer: –Historikk og organisering –Sikkerhet og praktisk behandling av våpen –Våpentyper, øvelsesprogram og klasseinndeling –Utstyr for pistolskyting –Vedlikehold Modul 2.0 Skytetekniske elementer •Ca 9 timer •Praktisk undervisning •Temaer: –Sittende skytestilling med støtte –Pust, sikting og avtrekk –Stående skytestilling Modul 3.0 Trenerrollen •Ca 4 timer •Teoretisk og praktisk undervisning •Temaer: –Trenerrollen og treningsledelse –Instruksjonstips Modul 4.0 Oppvarming og uttøyning •Ca 1 timer •Praktisk undervisning •Temaer: –Oppvarmings- og tøyningsøvelser

3 Moduloversikt T1 Rifle Modul 1.0: Reglement, våpen og vedlikehold •Ca 2 timer •Teoretisk undervisning •Temaer: –Historikk og organisering –Sikkerhet og praktisk behandling av våpen –Våpentyper, øvelsesprogram og klasseinndeling –Utstyr for rifleskyting –Vedlikehold Modul 2.0 Skytetekniske elementer •Ca 9 timer •Praktisk undervisning •Temaer: –Sittende skytestilling med støtte –Pust, sikting og avtrekk –Liggende skytestilling med støtte –Hovedprinsipp i skytestilling uten støtte Modul 3.0 Trenerrollen •Ca 4 timer •Teoretisk og praktisk undervisning •Temaer: –Trenerrollen og treningsledelse –Instruksjonstips Modul 4.0 Oppvarming og uttøyning •Ca 1 timer •Praktisk undervisning •Temaer: –Oppvarmings- og tøyningsøvelser

4 Kursmoduler trenerstigen NSF Trinn 2 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet: 32 timer fordelt på 12 timer teori og 20 timer praksis Målgruppe: Kurset er beregnet på instruktører og skyttere som har gjennomført Trinn 1 og som ønsker å utvikle seg som trenere på klubbnivå. Deltakerne bør være minimum 18 år. Gjennomføring: 4 moduler som gjennomføres i løpet av to helger, eller oppdelt over 5-6 dager. Deler av kurset kan også gjennomføres som selvstudium. Eksamen: Praksisrapport. I tillegg blir det løpende vurdering under hele kurset av deltakernes engasjement, og evne til å organisere og skape aktivitet. Arrangør: Klubb eller særkrets Litteratur: Kurshefter trinn 2. Instruktør: Godkjent Trinn 2 (ny trenerstige gjeldende fra 2004 eller Trener 1 (gamle trenerstigen).

5 Moduloversikt T2 Pistol Modul 1.0: Treningsmetoder for skyttere •Ca 6 timer •Teoretisk og praktisk undervisning •Temaer: –Teknisk trening –Bevegelighetstrening –Balansetrening –Utholdenhetstrening –Mental trening –Styrke/skadeforebyggende trening –Taktikk Modul 2.0 Trenerrollen og ungdomsidrett •Ca 4 timer •Teoretisk undervisning •Temaer: –Trenerrollen og ungdomsidrett Modul 3.0 Skytetekniske elementer •Ca 14 timer •Praktisk undervisning •Temaer: –Presisjon – generell teknisk trening –Presisjon – luftpistol –Finpistol – duell –Standardpistol Modul 4.0 Planlegging og gjennomføring av treningsøkt •Ca 8 timer •Teoretisk og praktisk undervisning •Temaer: –Oppbygging av treningsøkt –Planlegging av tr. økt –Gjennomføring av treningsøkt –Evaluering

