Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK ByggSøk mot mål - nå er det kommunenes tur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK ByggSøk mot mål - nå er det kommunenes tur."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK ByggSøk mot mål - nå er det kommunenes tur til å høste gevinsten Bedagene 2003 Birgitte Hille Prosjektleder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

3 3 Historikk: kaotiske tilstander etter - 97  Store endringer i rollene  Kommunen mistet sin rolle som faglig veileder og kontrollør  Aktørene ble ansvarlig for jobben ovenfor kommunen  Loven ga rom for fortolkninger  Det var uklart hva en søknad skulle inneholde av dokumentasjon - store forskjeller fra kommune til kommune  Mye usikkerhet i forhold til den nye rollefordelingen - hvem gjør hva?  Mange kommunale saksbehandlere hadde problemer med å gi slipp på den faglige veiledningen - man viste hva bransjen sto for...

4 4 Resultatet var masse frustrasjoner  Lang saksbehandligstid og store avisoverskrifter:  Har ventet et halvår i byggekø  Det tar lang tid og koster myyyye  Bransjen var frustrert over saksbehandlingstiden og forskjeller i krav til søknaden fra kommune til kommune  Kommunene var frustrerte over alle de nye oppgavene de skulle gjennomføre og alle de dårlige søknadene som kom inn. Man brukte masse tid til veiledning av søker - både de profesjonelle og ”mannen i gata”

5 5 ByggSøk startet sommeren 2000  Startet med blanke ark og en ide  Målet var klart:  Kortere saksbehandlingstid  Større forutsigbarhet  Gjenbruke eksisterende digitale data  Forenklinger i et meget komplisert regelverk  Bruke internett som kommunikasjonskanal

6 6 Veien mot målet...  Prosjektet var i veldig stor skala  Ingen hadde gjort noe tilsvarende  Mange dataleverandører hadde løsninger på et problem vi ikke engang hadde definert!  Flere hadde gått i fella før og laget løsninger som ikke fikk særlig oppslutning  Satset på å lage prototyper som kunne hjelpe oss å gå opp en vei

7 7 Store utfordringer underveis  Samkjøringen av mange kommuner.  Kommunikasjon mellom kommune - bransje og it-leverandører  Regelverket  Ikke logisk plan og bygningslov  Personvern og gab-data  Kart og reguleringsinformasjon  TID!!!!  Ressurser

8 8 Masse positive opplevelser  Innsatsviljen og holdningen i kommunene  255 kommuner på byggesak.com  Mange fornøyde brukere av e- byggesak  2000 brukere  Masse tilbakemeldinger - innspill til kravspekk  Samarbeidet  Frivillig innsats fra kommune, bransje og andre  Byggsøk - samlingene  125 deltagere i februar i år

9 9 ByggSøks søknadstjener ByggSøks informasjonstjener SøkerKommune Søkers skriver Sende elektronisk Sende pr post Skrive ut ByggSøks søknadsprogram på internett Registrere Kontrollere Lagre

10 10 Effektivisering hos kommune  Direkteoverførings av søknadsdata i saksbeh.systemet: 20-30 min spart pr sak  Oversendelser skjer elektronisk  Saken er tilgjenglig elektronisk - økt intern og ekstern service  Registeroppdateringer skjer automatisk  Sparer tid til ”punching”  Mindre sansynlighet for registreringsfeil  Mindre henvendelser og spørsmål fra publikum - mer arbeidsro og effektiv arbeidstid og dermed kortere saksbehandlingstid :-)

11 11 Standardisering er nødvendig!  Utvekslingsformat for søknaden - XML  Kommunikasjon mellom bedriftenes og kommunenes saksbehandlingssystemer på et plattformuavhengig ”språk”  Hvilken informasjon skal søknaden inneholde  ”Siling” av ikke komplette søknader  Felles forståelse av hva en søknad skal inneholde - bedre forutsigbarhet for søker og mer komplette saker for saksbehandler  Standardisering av vedlegg  Situasjonskart  Tegninger

12 12 Hva må kommunene gjøre?  Legge ut informasjon på nettet  Reguleringsinformasjon  Rutiner, retningslinjer, veiledere og vedtekter  Gebyrregulativ  Situasjonskart tilgjengelig via nettet  Mottak av elektronisk søknad  Oppgradere saksbehandlingsverktøy  Tilrettelegge arkivtjenestene til elektronisk arkiv  Endringer i organisasjonen

13 13 Kommer vi i mål på tida?  Epm og Epm technology jobber nå med utvikling av endelig søknadsmodul og informasjonstjener  Saksbehandlingssystemene jobber nå med tilrettelegging for å kunne ta imot søknadene  Kundeoppfølgingssystemer forholder seg til standard XML  Uttesting av søknadsmodul starter medio mai.  MÅLET ER Å HA ET PRODUKT KLART TIL DRIFT 01.juli i år - foreløpig er vi i rute!

14 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Prøv oss på internett der du bl.a finner  Oppdatert informasjon om prosjektet  Søknadsbase for utfylling av søknader  Byggesak.com - informasjon og veiledning fra din kommune vedrørende byggesøknader www.byggsok.be.no ByggSøk-prosjektet

15 15


Laste ned ppt "1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK ByggSøk mot mål - nå er det kommunenes tur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google