Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 15 uke 22, 26.05.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 15 uke 22, 26.05.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 15 uke 22, 26.05.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Møte i sentralt MBA, NAV Direktoratet, mandag 25.05.09 Informasjon fra ledelsen Saglie orienterte om hyppige møter med departementet og statsråden, både med generelle og mer spesifikke tema. Han skrøt av arbeidet med arbeidsledige: både oppfølging, behandling av dagpengesøknader, og oppfølging av arbeidsgivere er bra. Statsråden er bekymret for restanseutviklingen i Nav og ønsker å se resultat for ekstramillionene som har blitt NAV til gode. Budsjett 2010 Direktoratet jobber allerede nå med budsjettet for 2010 og er bedt om å komme med innspill til departementet. Neste år vil NAV ikke få omstillingsmidler fordi omstillingsperioden varer ut år 2009. Midler fra Helfo som skal overføres helsedirektoratet og pasienttransport som skal overføres de regionale helseforetakene uteblir også. Dette betyr at NAV mister arbeidsoppgaver, penger og stillinger. Organisasjonene vil bli orientert underveis. Diskusjonen i dag viser at NTL NAV må følge nøye med og bruke alle aktuelle kanaler for å påvirke budsjettet i 2010. Dette for å hindre at NAV ikke får sterk reduksjon i stillinger og økning i restansene. Elektronisk fagpost Etaten utarbeider en kravspesifikasjon for anbud i forbindelse med opprettelsen av en skanningssentral. Organisasjonene har blitt bedt om å komme med skriftlige innspill og NTL NAV har gitt både muntlig og skriftlig tilbakemelding. For NTL NAV er gode lønns- og arbeidsvilkår for de som skal jobbe på skanningssentralen viktig. Arbeidsgiver vil diskutere og orientere løpende under hele prosessen. Organisasjonene har vært med på besøk hos skanningssentralen til BBS i forkant av denne utarbeidelsen. Arbeidstilsynets rapport Avtalen mellom arbeidstilsynet og NAV sier at AMU skal orienteres noen dager før rapporten offentliggjøres. Denne har blitt forsinket. Orienteringen blir 10. juni, rapporten kommer 12. juni.

2 mini gaiden side 2 Nr. 15 uke 22, 26.05.09 Vi ble i MBA i dag enige om at både AMU og MBA skal møte. NTL NAV regner med at denne rapporten er svært interessant for pressen og det er derfor svært viktig at organisasjonene er godt orientert før en eventuell mediestorm. Situasjonen i NAV arbeidslivssenter Arbeidslivssentrene vil være tema på MBA-møtet 8. juni. Arbeidsgiver ba organisasjonene komme med skriftlig innspill, spesielt i forhold til bemanning, til det møtet. NTL NAVs saker: NTL NAV varsla i møtet om at det vil komme skriftlig innspill om en klargjøring angående bruken av midlertidige og faste stillinger. NTL NAV mener at bruken av midlertidige stillinger er for utbredt og ikke i samsvar med tjenestemannsloven. Vi krever en praksis der Nav i hovedsak følger tjenestemannsloven som sier at tjenestemenn i staten skal tilsettes fast. Restanser Selv om det i snitt pr dag produseres flere saker enn før øker restansene. Ledelsen inviterte derfor organisasjonene til en workshop om emnet onsdag 20. mai. NTL NAV hentet på forhånd inn innspill fra medlemmene. Vi fikk mange gode innspill som ble formidlet til arbeidsgiver, bl.a. i forhold til kompetansekøer, mer brukervennlig IKT-verktøy, se på grensesnitt, brevmaler og å jobbe smartere ved å kutte ledd i saksbehandlingen. Workshopen var et resultat av evalueringsmøtet i sentralt MBA for to uker siden, der organisasjonene beklaget at de ofte blir trukket sent inn i saker, og at man ikke bruker de tillitsvalgte og ansatte for å finne løsninger. Slike workshop vil det derfor bli flere av i fremtiden. For NTL NAV møtte Jarle Berge, Esther Van Veen og Jostein Hegli


Laste ned ppt "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 15 uke 22, 26.05.09 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google