Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 1 Presentasjon fjernvarmedagene 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 1 Presentasjon fjernvarmedagene 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med."— Utskrift av presentasjonen:

1 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 1 Presentasjon fjernvarmedagene 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med lavenergibygg Marianne Riddervold Kahrs, COWI, Avdeling Energi Fredrikstad

2 2 Bakgrunn Tradisjonell fjernvarme Høye investeringskostnader per levert kWh Stort varmetap i nettet Usikkerhet for fjernvarmeselskapet Fjernvarmen velger bort typen kunder med lav lønnsomhet Alternative løsninger og ny teknologi 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG

3 3 ›Nettverksdesign ›Fjernvarmerør ›Grøfter ›Kundesentraler ›Varmebehov Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG

4 4 Nettverksdesign Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt TRASEVALG ›Designparametre: ›Varmetetthet (kWh/m² år) ›Linjevarmetetthet (MWh/m år) ›Termisk bredde (m) DESIGN ›Serviceskap. Serviceskap m/varmeveksler, pumper og måleutstyr – tomtegrense (lite aktuelt i dag) ›Felles vekslerstasjon. Varmeveksler mot primærnett – reduksjon trykk/temperatur ›Kundesentral hos kunde. LAVTEMPERATUR FJERNVARME ›Fjernvarme / nærvarmeanlegg T dim = 55/35°C. ›Redusere varmetap ›Bedre virkningsgrad i produksjonen ›Utnytte energireservoar med lavtemperatur ›Danmark: konkurransedyktig m/luft/luft varmepumper ›75 % redusert varmetap ifht tradisjonell fjernvarme!(referanseanlegg i Danmark) ›Utfordring  legionella. Returtemp sirkulasjonssystem ≥ 60°C 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG

5 5 Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt Fjernvarmerør 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG ISOLASJONSEGENSKAPER / ISOLASJONSKLASSE ›PUR-skum cyclo-pentan. Aldringsprosess: Luft erstatter cyclo-pentan  redusert isoleringsevne. ›Diffusjonsperre ›EPS PEX (Isopor-PEX) ›Presskoplinger. Enkel geometri. Redusert varmetap – 70%. MATRIALE MEDIERØR ›Trykk/temperatur. Tilstøtende nett. Kostnader. ›Stål ›Kopper ›PEX ENKELTRØR / TWINRØR ›Hovedledning/ hoveddistribusjonsledning /stikkledning ›Fleksibilitet ›TWIN: ›populært i øvrige Skandinaviske land ›ca. 70% redusert varmetap for DN < 80 ›ca. 10-20% reduksjon i installasjonskostnader.

6 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 6 Grøfter Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt REDUSERE KOSTNADER GRØFT (35-50% AV KOSTNAD I FJERNVARMENETT): ›SMALERE ›GRUNNERE ›ENKLERE MINIGRAVERHÅNDGRAVERKJEDEGRAVERFRESINGSTYRT BORINGJORDRAKETTECO TRECH

7 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 7 Kundesentraler Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt Flat stations  Gjennomstrømingsveksler (GVV) Flowaktivert pumpe (FVB)

8 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 8 Varmebehov Teknologi og erfaringer fjernvarmeutbygging boligfelt ›Oppvaskmaskin – 5,5kW ›Vaskemaskin – 5-5 kW ›Tørketrommel – 2,1 kW ›Forbruk fjernvarme (samlet): ›550-700 kWh/år boenhet ›Lite kommersielt forløpig ANDRE ›Drivhus ›Basseng og boblebad ›Gatevarme ›Absorbsjons-kjøling HVITEVARER

9 9 ›Energi og effektbehov ›Ledningstraseer, rør og grøfter ›Design ›Utbyggingsalternativer Bjørnstad boligområde 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG

10 10 Energi - og effektbehov Bjørnstad boligområde FORUTSETNINGER: OPPVARMING OG VENTILASJON ENEBOLIG: LAVENERGIBOLIGER OPPVARMING OG VENTILASJON REKKEHUS/LEILIGHET: TAPPEVANN: ENEBOLIG: REKKEHUS: LEILIGHETER: 28 W/m² og 30 kWh/m²år 24 W/m² og 23 kWh/m²år 35kWh/m² 160 m² x 53 120 m² x 141 75 m² x 209 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG ENEBOLIG REKKEHUS LEILIGHETER BARNEHAGE TOTALT Energi (MWh) 551 981 909 212 2654 Effekt (MW) 0,34 0,58 0,53 0,12 1,6 Varmetetthet  21 kWh/m² år

11 11 Ledningstraseer rør og grøfter Bjørnstad boligområde 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 2150 m distribusjonsledninger 1600 m stikkledninger Linjevarmetetthet  0,71 MWh/m år RØR ›Alt. 1: Twinrør i stål – tradisjonell ›Alt. 2: Twinrør i stål – reduserte dimensjoner ›Alt. 3/4: EPS PEX GRØFTER ›Tradisjonell ›Etableres sammen med annen infrastruktur

12 12 Design Bjørnstad boligområde LAVTEMPERATUR / NÆRVARMEANLEGG FLAT STATIONS (GVV) ›ENKEL / UTPRØVD DESIGN ›BESPARELSE RØRKOSTNADER I BYGG ›MULIG Å DESIGNE FOR Å ELIMINERE LEGIONELLA-PROBLEMATIKK 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG

13 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 13 Alternativer Bjørnstad boligområde Twin stål Trykktap ≤ 100Pa/m Twin stål Trykktap ≤ 200 Pa/m EPSPEX Trykktap ≤ 200 Pa/m EPSPEX Trykktap ≤ 200 Pa/m uten enebolig Investering trase og kundesentral (MNOK)15,815,514,58,9 Distribusjonskostnad per kWh0,480,470,440,27 Tilknytningsavgift (MNOK)-5,7 -3,6 Varmesalg (MWh)2,3 1,8 Andel fornybar (MWh)70 % Enovastøtte (1kr/kWh)1,6 1,3 Pris fjernvarme (kr/kWh)0,65 Produksjonspris (kr/kWh)0,44 Varmetap (stipulert)20 %16 %11 % Internrente m/enovastøtte-0,6 %0,7 %2,8 %5,6 %

14 14 29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG


Laste ned ppt "29 OKTOBER 2013 LØNNSOMHET FOR FJERNVARME I BOLIGFELT MED LAVENERGIBYGG 1 Presentasjon fjernvarmedagene 2013 Lønnsomhet for fjernvarme i boligfelt med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google