Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merkevarer og posisjonering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merkevarer og posisjonering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Merkevarer og posisjonering
Kapittel 9 og 10

2 Dagens tekst: Merkevarer Posisjonering: Differensiering
Merkebygging Merkestyrke Posisjonering: Hva og hvorfor Utfordringer knyttet til posisjonering Differensiering Hva, hvorfor og hvordan Utfordringer i løpet av produktets livssyklus

3 Merkevarer (brand) Et merke (brand) er et navn, uttrykk, symbol, design eller en kombinasjon av disse som skal bidra til gjenkjennelse av et produkt eller en tjeneste levert av en tilbyder, og differensiere dette fra konkurrentenes produkter og tjenester.

4 Merkevarers ulike roller
Identifisere produsenten Forenkle produkthåndtering Organiserer varelager og regnskap Gir juridisk beskyttelse

5 Merkevarers ulike roller forts.
Signalisere kvalitet Skape etableringshindringer Være et konkurransefortrinn Sikrer prispremie

6 Merkevarebygging Merkevarebygging – å utstyre produkter (varer, tjenester, etc.) med styrken til en merkevare. Vann (produkt) vs. Imsdal (merkevare) Merkevarebygging dreier seg om å differensiere produkter. F.eks den første advokaten som tilbød sine klienter en ”no cure no pay” avtale Merkevarebygging innebærer å skape mentale strukturer og hjelpe forbrukerne til å organisere sin kunnskap om produkter.

7 Merkekunnskapsstruktur for merkevaren Freia
Norsk Farmor Lørdag Tursjokoladen

8 Merkestyrke Merkestyrke – er tileggsverdien som produktet utstyres med når det blir en merkevara. Forskjell mellom et ikke differensiert produkt og det samme produktet differensiert som en merkevare med hensyn til: Hva forbrukerne, tenker, føler og handler Hva bedriften oppnår i form av pris, markesandel og lønnsomhet. Merkestyrke har således både psykologiske og finansielle aspekter Kundebasert merkestyrke Den forskjell i effekt som markevarekunnskap utgjør på forbrukernes respons på markedsføringen av merket

9 Merkekunnskap Tanker Følelser Bilder Erfaringer Oppfatninger

10 Merkevareassosiasjoner
Sterke                                                              Unike Fordelaktige

11 Fordeler ved sterke merker
Mer elastisk forbrukerrespons på prisreduksjon Mer handelssamarbeide Større effektivitet med hensyn til IMC Lisensieringsmuligheter Merkeutvidelsesmuligheter Produktet oppfattes å preseter bedre Større grad av lojalitet Mindre sårbarhet for Mindre sårbare for kriser Større marginer Mindre elastisk forbrukerrespons på prisøkning

12 Ulike merkestyrkemodeller
Brand Asset Valuator Aaker Model* BRANDZ Brand Resonance

13 Aaker Model – Brand Identity (Merkeidentitet)
Merket som produkt Merket som organisasjon Merket som person Merket som symbol

14 Aaker Model – Brand Assets (Merkeaktiva)
Merkelojalitet Merke assosiasjoner Merke- oppmerksomhet Eiendoms- rettslige aktiva Oppfattet kvalitet

15 Drivere av merkestyrke
Merkeelementer Markedsføringsaktiviteter Overføring av mening

16 Merkeelementer Navn URLs Slagord Elementer Logoer Karkakterer Symboler

17 Kriterier for valg av merkeelementer
Kunne huskes Meningsfulle Sympatiske Overførbare Tilpassbare Beskyttbare

18 Helhetlige markedsføringsaktiviteter
Personliggjøring Integrasjon Internalisering

19 Figur 9.3 Sekundere kilder til merkekunnskap

20 Viktige begreper i forbindelse med merkevarebygging
Linjeutvidelse Kategoriutvidelse Merkevarianter Lisensierte produkter Merkefortynning Merkeportefølje Merkelinje Merkemiks Merkeutvidelse Sub-merke Mormerke Familiemerke

21 Dagens tekst: Posisjonering: Differensiering
Hva og hvorfor Utfordringer knyttet til posisjonering Differensiering Hva, hvorfor og hvordan Utfordringer i løpet av produktets livssyklus

22 Kjernen i markedsføring:
Segmentering, målgruppebestemmelse og posisjonering er kjerneaktiviteter i markedsføring. Posisjonering innebærer å designe bedriftens tilbud og image slik at man tar en unik plass i kundens hukommelse. Utfordringen, og målet, er å utvikle en kundebasert verdiproposisjon En hensiktsmessig verdiproposisjon vil sikre at kunden ser en god grunn til å kjøpe produktet

23 Hæ? Hvem ? Hva da? Tenk tilbake til utgangspunktet for markedsføreren, nemlig kundens behov. Det snakket vi om i økt 2. Det er ikke alle som har behov for produktet vårt, derfor snakket vi sist gang om å finne den delen av totalmarkedet som er interessert i oss – nemlig det rette segmentet. Siden vi sjelden er alene om å tilby et produkt som er rettet mot dette behovet, i dette segmentet, må vi finne en mulighet til å skille oss fra de andre og få en egen posisjon som gjør at kundene vet at vi eksisterer. Det er posisjoneringsjobben, som altså dagens økt skal dreie seg om.

