Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mental helse i arbeidslivet Hvordan påvirker arbeidsmiljøet? Hva sier forskningen? Margrethe Schøning Master psykologi / siv.øk Tromsø, 24. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mental helse i arbeidslivet Hvordan påvirker arbeidsmiljøet? Hva sier forskningen? Margrethe Schøning Master psykologi / siv.øk Tromsø, 24. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mental helse i arbeidslivet Hvordan påvirker arbeidsmiljøet? Hva sier forskningen? Margrethe Schøning Master psykologi / siv.øk Tromsø, 24. april 2008

2 2 Mental helse i arbeidslivet Arbeid er sundt! •Økonomi •Forutsigbarhet og trygghet •Selvtillit, roller og status •Sosial kontakt og tilhørighet (Waddall & Burton, 2006; de Lange et.al., 2003)  Arbeidsmiljø spiller en rolle! Sosiale, psykologiske,organisatoriske faktorer (Siegrist, 2006; de Lange et.al., 2003)

3 3 Mental helse i arbeidslivet Mentale lidelser utgjør: •.. 25% av uførediagnosene i Norge (NOA, 2007) •.. nest største kategori sykemeldte i OECD (OECD, 2003) •.. 5 av 10 hyppigste årsaker til uføretrygd (Gaston & Gabriel, 2002)  22% av Europas arbeidstakere lider under stress og utslitthet (Parent-Thirion et.al. 2007)  koster rundt 2% av BNP i UK – behandling og tapt produktivitet (Layard, 2005)

4 4 Mental helse i arbeidslivet Men…. ”……… selv om flere er trygdet på grunn av mentale lidelser i flere OECD land, ser det ikke ut til at økningen skyldes forverrete arbeidsforhold generelt.” OECD

5 5 Mental helse i arbeidslivet •Årsaker utenfor arbeidslivet •Enkelte grupper i arbeidslivet er spesielt utsatt •Ufaglærte •Serviceyrker med kunde og klientkontakt •Enkelte faktorer i arbeidslivet er blitt tøffere •Emosjonelt arbeid •Arbeidsintensitet Fourth European Working Conditions Survey. (Parent-Thirion et.al. 2007) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Hvorfor øker andel mentale lidelser mht sykemeldte / trygd?

6 Mental helse i arbeidslivet •…dårligere økonomi •…mister status, roller, nettverk •…høyere risiko for psykiske og fysiske lidelser •…risiko for uføretrygding (x 4 på 3-4 år) •…har generelt svakere helse + hyppigere legebesøk •…dør tidligere  hva er årsak – hva er virkning? 6 Den mest utsatte gruppen; arbeidsledige….

7 7 Mental helse i arbeidslivet Men… • Risikoen ved arbeidsledighet redusere hvis en kommer tilbake i jobb (Clark, 2003; Shield & Wheatley Price, 2001). • Personer på midlertidige kontrakter er mer utsatt enn fast ansatte (Ferrie, Shipley, Stansfeld, Marmot 2002, 2005; Siegrist, 1996)  Arbeid er viktig for helse & velvære!

8 8 Mental helse i arbeidslivet Trender…. • Flere jobber skift / irregulær arbeidstid • Flere jobber > 10 timer pr. dag • Mer IKT og ”just-in-time” leveringer • Mer fart og mer ensformige oppgaver • Flere på midlertidige kontrakter • Hyppigere omstillinger • Flere kvinner og flere eldre • Noe forverret forhold hjem – arbeid • Redusert jobbtilfredshet

9 9 Mental helse i arbeidslivet Trender…. lyspunkt! • Flere er i arbeid • Færre rapporterer lav beslutningskontroll • Færre opplever diskriminering • Færre opplever mobbing • Fokus på psykisk helse både i og utenfor arbeidslivet

10 10 Mental helse i arbeidslivet Hva kan ledere gjøre…. • for å unngå at ansatte blir syke pga jobben? • for å holde ansatte med mentale lidelser i jobben?  Kan forskningen hjelpe?

