Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Røykgassrapportering og utslippsanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Røykgassrapportering og utslippsanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Røykgassrapportering og utslippsanalyse
Dr.ing. Øyvin Melhus Leder Avgassmåling Presentert av daglig leder Bjørn Haukebø

2 Om Ecoxy AS Kommersialisere nye løsninger for renere prosesser i energiproduksjon basert på kunnskap og ideer fra NTNU og et internasjonalt kontaktnett. 6 fast ansatte med bakgrunn fra bl.a. NTNU /SINTEF. Nært samarbeid med NTNU – særlig EPT og prof. Johan Hustad, en av grunnleggerne av Ecoxy AS. Har målt over 500 skip, borerigger og prosessanlegg siden mai Akkreditert siden for motorer og gassturbiner – utvidet og for målinger på landanlegg. Ecoxy AS er basert på grunnlag av ideen om å kommersialisere nye løsninger for renere prosesser i energiproduksjon basert på kunnskap og ideer fra NTNU og et internasjonalt kontaktnett. Ecoxy har i øyeblikket 6 ansatte hvor 5 har bakgrunn fra NTNU (NTH) /SINTEF. Av de ansatte har 1 doktorgrad, 1 mastergrad og 3 bachelorgrad. I tillegg har vi nært samarbeid flere miljøer på NTNU – særlig Institutt for Energi- og Prosessteknikk og professor Johan Hustad, som for øvrig er en av grunnleggerne av firmaet Ecoxy AS.

3 Ecoxy’s måleerfaring Siden starten i 2007 har Ecoxy målt mer enn 530 ulike anlegg: Mesteparten er skip – ferger, offshorefartøy, Hurtigruteskip, shuttletankere, fraktefartøy og fiskefartøy. På disse skipene har mer enn 1000 motorer blitt målt. 6 fjernvarmesentraler med i alt 11 kjeler Noen borerigger Noen prosess- og gassturbinanlegg DokID: KS-251

4 Hva Ecoxy måler i røykgassen
NOX-utslipp har vært Ecoxy’s hovedfokus siden NOX-avgift ble innført Ecoxy måler alltid NOX, CO, CO2 og O2 – støv der det er krav om det og på forespørsel THC. På fjernvarmekjeler er det stort sett Forurensningslovens §27 som gjelder. Dette gir behov for mye måleutstyr og mange kalibreringsgasser med ulike konsentrasjoner Ecoxy AS beskjeftiger seg hovedsakelig med forbrenning i motorer og gassturbiner og i noen grad i kjeler. NOX-utslipp er hovedfokus. Det er 3 faktorer som spiller hovedrollene ved dannelse av NOX – høy temperatur, tilgang på O2 og tid. Et vesentlig punkt da er hvordan reaktant og oksidant bringes i kontakt – om man har homogen forbrenning eller om det er snakk om diffusjonsforbrenning. Det er derfor stor forskjell på mengden forurensning til luft fra tradisjonelle dieselmotorer på den ene side og ottomotorer, gassturbiner og kjeler på den andre.

5 Forurensningslovens §27
Inneholder separate krav til anlegg satt i drift før og etter som er mellom 1 og 50 MW innfyrt effekt. Anlegg fyrt med flytende og fast brensel skal overholde utslippskrav til NOX, CO og støv. For anlegg < 1 MW innfyrt effekt er det ikke utslippskrav til NOX. For gassfyrte anlegg er det ikke utslippskrav til støv.

6 Forurensningslovens §27 forts.
Dagens formuleringer: Krav til årlig måling og rapportering for anlegg >10 MW innfyrt. Anlegg mellom 1 og 10 MW innfyrt skal måles og rapporteres hvert annet år. På anlegg fyrt med flytende og fast brensel skal det tas 3 støvmålinger i en 6 timers periode. NOX og CO skal måles i 6 x ½ time. På gassfyrte anlegg skal NOX og CO måles i 10 x ½ time. Krav til at alle målinger er utført av akkreditert firma. Massekonsentrasjon – ved referansekonsentrasjon – fyringsprinsipp (kjel 3-6% O2), KLIF – Forurensningsloven – kapittel 27 (står hva som forlanges). Ikke veldig oversiktlig.

7 Akkrediterte målinger av utslipp
Målepunkter på fjernvarmekjel fyrt med fast eller flytende brensel. Nødvendig måleutstyr: ~180 kg måleutstyr for gassanalyse. ~110 kg utstyr for støv-målinger . Gassanalyse Støvmåling Pitotrørmåling Temperaturmåling Sonder inn i røykgasskanal (jfr. figur). Varme opp måle-instrument , kalibrere det og montere utstyret. Tid for måling av en fjern-varmekjel gitt av §27: 6 timer for fast og flytende brensel, 5 timer for gassfyrte + tid for demontering og etterkalibrering.


Laste ned ppt "Røykgassrapportering og utslippsanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google