Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle saker. Tariff 2010 - forberedelser Vi ber de tillitsvalgte om å foreta oppryddingene på medlemslistene sine i god tid før lønnsforhandlingene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle saker. Tariff 2010 - forberedelser Vi ber de tillitsvalgte om å foreta oppryddingene på medlemslistene sine i god tid før lønnsforhandlingene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle saker

2 Tariff 2010 - forberedelser Vi ber de tillitsvalgte om å foreta oppryddingene på medlemslistene sine i god tid før lønnsforhandlingene starter. Det er viktig å melde fra om endringer ved nytt ansettelsesforhold ny stillingskode, tariffområde og tilhørighet til medlemsgruppe. Ansatte i Oslo kommune og i staten og må også være registrert med oppdaterte lønnsopplysninger (lønnstrinn, lønnsramme og årslønn) ny adresse (viktig i f.m. utsending uravstemningsdokumenter) riktig e-postadresse

3 overgang til/fra ulønnet permisjon overgang til ikke-yrkesaktiv (f.eks. pensjonist) avsluttede studier (husk å melde tidspunktet for avsluttende eksamen (måned/år))

4 I tillegg skal studentmedlemmer som arbeider ved siden av studiene i 20 prosent stilling eller mer innen barnehage- og skolesektoren, registreres på arbeidsplassen og trekkes kontingent av inntekten. De vil da ha fulle rettigheter som andre ordinære medlemmer i jobb. Meldingene bør inneholde mest mulig fullstendige opplysninger. Dette innebærer å gi informasjon om tidspunktet endringen gjelder fra ved stillingsendring, samt beskjed om nytt arbeidssted, stillingstittel og -størrelse. Videre er det viktig at arbeidsplasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt står registrert med aktivt verv, samt med riktig mobilnummer og e-postadresse.

5 Slik gjør du det: Som tillitsvalg i Utdanningsforbundet, enten det er i lokallagsstyret eller som arbeidsplasstillitsvalgt, har du mulighet til å få tilgang til, samt gjøre endringer på medlemslistene via Utdanningsforbundets nettsider, www.utdanningsforbundet.no En forutsetning er imidlertid at du er registrert som tillitsvalgt i medlemsregisteret. www.utdanningsforbundet.no Alle endringer skal meldes til det sentrale medlemsregisteret. Selv om det er det enkelte medlem som har et selvstendig ansvar for å sørge for at de er riktig registrert, ligger det likevel et overordnet ansvar hos lokallags-/arbeidsplasstillitsvalgte mht. å sørge for at medlemslistene er korrekte.

6 Videreutdanning for lærere Målet er at 2500 lærere skal få videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet fra høsten 2010. Staten stiller med frikjøpte studieplasser og midler til rådighet for å frigjøre lærere fra deres ordinære arbeidsoppgaver. Fristen for skoleeiers søknad til fylkesmannen er 8. mars. I fjor ble det innført et varig system for videreutdanning av lærere, Kompetanse for kvalitet. Dette ble gjort som en partnerskapsavtale mellom Kunnskapsdepartementet, lærerorganisasjonene, KS og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

7 Målgruppa for videreutdanningsmidlene er lærere i hele grunnopplæringen, inkludert lærere i grunnopplæringen for voksne. I 2010 er det bevilget 260 millioner kroner til denne videreutdanningen. Pengene skal gå til å dekke skolenes vikarutgifter, til frikjøp av studieplasser og til tilpasning og utvikling av videreutdanningstilbudet.

8 Nulltoleranse for vold mot lærere Vold og trakassering av lærere er et betydelig og økende problem. I januar offentliggjorde Arbeidstilsynet en rapport fra over 500 tilsyn i Skole-Norge. Tilsynene - som resulterte i 2437 pålegg - avdekket blant annet at én av tre skoler manglet skriftlige rutiner for å melde fra om uønskede hendelser og at halvparten manglet rutiner for å håndtere konflikter, klager, vold, trusler og omstillinger. Utgangspunktet er at det skal vises nulltoleranse overfor vold og trakassering. Vold og trakassering er ikke en privatsak - det er et arbeidsmiljøproblem. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver, men det forebyggende arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

9 Brosjyre om vold og trakassering Se også Utdanningsforbundets brosjyre Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen som finnes på udf.no >Publikasjoner.

10


Laste ned ppt "Aktuelle saker. Tariff 2010 - forberedelser Vi ber de tillitsvalgte om å foreta oppryddingene på medlemslistene sine i god tid før lønnsforhandlingene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google