11 11 Mental helse i arbeidslivet Modeller i forskningen: •Krav / kontroll / støtte (Karasek, 1979, Karasek & Thörell, 1990)

12 12 Mental helse i arbeidslivet Modeller i forskningen: •Balanse mellom innsats og belønning (Siegrist, 1996)

13 13 Mental helse i arbeidslivet Stansfield & Candy, 2006 - review: …….fant konsistent og robust støtte til en årsakssammenheng mellom • høye jobbkrav og lav kontroll • ubalanse mellom innsats og belønning …… og risiko for lettere mentale lidelser

14 14 Mental helse i arbeidslivet Stansfield & Candy, 2006 – review Og moderat sammenheng mellom • jobbusikkerhet • lav beslutningskontroll • begrenset handlefrihet med lite bruk av egne evner og lite variasjon • liten sosial støtte …… og risiko for lettere mentale lidelser

15 15 Mental helse i arbeidslivet Høyt jobbstress er assosiert med • Utbrenthet – spesiell høy sammenheng •Emosjonelle krav, sosial støtte og balanse innsats- belønning er også relatert til utbrenthet •Både jobber med høyt stress, aktive jobber og passive jobber er relatert til utbrenthet og depresjon Ahola et.al. 2006 - studie

16 16 Mental helse i arbeidslivet • De som systematisk opplever seg utsatt for mobbing, er klart mer plaget av psykiske problemer og har lavere jobbtilfredshet enn de som blir utsatt for slikt en gang i blant.  Nulltoleranse! Einarsen et.al. 2007

17 17 Mental helse i arbeidslivet Siegrist & Rödel, 2006 - review •En del av årsaken til sykdommer knyttet til stress på jobben blir forklart av helsefarlig atferd - bl.a. tungt alkoholforbruk, røyking og vektendringer  Tiltak for å øke helsefremmede atferd

18 18 Mental helse i arbeidslivet Økning i mentale lidelser er assosiert med: •Lav jobbtilfredshet •Diskriminering •Økt andel midlertidige ansettelser •Mer service-orienterte jobber •Mer IKT og ”just-in-time” leveringer Fourth European Working Conditions Survey. (Parent-Thirion et.al. 2007) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

19 19 Mental helse i arbeidslivet OPPGAVENIVÅ •Krav •Rolleforventning •Fysiske jobbkrav •Kunde-/klientarbeid •PC-terminalarbeid •Kontroll •Forutsigbarhet GRUPPE- OG ORG. NIVÅ •Sosiale samspill •Ledelse •Organisasjonskultur og klima ENDRINGER OG OMORG. •Endringer og omorganiseringer •Prosedyrer i bedriften Arbeidsrelaterte holdninger: Motivasjon Jobbviktighet Preferanse for utfordringer Holdninger: Mestrings- strategier Optimisme Vaner (trening/røyking) Registerdata Jobbengasjement Tilhørighet til organisasjonen Tanker om å slutte Jobbtilfredshet (ifht.motivasjon) Søvn Rapportert helse Arbeidsevne Funksjonsevne Registerdata Trygd, Sykemelding, Attføring Uførhet, Pensjonering PÅVIRKNINGER EFFEKTER Knardahl, 2003, Den nye arbeidsplassen

20 20 Mental helse i arbeidslivet •God kontroll og overkommelige krav •God sosial støtte fra overordnet og fra kollegaer •Balanse innsats – belønning •Læring og selvutvikling •Bruk av evner og kompetanse - mestring •En helsebringende livsstil  Arbeidsmiljø er en lederoppgave! Oppsummering- friskfaktorer

21 21 Mental helse i arbeidslivet Viktig mål bør være…: • … å støtte ansatte som sliter mentalt • … å bidra til at trygdete og ledige får arbeid • … å legge til rette for et godt arbeidsmiljø

22 22 Mental helse i arbeidslivet Hva kan man som leder gjøre… •… for å unngå at ansatte utvikler dårlig mental helse? •… for å legge til rette for dem som har dårlig mental helse slik at de kan fortsette å jobbe?  8 grupper à 6 – 7 personer


Laste ned ppt "Mental helse i arbeidslivet Hvordan påvirker arbeidsmiljøet? Hva sier forskningen? Margrethe Schøning Master psykologi / siv.øk Tromsø, 24. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google