Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En case: Omstilling og tillitsvalgte Steffen Ahlquist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En case: Omstilling og tillitsvalgte Steffen Ahlquist."— Utskrift av presentasjonen:

1 En case: Omstilling og tillitsvalgte Steffen Ahlquist

2 Erfaringer med tillitsvalgtrollen i praksis • Ikke karrierevalg – Mer ”sidesprang-aktig” • Krevende i praksis å få tid til kompetanse – Arbeidets karakter • Asymmetrisk tids- og kunnskapsforhold arbeidsgiver – tillitsvalgt – Konkret eks. Taushetsbelegging • Må prioritere hardt underveis – Arbeidskonflikter vs omstilling og lønnsforhandlinger, etc.

3 Fylkeskommunen  Parlamentarisme  Politisk ustabile:  Skiftende omgivelser  Endringer i arb form og fokus  Etater  Endringer definerer oppgaver  Avdelinger  Ad hoc oppgave- orienterte

4 FYLKESRÅDET ADMINI-STRASJON • Advokat • Bygg-og eiend. • Dokument • Fylkesrådets forkontor forkontor • Informasjon • IT • Personal • Økonomi FYLKESRÅDS- LEDERS KTR • Regionalisering • Nordområdene • Internasjonal • Samisk • Forsvar • Barn og unge • Andre prosj. • PLAN UTDAN-NING NÆRING KULTURHELSE TANN-HELSE Fylkesråds- leder Fylkesråd for Kompetanse, helse Fylkesråd for Miljø og samferdsel Fylkesråd for Næring og kultur Vedlegg til fylkesrådssak 167/06 MILJØSAM-FERDSEL

5 FYLKESRÅDET STABSSJEF Ass. stabssjef, Po-/øk-sjef, internasjonalt arb., utredning, controller, kommunikasjon STABSSJEF Ass. stabssjef, Po-/øk-sjef, internasjonalt arb., utredning, controller, kommunikasjon Tannhelse Kultur Utdanning Plan-, næring, energi og miljø Samferdsel PO ØK Drift og utbygging Bygg- og eiendom, Dok, IT, Adv Drift og utbygging Bygg- og eiendom, Dok, IT, Adv

6 Omstillingsprosessen  Først: Ingen av fagforeningene hadde store innsigelser mot planlagt resultat, eller faktisk resultat!!  Prosessutfordringen!!  Informasjonsutfordri ngen  Ivaretakelse av medlemmer underveis måtte prioriteres

7 Prosess?  I utgangspunktet ble vi forespeilet en annen prosess enn omstillinga som forelå!!  Vi fikk ikke delta i prosessen knyttet til å ny organisering av sentraladm  Vi ble ikke forespurt om noen av stillingsendringer eller opprettelse av nye stillinger, jf hovedavtalen.  Korte frister ga ikke grunnlag for en reell innflytelse knyttet til ansettelsesforhold.  Personalprosesser dukket opp rundt prosessen, som tok mye tid.

8 Hva gjorde fagforeningene?  Påpekte mangler i møter m/ ledelse  Positive til omstilling  Negative til at vi ikke ble involvert før alt var bestemt  Personalkonfliktene ble skaffet hjelp til fra sentralorganisasjonen.  Til slutt meldte vi saken til arbeidstilsynet sammen med hovedverneombudet

9 Erfaringer fra prosessen  Omstilling stor utfordring for tillitsvalgte  For sent å starte kompetanseheving underveis  Sterk ressursasymmetri  Tid  Ressurser  Kompetanse  Informasjon  Taushetspålegging underveis  Prioritering når ”the shit hits the fan”  Viktig å få forståelse i organisasjonen for kompetanseheving i forkant


Laste ned ppt "En case: Omstilling og tillitsvalgte Steffen Ahlquist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google