Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum FJERNVARMEKURS Tirsdag 27.11.2012- Bergen Del Tema: FV03 KUNDESENTRALEN- SEKUNDÆRSIDEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum FJERNVARMEKURS Tirsdag 27.11.2012- Bergen Del Tema: FV03 KUNDESENTRALEN- SEKUNDÆRSIDEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum FJERNVARMEKURS Tirsdag 27.11.2012- Bergen Del Tema: FV03 KUNDESENTRALEN- SEKUNDÆRSIDEN Multiconsult v/Anders Meinert

2 AGENDA  Tekniske Krav  Systemgrense primær /sekundær  Temperaturkrav og Mengderegulering i nye bygg  Systemskjemaer – ofte feil – ombygging eldre anlegg  Vannbehandling og Energimåling  Drift og vedlikehold, feilsøking tips  Driftsinstrukser

3 HVOR FINNER DU DENNE? SE LINK: http://www.bkk.no/bedrift/fjernvarme/krav- anvisninger/article28787.ece 1 TEKNISKE KRAV

4 Systemgrense BKKV- Kundeanlegg 4 NB! Ny figur på systemgrense kommer 1.1.2013- sjekk hjemmeside

5 Temperaturkrav nye bygg Eksempel fra BKK og Hafslund- Fokus på RETUR! 5 HAFSLUND VARME Generell maksimal turtemp v/DUT) 80 °C Tur temp for rad og konvektorer (v/DUT) 80 °C Maks. returtemp for rad og konvektorer 50 °C Tur temp for varmebatterier (v/DUT) 80 °C Maks. returtemp for varmebatterier 40 °C Tur tempfor gulvarmesløyfer (v/DUT) 35 °C Maks. returtemp for gulvarmesløyfer 30 °C Tur tempfor markvarmesløyfer 35 °C Maks. returtemp for markvarmesløyfer 20 °C Tappevann65 °C BKK VARME Trykkdifferanse over BKKVs veksler på kundesiden 20-30 kPa Turtemperatur i kundeanlegg, max 80°C v /DUT Maks retur Rad og konv 50°C Maks Retur Vent og gulv 30°C Maks retur mark20°C Temperatur tappevann 55º(65ºC ved akkumulering) Avvik avklares med BKK i hvert enkelt tilfelle.

6 Regulering er utekompensert eksempel radiatorkurs 6

7 Systemskjema varmekurs Anbefalte løsninger: 7

8 Hvorfor fokus på lav retur temperatur? 1.Mindre varmetap på både primær og sekundærnett 2.Gir mindre vannmengder og pumpeenergi - Reduser investeringskostnader og energiforbruket 3.GIR ”PLASS TIL” FLERE KUNDER PÅ SAMME RØRNETT (Fjernvarme) 8

9 Systemskjema varmt tappevann Anbefalt løsning: 9

10 Eksempler på feil nye anlegg 10

11 Bruk av strupeventiler- Unødvendig- hvorfor?!!! 11

12 12

13 13

14 Eksempel ombygging eksisterende ventilasjonsanlegg 14 Før Etter

15 Tiltak i eksisterende bygg 1.Frekvensstyrtepumper 2.Fjern bypass på samlestokk 3.Juster ned «fyringskurven» (så lavt at noen klager) 4.Monter nye radiatorventiler med rom termostater 5.Fjern varmtvannsberedere 6.STENG BYPASSER, ”Go home and shunt no more” Monter termostatventiler på gamle shunter ELLER 7.FJERN GAMLE SHUNTER- BYTT UT MED AUTOMATISK STRUPEVENTILER (TRYKKSTYRTE) 15

16 V ANNBEHANDLING - E N ANBEFALING • Det bør installeres ett vannbehandlingsanlegg som ivaretar følgende funksjoner: 1.Sirkulerende vann filtreres for partikler ned til 20µm 2.Luft skilles ut 3.pH, alkaliet og hardhet holdes stabilt på ønsket nivå 4.Bakteriell vekst forebygges 16

