Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alta historie bind 3 side 82: • Skifernæringen har akkurat fått organisert seg • 800 personer sysselsatt i skifernæringen (1 pr. husstand) • Lastebilen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alta historie bind 3 side 82: • Skifernæringen har akkurat fått organisert seg • 800 personer sysselsatt i skifernæringen (1 pr. husstand) • Lastebilen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alta historie bind 3 side 82: • Skifernæringen har akkurat fått organisert seg • 800 personer sysselsatt i skifernæringen (1 pr. husstand) • Lastebilen gjorde sitt inntog • Storstilt satsing på vegbygging (nødarbeid) i Finnmark • Skifernæringen berget Alta fra å gå til grunne

2 Vest-Finnmark Arbeiderblad 23.09 1935, Ordfører Benjamin Torbergsen (Ap) orienterer om viktige saker i Alta: … Herredstyret gjør derfor hvad gjøres kan for å få disse veier bygget snarest. 1932-34 (H) 1935-37 (Ap) 1937-40 (Nkp)

3 Finnmark fylkestingforhandlinger 1938 (side 64) og 1941 (side 51) • Skiferveg til Detsika: • 15.020 + 3.555 • Lund-Skogstuvann: • 13.714 (litt over halve veien) • Kr. 1,- i 1935 tilsvarer ca. kr. 35,- i dag

4 Vest-Finnmark Arbeiderblad 29.12 1959, Johan Mjøen (V) tidligere ordfører og Stortingsmann Alta kommunes bidrag til Detsikavegen: -Lund-Skogstuvann 23.520,- -Skogstuvann-Detsika 15.395,- Herredstyret endte for øvrig opp med å bevilge kr. 25.000,- til brøyting av Detsikavegen

5 Detsikavegen er altså opprinnelig en kjerrevei fra Tverrelvdalen til sætrene ved Storvannet, Bollovannet og Langvannet Bygdeveianlegg med bidrag fra veifondet 1) (= kommunal vei): Skogstuvann – Detsika 7,7 km fra 1935 -Veifondet (nødarbeidsmidler) 50% -Kommunen50% Bygdevei med statsbidrag 2) (= fylkeskommunal vei) Lund – Skogstuevann 6,1 km fra 1938 -Statsbidrag (via fylket)50% -Kommunen50% 25.09.52 har kommunen overtatt sistnevnte parsell fra Romsdal som kommunal vei (ref. Fefo). Lund – Romsdal forble fylkesveg nr. 17 Hele Detsikaveien ble oppgardert sommeren 1973 av Alta kommune ref. samtale med Erling Olaussen Bollokrysset – ”Hyttebyen” bygd på 70-tallet Storelvdalen – Detsika åpnet 1982 (Alta utbygginga) Detsika – Russekysten oppgradert av kommunen 2005 1) Opprettet i 1920 og ga 40 % tilskudd til vegbygging (50 % i Finnmark) 2) I 1930 ble det innført fylkesveger som ble bygget etter rammetilskudd fra staten

6 Perioden 1955-1980-2005: • Kommunalt vedlikehold om sommer • Vegoppsynsmann: Georg Suhr (lønnet av kommunen) • Kommunal veghøvel: • Kristian Olaussen: 1955-1970 •.. • Trond Opgård: 1978-2004 • Brøyting om vinteren (kommunen i samarbeid med skiferlaget?) • Fellesdrift i Detsika (fra 1954?) brøytet vegen om vinteren? • Kommunen bestemmer når vegen stenges og åpnes • Fra 1959 bevilger kommunen penger til vinterbrøytingen • Brøyting opphører ca. 1980 (ny bro i Sorrisniva) Fra 2003: • Vegdatabasen: Kommunal vei jfr. kommunale kart • Vegens fremtid diskuteres i forbindelse med nye hytter, men Statskog vil ikke ta ansvar • Sommervedlikehold stanses • Vegdatabasen i 2012: Privat vei?


Laste ned ppt "Alta historie bind 3 side 82: • Skifernæringen har akkurat fått organisert seg • 800 personer sysselsatt i skifernæringen (1 pr. husstand) • Lastebilen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google