6 Moduloversikt T2 Rifle Modul 1.0: Treningsmetoder for skyttere •Ca 6 timer •Teoretisk og praktisk undervisning •Temaer: –Teknisk trening –Bevegelighetstrening –Balansetrening –Utholdenhetstrening –Mental trening –Styrke/skadeforebyggende trening –Taktikk Modul 2.0 Trenerrollen og ungdomsidrett •Ca 4 timer •Teoretisk undervisning •Temaer: –Trenerrollen og ungdomsidrett Modul 3.0 Skytetekniske elementer •Ca 14 timer •Praktisk undervisning •Temaer: –Skytestillinger – stående, knestående og liggende –Hovedprinsipp i oppbygging av indre og ytre skytestilling –Praktisk instruksjon og coaching på teknikk Modul 4.0 Planlegging og gjennomføring av treningsøkt •Ca 8 timer •Teoretisk og praktisk undervisning •Temaer: –Oppbygging av treningsøkt –Planlegging av tr. økt –Gjennomføring av treningsøkt –Evaluering

7 Kursmoduler trenerstigen NSF Trinn 3 Pistol og Rifle Varighet: 60 timer Målgruppe: Kurset er beregnet på trenere som har gjennomført Trinn 1 og Trinn 2. Kurset tar sikte på å utdanne trenere på kretsnivå. Her er det utøveren som er i sentrum, og det er fokus på utvikling for å nå mål. Gjennomføring: 3 helgesamlinger gjennomføres i løpet av 1 år. I tillegg leveres en skriftlig rapport/selvstudie som inneholder planlegging og gjennomføring av treningsvirksomhet og vurdering Av egen trenervirksomhet. Eksamen: 2 timers eksamen og selvstudium. I tillegg blir det vurdering av egenferdighet og formidling under kurset. Arrangør: Norges Skytterforbund Litteratur: Kurshefter trinn 3, Treningslære med arbeidshefte, Mental trening i Skyting, Buk og ryggtrening Instruktør: Godkjent Trinn 3 (ny trenerstige gjeldende fra 2004 eller Trener 2 (gamle trenerstigen). Autorisasjon: Man må delta på minst 80% av kurstiden (d.v.s. deltatt på alle modulene, men det godkjennes noe fravær fra den enkelte modul, kurslærer vurderer dette). Bestått teorieksamen. Gjennomført og bestått selvstudiet med praksisperiode 1 år etter kurset.

8 Moduloversikt T3 Modul 1.0: Treningslære, •Ca 24 timer (+ 2 timer eksamen) •Teoretisk undervisning Temaer: –Utholdenhetstrening –Styrketrening –Bevegelighetstrening –Balansetrening –Mental trening –Kosthold –Doping –Skader og skadeforebygging Modul 2.0 Skyteteknikk •Ca 16 timer •Praktisk undervisning Temaer: •Luftrifle - skyting, inntrening av skytestillingen, øvelsesutvalg for luftskyttere •Miniatyrskyting 50 meter, inntrening av skytestillingen, øvelsesutvalg for teknikktrening miniatyr (3 stillinger) •Testing av ammunisjon Kunnskaper om våpen og ammunisjon. •Ulike treningsformer: •Trening med skytesimulator (luft/min) •Tørrtrening •Taktisk trening, skyting under vanskelige ytre forhold (vind) Modul 3.0 Trenerrollen •Ca 8 timer •Teoretisk undervisning Temaer; •Coaching på trening, i konkurranser, og generelt i forhold til det å være idrettsutøver •Utøversamtalen •Motivasjonsforhold •Trenerens rolle som formidler •Individualisering •Årsaker til suksess Modul 4.0 Treningsplanlegging •Ca 10 timer •Teoretisk og praktisk undervisning Temaer; •Treningsprinsipper •Øktplan, ukeplan, periodeplan •Tester •Arbeidskravsanalyse •Kapasitetsanalyse •Målsetninger •Utarbeiding av treningsplan (langsiktig, periode og årsplan) •Gjennomføring av treningsplanen •Justering