17 Vannkvalitet på sekundærsiden •Vannkvaliteten i varmeanlegget bør tilfredsstille følgende parametrer: 17 pH 9.5 - 10.0 Fe < 0,10 mg/l Cu < 0,02 mg/l O2 <0,02 mg/l

18 Vacuumutluftere 18

19 Energimåling •OBS –Det kommer et nytt EU direktiv om krav til individuell måling TA HENSYN TIL DETTE VED PROSJEKTERING / BYGGING AV ETT NYTT ANLEGG/BYGG 19

20 Dr iftsproblemer varmekurs- sjekkliste •Sjekk Primærsiden - Temperatur inn, trykkfall over Filter, motorventiler (sjekk med naboen!) •Er temperatur generelt for lav? –Sjekk at temperatur ut er i samsvar med reguleringskurve. •Er temperatur for lav på alle radiatorer eller kun i deler av anlegget? –Hvis kun i deler av anlegget, kontakt rørlegger. –Er sirkulasjonspumpen i orden? Sirkulasjonspumpen er kundens ansvar. •”Surkler” det i radiatorene? Ingen varme i de øvre etasjene? –Trolig lite vann på varmeanlegget, evt. ventil for kurs defekt. Kunden må kontrollere dette, sjekk manometer trykk på ekspansjonskar og eventuelt lufte og etterfylle anlegget. –Sjekk ladetrykk (nitrogen/luft) på ekspansjonskar (må utføres av rørlegger) •Det interne varmeanlegg må ofte etterfylles –Sannsynlig lekkasje, kunden må feilsøke. –Ved funn av lekkasje, må ansvarsgrense kartlegges. 20

21 Driftsproblemer tappevann -sjekkliste •Er temperatur på tappevann generelt lav? –Sjekk at temperatur ut er i samsvar med setpunkt. –Kontrollér at blandeventil fungerer som den skal. Dersom temperatur ut fra blandeventil er lavere enn ønsket temperatur sjekk innstilling •Tar det lang tid (> 60 sekunder) før bruker får varmt tappevann? – Sjekk at sirkulasjonspumpen for tappevann fungerer •Oppleves tappevannet kun periodevis som kaldt/lunkent? –Kan skyldes for lav kapasitet på veksler –Ved avvik mellom settemp. og faktisk temp kan det tyde på feil fra leverandør. •NB! Krav til legionella 2008 ” Forebygging av legionellasmitte – en veiledning” og er lagt ut på folkehelseinstituttets hjemmeside. www.fhi.nowww.fhi.no 21

22 •FV leverandøren har vedlikeholdsansvar for selve kundesentralen med ovennevnte utstyr og ledninger. Døgnbemannet vakttelefon •Kunden har drifts- og vedlikeholdsansvar for rommet der kundesentralen er plassert og det tekniske utstyret eid av kunden (sekundærside) •Stenging av fjernvarmeanlegg Se link http://www.bkk.no/bedrift/fjernvarme/krav- anvisninger/article28787.ecehttp://www.bkk.no/bedrift/fjernvarme/krav- anvisninger/article28787.ece 1 DRIFTSINSTRUKS - Instruks for kundesentral

23 Oppsummering sekundærside •Hvorfor Mengderegulering? - Sikrer lavest mulig retur temperatur - Reduserer innregulering og mindre driftsproblemer •Redusere kostnader: kutt ut strupeventiler •Sirkulasjonsledning på tappevann •Legionella spylingsmuligheter over blandeventil •Kvalitet på vannbehandling og filter •Sikkerhetsventil må monteres mellom veksler og nærmeste ventil (2 stk hvis over 100kW iht PED) •Bruk av PEX rør – husk å sikre med ”nødstopp” 23

24 Takk for meg! 24


Laste ned ppt "ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum FJERNVARMEKURS Tirsdag 27.11.2012- Bergen Del Tema: FV03 KUNDESENTRALEN- SEKUNDÆRSIDEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google