Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Den første industrielle revolusjonen (Del 1)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Den første industrielle revolusjonen (Del 1)"— Utskrift av presentasjonen:

1 MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Den første industrielle revolusjonen (Del 1)

2 Oversikt over undervisningen  De første maskinene  Energikilder  Befolkningsvekst  Jordbruket  Markeder og råvarer  Slaveri

3 Kompetansemål  Samfunn og mennesker i tid  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

4 De første maskinene  Fra midten av 1700-tallet  Starten på endringene som førte mennesket inn i «det moderne samfunnet»  Før midten av 1700-tallet var det britene som stod som hovedprodusent og eksportør av klær gjennom forlagssystemet: - Kjøpmennene organiserte både produksjonen og salget av de ferdige varene  En kjøpmann kunne ha flere tusen håndverkere i tjeneste som ofte jobbet i egne hjem (hjemmeindustri)  Redskapene til produksjonen var da tradisjonelle  På 1760- og 1770-tallet ble tekniske nyvinninger tatt i bruk  Britene tok med seg teknologisk kunnskap fra østen

5 Spinne- og vevemaskiner  Utvikling av spinnemaskinen fikk enorm betydning, først hånddreven, deretter med vannkraft  Rundt århundreskiftet(1800) tok man i bruk nye vevemaskiner også, som reduserte kostnadene betraktelig  Mange håndverkere ble arbeidsledige og fattige  Etablering av store profesjonelle tøyfabrikker gikk forholdsvis raskt  Sentrum for denne utviklingen var Midt-England

6 Energikilder  Det meste av skogen på de britiske øyene var hugd ned, og man tok for alvor i bruk steinkull  De voksende byene trengte brensel til oppvarming  I 1850 var det 2,5 millioner innbyggere i London som varmet opp husene sine med kull  Dampmaskinen ble også forbedret i løp av begynnelsen av 1800-tallet og ble den viktigste kraftprodusent i industrien  Produksjon av varer tok av for fult  Storbritannia kunne nå eksportere store mengder varer og fikk inntekter, og kunne dermed importere nye typer varer

7  Produksjon av jernprodukter krevde store mengder kull  «Jernbanealderen» startet i 1830, med linjen mellom Manchester og Liverpool  Selv om flere land i Vest-Europa hadde samme muligheter, var det Storbritannia som gjorde det best og ble den ledende stormakten frem til første verdenskrig  Britenes tiltak for å beskytte og utvikle industrien er en av hovedårsakene

8 Befolkningsvekst  På 1700-tallet fikk vi den «hvite befolkningsveksten», der befolkningen i nord og vest i Europa økte sterkt  Storbritannina hadde den største veksten, spesielt på grunn av få epidemier og tilgang på mat  Flere barn, vaksiner og økonomisk vekst var også viktige faktorer  Økt tilgang på arbeidskraft førte til økt produksjon

9 Jordbruket  Også innen landbruket ble Storbritannia den ledende nasjonen  De innførte ny teknologi som økte produksjonen og frigjorde arbeidskraft som kunne brukes i industrien  Jordeiendommene ble færre men mye større  Godseierne fikk større kontroll og småbøndene ble presset ut

10 Beskyttelse av egne marked  India hadde vært den ledende bomullsprodusenten og var best på både kvalitet og pris  Da ulike typer klær ble attraktive i Storbritannia og importen økte, satte myndigheten inn forbud mot å importere varene eller bruke varene for å beskytte egen produksjon  Merkantilismen ble for alvor intensivert, der høy toll og andre restriksjoner ble innført for å beskytte egen industri  Fra før hadde de navigasjonslover fra midten av 1600-tallet, der all handel i det britiske imperiet skulle kanaliseres gjennom britiske havner med britiske skip og mannskap  I 1815 innførte de korntollen for å verne britisk kornproduksjon

11 Kampen om markeder og råvarer  For at veksten i vareproduksjon og salg ikke skulle avta var det behov for et marked utenfor Storbritannia  Dette startet kappløpet om nye markeder og råvarer  For å oppnå dette gikk de til krig og opprettet kolonier  Slik ble råvarer sikret, spesielt bomull  Storbritannia ble den ledende skipsmakten, og var stort sett i krig mot noen med økonomiske interesser  De ønsket størst mulig kontroll over markedene og sikre råvareleveransene  I tillegg va det behov for mer billig arbeidskraft

12  På 1800-tallet ble India en britisk koloni  Det ostindiske kompaniet var en organisasjon med egne rettigheter, hær og makt som hadde hatt full kontroll over handelen med India og Kina, men den britiske stat overtok makten over India i 1858  Dette førte til økonomisk nedgang på mange områder i India  Etter å ha kontroll på landområder over hele verden avsluttet britene merkantilismen og gikk inn for frihandel på midten av 1800-tallet

13 Slaveri  Mye av fremgangen til britene kan knyttes til slaveri og slavehandel  Spesielt i bomull- og sukkerproduksjon ble slaver brukt til arbeidskraft  10-15 millioner afrikanere ble fraktet fra Vest-Afrika til Amerika, som gjorde produksjonskostandene lave  Slavehandel og frakt ble dominert av britene, samtidig som slavene trengte store mengder tekstiler som ble kjøpt av briter


Laste ned ppt "MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Den første industrielle revolusjonen (Del 1)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google