24 Posisjonering dreier seg altså om:
Å skape en unik posisjon Men denne posisjonen eksisterer kun i kundens hode... Måten produktet er definert på i kundens hode ”Det” vi skal være for det valgte segment Vi kan: Styrke eksisterende posisjon Skape en ny posisjon Finn et hull og fyll det... Reposisjonere

25 Hva er det egentlig vi driver med?
Hvilken produktkategori er det vi opererer i ? Oppleves vi som en aktør i denne kategorien av kundene? Hvem er våre konkurrenter i denne kategorien? Hvordan bli sett på som kategorimedlem? Annonsere kategorifordeler At produktet vårt besitter de egenskaper kundene er på jakt etter når de vurderer produkter i denne kategorien Sammenlikninger med eksempler fra kategorien Bruke markedskommunikasjon til å sammenlikne produktet med kjente aktører i kategorien Stole på produktbeskrivelsen Sørge for at produktbeskrivelsen, for eksempel modellnavnet, er av en slik karakter at det oppfattes som en naturlig del av kategorien.

26 Hvordan gjøre det bra i kategorien?
På hvilke punkter skal vi være unike og best? Points-of-Difference (POD) Egenskaper kundene assosierer produktet/merket med, og som oppleves som positive og kunden ikke tror andre produkter/merker besitter. På hvilke punkter skal vi være like og gode nok? Points-of-Parity (POP) Egenskaper kundene assosierer med produktet/merket, men som gjerne deles med andre merker/produkter i kategorien. To former: Kategoripunkter, som er egenskaper man må besitte for å bli oppfattet å tilhøre den kategorien man har valgt. Konkurransepunkter, som er egenskaper ment å skulle redusere effekten av de egenskapene konkurrentene prøver å være best på, ved å alminneliggjøre disse.

27 For å oppnå et Point-of-Parity må et tilstrekkelig antall kunder tro at produktet er ”godt nok” på denne egenskapen. For Point-of-Difference derimot må kundene være overbevist om at produktet faktisk er overlegent på den aktuelle egenskapen. Varer Duracell virkelig lengre enn andre batterier? Gjør virkelig Rimi Norge billigere?                                

28 Points-of-Difference
Må være interessante for kunden Må kunne leveres av bedriften Hva er det kunden ønsker i forhold til et POD? 1) Relevans 2) Unikhet 3) Troverdighet Kan vi levere hva kunden ønsker? 1) Er det mulig? 2) Kan det kommuniseres? 3) Vil det være motstandsdyktig over tid?

29 Differensiering Posisjonering går ut på å formidle til kunden en bærende ide om hvordan produktet/merket er. Differensiering innebærer å formidle hvordan vårt produkt er forskjellig fra konkurrentene på en rekke meningsfulle og verdsatte områder. Disse områdene må være: Viktige Særegne Overlegne Unike Overkommelige Lønnsomme

30 Ulike differensieringsstrategier
Produktdifferensiering Servicedifferensiering Personaldifferensiering Imagedifferensiering Verdidifferensiering – forholdet mellom nytte og kostnad More for more More for the same More for less The same for less Less for much less Og ”me too” – kopiering... Vanligvis kombinerer man for å bli unik...

31 Ulike differensieringsstrategier
Produkt Personell Kanal Image

32 Produktdifferensiering
Form Egenskaper Prestasjon Ensartethet Varighet Pålitelighet Reparerbar Stil Design Bestilling Levering Installering Kundetrening Kundekonsultering Vedlikehold

33 Produktdifferensiering: Fordeler

34 Personaldifferensiering: Singapore Airlines

35 Kanaldifferensiering

36 Imagedifferensiering

37 Utfordringer i løpet av PLS
PLS = Produktets Livssyklus I løpet av et produkts livssyklus vil segmenter og målgrupper endres, samt at konkurransen vil endres Dette må bedriften ta hensyn til i sitt markedsarbeid. Figure 10.1: Sales and Profit Life Cycles

38 Figur 10.2 Vanlige PLS-mønstre

39 Figure 10.3 Stil, Mote og Fad-livssykluser

40 Noen uvalgte utfordringer
I introduksjonsfasen: Konkurransesyklusen Pioneering I vekstfasen Forbedret produktkvalitet Flankemerker I modningsfasen: Markedsmodifikasjon Produktmodifikasjon Modifikasjon av markedsføringsmiksen I tilbakegangsfasen Hvordan behandles ”aldrende” produkter

41 Til neste gang: Les kapittel 12, 13 og 20.


Laste ned ppt "Merkevarer og posisjonering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google