Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Røykgassrapportering og utslippsanalyse Dr.ing. Øyvin Melhus Leder Avgassmåling Presentert av daglig leder Bjørn Haukebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Røykgassrapportering og utslippsanalyse Dr.ing. Øyvin Melhus Leder Avgassmåling Presentert av daglig leder Bjørn Haukebø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Røykgassrapportering og utslippsanalyse Dr.ing. Øyvin Melhus Leder Avgassmåling Presentert av daglig leder Bjørn Haukebø

2 Om Ecoxy AS • Kommersialisere nye løsninger for renere prosesser i energiproduksjon basert på kunnskap og ideer fra NTNU og et internasjonalt kontaktnett. • 6 fast ansatte med bakgrunn fra bl.a. NTNU /SINTEF. • Nært samarbeid med NTNU – særlig EPT og prof. Johan Hustad, en av grunnleggerne av Ecoxy AS. • Har målt over 500 skip, borerigger og prosessanlegg siden mai 2007. Akkreditert siden 27.5.2008 for motorer og gassturbiner – utvidet 21.6.2010 og 1.3.2012 for målinger på landanlegg.

3 Ecoxy’s måleerfaring • Siden starten i 2007 har Ecoxy målt mer enn 530 ulike anlegg: – Mesteparten er skip – ferger, offshorefartøy, Hurtigruteskip, shuttletankere, fraktefartøy og fiskefartøy. På disse skipene har mer enn 1000 motorer blitt målt. – 6 fjernvarmesentraler med i alt 11 kjeler – Noen borerigger – Noen prosess- og gassturbinanlegg DokID: KS-251

4 Hva Ecoxy måler i røykgassen • NO X -utslipp har vært Ecoxy’s hovedfokus siden NO X -avgift ble innført 1.1.2007. • Ecoxy måler alltid NO X, CO, CO 2 og O 2 – støv der det er krav om det og på forespørsel THC. • På fjernvarmekjeler er det stort sett Forurensningslovens §27 som gjelder. • Dette gir behov for mye måleutstyr og mange kalibreringsgasser med ulike konsentrasjoner

5 Forurensningslovens §27 • Inneholder separate krav til anlegg satt i drift før og etter 1.1.2010 som er mellom 1 og 50 MW innfyrt effekt. • Anlegg fyrt med flytende og fast brensel skal overholde utslippskrav til NO X, CO og støv. • For anlegg < 1 MW innfyrt effekt er det ikke utslippskrav til NO X. • For gassfyrte anlegg er det ikke utslippskrav til støv.

6 Forurensningslovens §27 forts. Dagens formuleringer: • Krav til årlig måling og rapportering for anlegg >10 MW innfyrt. Anlegg mellom 1 og 10 MW innfyrt skal måles og rapporteres hvert annet år. • På anlegg fyrt med flytende og fast brensel skal det tas 3 støvmålinger i en 6 timers periode. • NO X og CO skal måles i 6 x ½ time. • På gassfyrte anlegg skal NO X og CO måles i 10 x ½ time. • Krav til at alle målinger er utført av akkreditert firma.

7 Akkrediterte målinger av utslipp Sonder inn i røykgasskanal (jfr. figur). Varme opp måle- instrument, kalibrere det og montere utstyret. Tid for måling av en fjern-varmekjel gitt av §27: 6 timer for fast og flytende brensel, 5 timer for gassfyrte + tid for demontering og etterkalibrering. GassanalyseStøvmåling Temperaturmåling Pitotrørmåling Målepunkter på fjernvarmekjel fyrt med fast eller flytende brensel. Nødvendig måleutstyr: ~180 kg måleutstyr for gassanalyse. ~110 kg utstyr for støv-målinger.


Laste ned ppt "Røykgassrapportering og utslippsanalyse Dr.ing. Øyvin Melhus Leder Avgassmåling Presentert av daglig leder Bjørn Haukebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google