Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kombitransport på jernbane – nå og i fremtiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kombitransport på jernbane – nå og i fremtiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kombitransport på jernbane – nå og i fremtiden
Tenk om du kunne koble sammen mange trailere og la én mann kjøre dem... Knut Brunstad Direktør Salg og Marked

2 Agenda Informasjon om CargoNet De siste års utvikling
Jernbanens styrke Hvorfor har jernbanen en fremtid? Miljøfordelene ved jernbane Satsningsområder i 2009 Spørsmål og diskusjon

3 CargoNet-konsernet – Europas første intermodale jernbaneselskap
1.600 MNOK i omsetning 2007. Resultat etter skatt (morselskap) 42 MNOK. Ca 900 ansatte. Vekst 14% (kombi. Norge). Vekst 74% siden 2002. Frakter containere og semitrailere på jernbane. Over enheter årlig i Norge. Effektive og høyfrekvente pendeltog. 6-7 daglige tog i hver retning Nøytralt nettverk som reflekterer våre kunders virkefelt

4 Konseptet kombinerte transporter
Transport av containere, semitrailer og vekselflak for speditører og samlastere Frakter over lengre distanser fra by til by i egne pendeltog Lastes om fra bil til tog på våre terminaler og tilbake til bil for endelig levering Frakter i nasjonalt og internasjonalt nettverk

5 Jernbanetransport i tråd med næringslivets behov
Jernbanetransport integrert i kundenes verdikjede. 30-50% markedsandel på hovedstrekningene. Intermodale transporter handler om ulike roller – utnytte hvert transportmiddels fortrinn. Vi skal være transportbransjens transportbånd. Nøytralitet i den valgte rollen. Sluttkunden ser ikke alltid hvilke roller som benyttes – transportører er våre kunder.

6 Vekst for kombinerte transporter på bane
Vi er raske: 70 km/t i snitt mellom de største byene i Norge Vi går ofte: 50 pendler daglig Vi er punktlige: Mål om over 90 prosent levering innenfor et kvarter Vi er partnere: Prisgunstig alternativ som gir speditørene et bedre tilbud overfor sine kunder

7 Utvikling fisketransport
Volumer i 2007 tilsvarer ett daglig tog med fisk

8 Jernbanens styrke Fremføring av gods på lange avstander Store volumer
Punktlighet Fremføringshastighet Pris Miljøvennlig Trafikksikkerhet

9 Punktlighet Punktlighet Gårsdagens krav til kvalitet er historie
Dagens jernbane har bedre kvalitet enn noen gang Kvaliteten på norsk jernbane er på europeisk toppnivå Kontinuerlig fokus på kvalitet sikrer forutsigbarhet Jernbanen er preget av å være nedslitt Sommeren har vært preget av kvalitetsproblemer knyttet til infrastruktur Det vil ennå ta tid før vedlikeholdsstandarden er tilstrekkelig

10 Kapasitet på jernbane Begrensende faktorer for utvikling på jernbane:
Terminaler Sporkapasitet Trafikken må spres utover døgnet

11 CargoNet mener grunnlaget er på plass for å kunne utvikle jernbanetransport videre
Kundene er villige til å satse på bruk av jernbane – potensialet er verifisert gjennom flere rapporter. Potensialet kan realiseres ved utvikling av infrastrukturen – samfunnsnytten er positiv. CargoNet-konsernet har ambisiøse planer for å utvikle godstransporten på jernbane videre gitt at infrastrukturen gir muligheter. Infrastruktur Kunder Gods-transportører på jernbane

12 Hvorfor vil jernbanen være så viktig i fremtiden?
Godstrafikken vil i årene som kommer bli tvunget vekk fra vei Trafikkaoset på veiene vokser stadig EU’s hvitbok krever kraftige tiltak Maut på kontinentet vil øke de neste årene (40-85% 1. jan -09) Lastebilen vil få ytterligere døgnbegrensninger Trafikk som overføres til jernbane vil få enda bedre vilkår (4 tonn økt totalvekt i kombinert trafikk) Økt trafikk på vei medfører økt miljøbelastning Samfunnet og forbrukerne vil bli stadig mer miljøbevisst Transportnæringen står for 27% av utslipp av klimagasser (CO2) og 59% av forsurende gasser (NOX, SO2) Stor økning i antall drepte og varig skadde i trafikken de siste årene CargoNet bidrar til 40 færre drepte og varig skadde ved å ta trafikk vekk fra veiene Kontrollen av kjøre- og hviletidene vil øke sterkt Sjåførmangelen er stor Interessen for langtransportyrket er avtagende Øst- europeiske sjåfører trekker tilbake til egne nærområder

13 Jernbanens miljøfordeler

14 Miljø – verden blir litt bedre når transporten går på skinner
Ett kombitog fra Oslo til Bergen sparer veiene for ca 12 tonn CO2 og ca 60 kg NOx. På årsbasis kjører vi 1730 tog til Bergen 1). Det sparer Norge for ca tonn CO2 og over 103 tonn NOx Jernbanen er arealbesparende i forhold til vei Gods på jernbane bidrar til større fremkommelighet og bedre flyt i øvrig trafikk på vei 1) Beregnet ut fra kapasitet per juni-08 fra Oslo til Bergen.

15 Miljø – CargoNet setter nye standarder
Kjøper ”grønn” strøm Tilbakemating av strøm på kjøreledning Miljøtilpasset diesel-lok (Euro 4 avgasskrav)

16 Kapasitets- økende tiltak 2008
Ny terminal i Ganddal åpnet i januar Kapasiteten på Alnabru ble økt i september Nytt tog på Sørlandsbanen startet i februar Nytt tog til Taulov startet i mars, og neste i oktober Nytt tog til Bergen i september Økt kapasitet på Trondheim Økt kapasitet på til Narvik i ARE 475 nye vogner – siste leveranse i løpet av året 2 nye elektriske lok i løpet av året

17 Terminalstruktur og frekvens 2009
12 terminaler i Norge Opp til 7 daglige pendler på hver enkelt strekning Kundetilpassede togavganger 2 3 6 2 7 6 Taulov

18 Grenseoverskridende transporter fra Norge
1 1 6 daglige pendler til og fra Norge Taulov/ Trelleborg/ Malmö er kontinent- HUBer Finlandstrafikk via Stockholm 2 1 Malmö Taulov

19 Nettverk i Europa Tilgang til store deler av Europa
Samarbeider med internasjonale partnere – Hupac i Sveits og KombiVerkehr i Tyskland

20 Vårt mål: Ett godstog, 600 meter langt, hver annen time mellom de største terminalene. ”Verden blir bedre når transporten går på skinner”


Laste ned ppt "Kombitransport på jernbane – nå og i fremtiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google