9 Moduloversikt T3 Modul 1.0: Treningslære, •Ca 24 timer (+ 2 timer eksamen) •Teoretisk undervisning Temaer: –Utholdenhetstrening –Styrketrening –Bevegelighetstrening –Balansetrening –Mental trening –Kosthold –Doping –Skader og skadeforebygging Modul 2.0 Skyteteknikk •Ca 16 timer •Praktisk undervisning Temaer: –Holdetrening •Holdepyramide •Spesifikk fysisk stabilitet •Bulgarsk holdetrening –Fokustrening •Begrenset siktetid •Springskyting •Pistolstafett –Siktebilde •Trening av symmetriforhold •Parallelle sikter •Prioritet –Avlevering •Håndleddskontroll •Fingerkontroll •Korntrekk –Etterholding •Tidlig etterholding •Analyse –Grenspesifikke treningsmetoder •Luftpistol, fripistol, standardpistol, finpistol, grovpistol, silhuettpistol, hurtigpistol Modul 3.0 Trenerrollen •Ca 8 timer •Teoretisk undervisning Temaer; •Coaching på trening, i konkurranser, og generelt i forhold til det å være idrettsutøver •Utøversamtalen •Motivasjonsforhold •Trenerens rolle som formidler •Individualisering •Årsaker til suksess Modul 4.0 Treningsplanlegging •Ca 10 timer •Teoretisk og praktisk undervisning Temaer; •Treningsprinsipper •Øktplan, ukeplan, periodeplan •Tester •Arbeidskravsanalyse •Kapasitetsanalyse •Målsetninger •Utarbeiding av treningsplan (langsiktig, periode og årsplan) •Gjennomføring av treningsplanen •Justering

10 Kursmoduler trenerstigen NSF Trinn 4 Pistol og Rifle Varighet: 120 timer Målgruppe: Kurset er beregnet på trenere som har gjennomført Trinn 1, 2 og 3. Kurset tar sikte på å utdanne trenere på landslagsnivå. Her er det trenerens rolle og ansvar som leder som er i fokus. Opptak: På dette nivået vil aktuelle deltakere få tilbud om å delta i utdanningen. Gjennomføring: 4 helgesamlinger (?) gjennomføres i løpet av 1 år. Det legges opp til selvstudium og arbeidsoppgaver mellom hver samling. Eksamen: Fordypningsoppgave Arrangør: Norges Skytterforbund Litteratur: ? Instruktør: Godkjent Trinn 4 (ny trenerstige gjeldende fra 2004 eller Trener 3 (gamle trenerstigen).

11 Moduloversikt T4 Modul 1.0: Teori •Nasjonale og internasjonale organisasjoner •Trener- / lederrollen på nasjonalt og internasjonalt nivå. •Utvikling av treningskultur •Formidling og kommunikasjon –håndtere media på en positiv og sikker måte. •Planlegge, analysere og vurdere NSFs aktiviteter på et høyt nivå. •Spesialisering –Alder og sensible faser. •Trender internasjonalt for den enkelte gren. •Klubbplanlegging : –Starte opp med nye aktiviteter – Bygge opp en klubb mot elitenivå, støtteapparat. Modul 2.0 Skyteteknikk Modul 3.0 Praksis •Trening av eliteskyttere. –Kapasitetsanalyse, målstyring, resultatmåling, evaluering. – Kunne avgrense og fordype seg innenfor et problem innen den spesielle grenen. – Det skal gis rettledning i ledelse/gjennomføring av treningen. Modul 4.0 Fordypningsoppgave Fordypningsoppgaven samordnes med praksisdelen og skal inneholde en eller annen side ved trenerfunksjonen. Det gis veiledning og oppfølging i oppgaven som er avgrenset til en eller flere av de faktorene som påvirker prestasjonsevnen i idretten. Fordypningsoppgaven skal inneholde følgende kapitler: - Sammendrag - Innledning - Teori/problemområde - Problemstilling - Metode - Resultater - Diskusjon - Konklusjon - Litteraturhenvisning


Laste ned ppt "Kursmoduler trenerstigen NSF Trinn 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet:16 timer fordelt på 4 timer teori og 12 timer praksis Målgruppe: Kurset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google