Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kombitransport på jernbane – nå og i fremtiden  Tenk om du kunne koble sammen mange trailere og la én mann kjøre dem... Knut Brunstad Direktør Salg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kombitransport på jernbane – nå og i fremtiden  Tenk om du kunne koble sammen mange trailere og la én mann kjøre dem... Knut Brunstad Direktør Salg."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kombitransport på jernbane – nå og i fremtiden  Tenk om du kunne koble sammen mange trailere og la én mann kjøre dem... Knut Brunstad Direktør Salg og Marked

2 2 Agenda  Informasjon om CargoNet  De siste års utvikling  Jernbanens styrke  Hvorfor har jernbanen en fremtid?  Miljøfordelene ved jernbane  Satsningsområder i 2009  Spørsmål og diskusjon

3 3 CargoNet-konsernet – Europas første intermodale jernbaneselskap Effektive og høyfrekvente pendeltog. 6-7 daglige tog i hver retning Nøytralt nettverk som reflekterer våre kunders virkefelt  1.600 MNOK i omsetning 2007.  Resultat etter skatt (morselskap) 42 MNOK.  Ca 900 ansatte.  Vekst 14% (kombi. Norge).  Vekst 74% siden 2002.  Frakter containere og semitrailere på jernbane.  Over 500.000 enheter årlig i Norge.

4 4 Konseptet kombinerte transporter  Transport av containere, semitrailer og vekselflak for speditører og samlastere  Frakter over lengre distanser fra by til by i egne pendeltog  Lastes om fra bil til tog på våre terminaler og tilbake til bil for endelig levering  Frakter i nasjonalt og internasjonalt nettverk

5 5 Jernbanetransport i tråd med næringslivets behov  Jernbanetransport integrert i kundenes verdikjede.  30-50% markedsandel på hovedstrekningene.  Intermodale transporter handler om ulike roller – utnytte hvert transportmiddels fortrinn.  Vi skal være transportbransjens transportbånd.  Nøytralitet i den valgte rollen.  Sluttkunden ser ikke alltid hvilke roller som benyttes – transportører er våre kunder.

6 6 Vekst for kombinerte transporter på bane  Vi er raske: 70 km/t i snitt mellom de største byene i Norge  Vi går ofte: 50 pendler daglig  Vi er punktlige: Mål om over 90 prosent levering innenfor et kvarter  Vi er partnere: Prisgunstig alternativ som gir speditørene et bedre tilbud overfor sine kunder

7 Utvikling fisketransport Volumer i 2007 tilsvarer ett daglig tog med fisk

8 8 Jernbanens styrke  Fremføring av gods på lange avstander  Store volumer  Punktlighet  Fremføringshastighet  Pris  Miljøvennlig  Trafikksikkerhet

9 9 Punktlighet  Gårsdagens krav til kvalitet er historie  Dagens jernbane har bedre kvalitet enn noen gang  Kvaliteten på norsk jernbane er på europeisk toppnivå  Kontinuerlig fokus på kvalitet sikrer forutsigbarhet  Jernbanen er preget av å være nedslitt  Sommeren har vært preget av kvalitetsproblemer knyttet til infrastruktur  Det vil ennå ta tid før vedlikeholdsstandarden er tilstrekkelig Punktlighet

10 10 Kapasitet på jernbane  Begrensende faktorer for utvikling på jernbane: • Terminaler • Sporkapasitet  Trafikken må spres utover døgnet

11 11 Gods- transportører på jernbane Kunder Infrastruktur  Kundene er villige til å satse på bruk av jernbane – potensialet er verifisert gjennom flere rapporter.  Potensialet kan realiseres ved utvikling av infrastrukturen – samfunnsnytten er positiv.  CargoNet-konsernet har ambisiøse planer for å utvikle godstransporten på jernbane videre gitt at infrastrukturen gir muligheter. CargoNet mener grunnlaget er på plass for å kunne utvikle jernbanetransport videre

12 12 Hvorfor vil jernbanen være så viktig i fremtiden?  Godstrafikken vil i årene som kommer bli tvunget vekk fra vei • Trafikkaoset på veiene vokser stadig • EU’s hvitbok krever kraftige tiltak • Maut på kontinentet vil øke de neste årene (40-85% 1. jan -09) • Lastebilen vil få ytterligere døgnbegrensninger • Trafikk som overføres til jernbane vil få enda bedre vilkår (4 tonn økt totalvekt i kombinert trafikk)  Økt trafikk på vei medfører økt miljøbelastning • Samfunnet og forbrukerne vil bli stadig mer miljøbevisst • Transportnæringen står for 27% av utslipp av klimagasser (CO 2 ) og 59% av forsurende gasser (NOX, SO 2 )  Stor økning i antall drepte og varig skadde i trafikken de siste årene • CargoNet bidrar til 40 færre drepte og 80 -100 varig skadde ved å ta trafikk vekk fra veiene • Kontrollen av kjøre- og hviletidene vil øke sterkt  Sjåførmangelen er stor • Interessen for langtransportyrket er avtagende • Øst- europeiske sjåfører trekker tilbake til egne nærområder

13 13 Jernbanens miljøfordeler

14 14 Miljø – verden blir litt bedre når transporten går på skinner  Ett kombitog fra Oslo til Bergen sparer veiene for ca 12 tonn CO 2 og ca 60 kg NOx.  På årsbasis kjører vi 1730 tog til Bergen 1). Det sparer Norge for ca 20764 tonn CO 2 og over 103 tonn NOx  Jernbanen er arealbesparende i forhold til vei  Gods på jernbane bidrar til større fremkommelighet og bedre flyt i øvrig trafikk på vei 1) Beregnet ut fra kapasitet per juni-08 fra Oslo til Bergen.

15 15 Miljø – CargoNet setter nye standarder CargoNet  Kjøper ”grønn” strøm  Tilbakemating av strøm på kjøreledning  Miljøtilpasset diesel-lok (Euro 4 avgasskrav)

16 16 Kapasitets- økende tiltak 2008  Ny terminal i Ganddal åpnet i januar  Kapasiteten på Alnabru ble økt i september  Nytt tog på Sørlandsbanen startet i februar  Nytt tog til Taulov startet i mars, og neste i oktober  Nytt tog til Bergen i september  Økt kapasitet på Trondheim  Økt kapasitet på til Narvik i ARE  475 nye vogner – siste leveranse i løpet av året  2 nye elektriske lok i løpet av året

17 17 Terminalstruktur og frekvens 2009  12 terminaler i Norge  Opp til 7 daglige pendler på hver enkelt strekning  Kundetilpassede togavganger 7 2 6 3 2 6 Taulov

18 18 Grenseoverskridende transporter fra Norge 1 1 1 ½ 2 Taulov ½ Malmö  6 daglige pendler til og fra Norge  Taulov/ Trelleborg/ Malmö er kontinent- HUBer  Finlandstrafikk via Stockholm

19 19  Tilgang til store deler av Europa  Samarbeider med internasjonale partnere – Hupac i Sveits og KombiVerkehr i Tyskland Nettverk i Europa

20 20 Vårt mål:  Ett godstog, 600 meter langt, hver annen time mellom de største terminalene. ”Verden blir bedre når transporten går på skinner”


Laste ned ppt "1 Kombitransport på jernbane – nå og i fremtiden  Tenk om du kunne koble sammen mange trailere og la én mann kjøre dem... Knut Brunstad Direktør Salg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google