Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Setesdalsbanen – ny teknologi i bruk Vi skal i høst lære om: Den industrielle revolusjon Dampteknologi Setesdalsbanens historie På Grovane Stasjon i Vennesla.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Setesdalsbanen – ny teknologi i bruk Vi skal i høst lære om: Den industrielle revolusjon Dampteknologi Setesdalsbanens historie På Grovane Stasjon i Vennesla."— Utskrift av presentasjonen:

1 Setesdalsbanen – ny teknologi i bruk Vi skal i høst lære om: Den industrielle revolusjon Dampteknologi Setesdalsbanens historie På Grovane Stasjon i Vennesla skal vi spa kull, sykle på dresin, snu et lokomotiv på en dreieskive og reise med damplokomotiv og gamle vogner

2 Den industrielle revolusjon Fra midten av 1700-tallet:: •Befolkningstallet stiger •Økt etterspørsel etter produkter •fabrikker vokser fram •større energibehov •Ny teknologi utvikles for å dekke nye behov •Damp benyttes til å drive maskiner på fabrikker

3 Transport av varer Varer måtte transporteres til og fra fabrikkene – nye, gode transportløsninger måtte skapes. -Veinettet ble forbedret -Vannveiene ble utnyttet og kanaler bygget. -Jernbanen vokste fram Bildet viser en sluse på en kanal som opprinnelig ble brukt til å transportere kull fra gruvene og inn til Manchester.

4 The Rocket George Stephenson tegnet og bygget lokomotivet ”The Rocket” til jernbanen mellom Manchester og Liverpool Banen ble en suksess. Flere jernbaner ble bygget, særlig mellom store byer. Mange fikk jobb på jernbanen.

5 Utviklingen i Norge Behov for forbedret transport også i Norge -Jernbaner fra byene og ut til nærområdet. Ikke mellom byene. -Norges første jernbane stod ferdig i 1854 og gikk fra Christiania (Oslo) til Eidsvoll. Den fikk navnet Hovedbanen. Bildet viser ett av i alt tre av NSBs lokomotiv type nr. 2, som fikk navnet Caroline. Bygget av Robert Stephenson & Co i 1861.

6 Setesdalsbanens lokomotiver •Setesdalsbanen fikk bygget sju lokomotiver etter spesielle tegninger •Tilpasset den smalsporede banen med krappe kurver og bratte stigninger •Små og lette lokomotiver •Lokomotiv nr 1 og 2 bygget i England for 38.000,- pr stk.

7 Dampmaskinen Rød farge: Damp inn i sylinderen Blå farge: Brukt damp (avblåst) til røykskapet.

8 Produksjon av damp Rød farge: Kullet forbrenner på riststavene Oransje farge: Varme fordeler seg i fyrkasse, kjelerør og i røykskap Blå farge: Vann/damp

9 Dampen overføres til sylinder Rød farge: Forbrenning av kull Oransje farge: Varm røyk Blå farge: Vann/damp Grønn farge: Damp til sylinder Lilla farge: Sylinder Mørk grønn: Avblåst/brukt damp

10 Kraftoverføring fra sylinder til drivhjul Rød farge: damp som kommer inn i sylinderen Blå farge: den brukte dampen

11 For de veldig interesserte Et moderne damplokomotiv

12 Setesdalsbanen blir bygget Vest-Agder midt på 1800-tallet: Veiene var dårlige Det var store avstander Behovet for transport til og fra byene var økende Bildet viser hvordan transporten foregikk i Setesdal før jernbanen og gode veier kom.

13 Setesdalsbanen blir bygget Setesdalsbanen: Kristiansand til Byglandsfjord Byggingen startet i 1891 Banen stod klar til bruk i 1896 Bildet viser festkledde mennesker i Kristiansand, hvor Kong Oscar II er på besøk for å markere starten på byggingen

14 Setesdalsbanen blir bygget Banen bygget mellom Kristiansand og Byglandsfjord Strekningen er 78 kilometer På det meste var 800 mann i arbeid med å bygge broer, tunneler, kjøre grus og legge skinner

15 Setesdalsbanen blir bygget En jernbane behøver mange bygninger: • Stasjoner • Lokomotivstaller • Verksteder • Kullskur • Vanntårn Bildet viser Kristiansand Stasjon tidlig på 1900-tallet

16 Setesdalsbanen – viktig for industrien Setesdalsbanen ble viktig for transporten. Fraktet råvarer og produkter til og fra Setesdal. Bildet viser et tog med tømmer på vei mot Kristiansand.

17 Setesdalsbanen og nye arbeidsplasser Setesdalsbanen sikret mange arbeid. Bildet viser en konduktør som kontrollerer billetter til soldater på vei til militærleiren på Evje

18 Setesdalsbanen går fra damp til motor Persontrafikken gikk tilbake etter 1920. Konkurransen fra busser og biler ble større. Det ble overført motoriserte tog til Setesdalsbanen for å møte den økte konkurransen. Setesdalsbanen fikk aldri elektriske tog.

19 Sørlandsbanen står ferdig Etter hvert ønsket man å knytte byene i Sør-Norge sammen med hjelp av jernbane. I 1938 at banen mellom Kristiansand og Oslo var ferdig. Bildet er hentet fra åpningen av Sørlandsbanen

20 Grovane bygges ut Sørlandsbanen gjorde at Setesdalsbanens endestasjon ble Grovane. Her måtte alle passasjerer bytte tog og alt gods flyttes over mellom normalsporvogner og smalsporvogner Omlastningstomta på Grovane i 1938.

21 Setesdalsbanen legges ned Setesdalsbanen var ikke lenger lønnsom Konkurransen var for stor fra biler og lastebiler Utbygging til Bergensbanen og ombygging til normalspor ble for dyrt Siste tog gikk i 1962

22 Setesdalsbanen – et jernbanemuseum Etter nedleggelsen tok entusiaster initiativ til å bevare deler av banen Museumstogene ble i starten drevet på hobbybasis Setesdalsbanen mottar i dag penger fra stat, fylke og kommuner Fem fast ansatte og 14.000 besøkende. Bildet viser Grovane stasjon en sommerdag 2003

23 Aktuelle internettsider Vil du vite mer om teknologi, damp, jernbane og Setesdalsbanen http://www.setesdalsbanen.no http://www.norsk-jernbanemuseum.no/ http://www.howstuffworks.com/steam.htm


Laste ned ppt "Setesdalsbanen – ny teknologi i bruk Vi skal i høst lære om: Den industrielle revolusjon Dampteknologi Setesdalsbanens historie På Grovane Stasjon i Vennesla."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google