Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10. Presenting Page Elements Presentere sideinformasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10. Presenting Page Elements Presentere sideinformasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 10. Presenting Page Elements Presentere sideinformasjon

2 Typiske feil  Data kommer ikke i prioritert rekkefølge  Ofte komplekse instruksjoner, lite hjelp  Ikke gruppering av samhørige områder  Uryddige sider, svak justering, m.m.  Objekter ikke plassert der brukerne forventer å finne disse  For mange objekter på siden

3 Skal vi designe for skrolling?  Senter av siden er mest sentral, brukerne ser her først  Deretter sjekker en topp og bunn  Få kontrollerer skroll-bar, enda færre skroller  Dersom du benytter skroll, la det være åpenbart at siden fortsetter  Det er tilfeller der det kan være greit å ha alt på en side

4 Unntak  På steder der brukeren forventer mye data, f.eks. i spesifikasjoner, er skroll helt ålreit  Alle nettaviser baserer seg på et ”standard” format der vi skroller (”blar”) nedover siden. Her er formatet også i henhold til brukerens forventninger.

5 Prosesser i flere steg  Eksempel: Byggesøknader, lånesøknader, billettbestilling,…  Kanskje en idé å differensiere (f.eks. for byggesøknad hytte, hus, industribygg)  Kreves det spesielle data be om dette i starten, eller oppgi at du vil trenge det senere i prosessen (for å sende byggesøknad må du ha gårds- og bruksnr.)  Er det begrensninger vis dette i starten (du kan bestille billetter helt fram til 01.01.12)

6 Hjelp brukerne – steg for steg  Vis hvor langt brukeren er kommet  Klare navn på hvert steg  Tilby hjelp (linker, chat, epost)  Tilby mellomlagring. automatisk ved timeout  En liten forklaring kan hjelpe, for mye forvirrer (og betyr vel at designet er dårlig)

7 Gruppere  Et av de sterkeste virkemidlene vi har for organisering er å gruppere like elementer  La brukeren se det han trenger i nærheten av inndata-felt  Bruk hvit plass for å avgrense grupper, eventuelt rammer

8 Skjema  Ryddig format  Riktig lengde på felt  Knapper der de er forventet  Riktig rekkefølge  Ikke be om mer enn du trenger  Opsjonell registrering  Gi mulighet for login tidlig i prosessen  Tilfredsstill brukernes forventninger  Tilrettelegg for Autofill!!!  Hvite felt er nyttige!

9 Eksempler  www.mpx.no www.mpx.no  www.komplett.no www.komplett.no  www.hurtigruten.no www.hurtigruten.no  www.norwegian.no www.norwegian.no  www.skandiabanken.no www.skandiabanken.no  www.nsb.no www.nsb.no  andre?

10 InternWeb/EksternWeb Litt om hvor viktig det er å skille disse sidene

11 Skillet er viktig  Målsetting intern Web:  Effektivitet  Felles arkiv for organisasjonen  Et kontaktpunkt  Målsetting ekstern Web:  Tjene penger (direkte eller indirekte)  f.eks. ved å selge et produkt

12 Nyheter  Alle Web sider har nyheter  Kan være greit internt  F.eks.:  Parkeringsetaten i Bergen skal få nye biler, nytt datasystem, nytt spiserom…  Men kun internt! Slike nyheter er uinteressant for publikum. De er interessert i:  Hvordan klager en på bøter  Hva koster soneparkering, hva kreves  osv.

13 Internt  Kan vi bruke terminologi som er kjent i organisasjonen  Kan vi benytte en sidestruktur som forutsetter kjennskap til organisasjonen  Kan vi satse mer på oppdatering enn på pen layout  Krav til intuitivitet er ikke så viktig der profesjonelle (egne ansatte) skal bruke sidene

14 Eksternt  Intuitivitet er viktig (ingen mulighet til å lære opp)  God terminologi som beherskes av publikum er viktig  Oversiktlighet, ryddige sider, god layout  Alt basert på en klar tanke om hva publikum har behov for

15 Skillet  Skillet mellom interne og eksterne sider blir viktig  Noe informasjon er felles, men skal ofte presenteres på forskjellig vis  Detaljer kan f.eks. kun være aktuelle for interne, forklaringer kun for eksterne  Pga de store forskjellene gjør en lurt i å planlegge to atskilte systemer

16 Universitetet  Bør universitetet ha et atskilt intra- og eksternt nett  Selv om disse skilles kan det være felles stoff og felles sider  Derfor vil det i stor grad være tale om å lage nye startsider…


Laste ned ppt "10. Presenting Page Elements Presentere sideinformasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google