Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjon: •Kort presentasjon av Standard metode som arbeidsmåte i lærings- og mestringssentere. •Hvordan kan man forstå Standard metode teoretisk (som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjon: •Kort presentasjon av Standard metode som arbeidsmåte i lærings- og mestringssentere. •Hvordan kan man forstå Standard metode teoretisk (som."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Disposisjon: •Kort presentasjon av Standard metode som arbeidsmåte i lærings- og mestringssentere. •Hvordan kan man forstå Standard metode teoretisk (som populær organisasjonsoppskrift) •Hvordan oppgir de som bruker metoden at de bruker den.. •Konklusjoner….

3

4 Standard metode: •Arbeidsmåten i lærings- og mestringssentrene •Nasjonal standard •Utviklet i prosjekt for landets første LMS på Aker i 1999 •Hovedbestanddeler: –Brukermedvirkning –Kvalitetssikring –Dialog

5 Standard metode som populær organisasjonsoppskrift •Kjell Arne Røvik, dr. philos •Hovedtrender på 1990-tallet: kvalitetskonsepter og empowerment •Større trender i organisasjonslivet som brytes ned i mindre oppskrifter

6 Definisjon: -En legitimert oppskrift på hvordan man bør utforme utsnitt eller elementer av en organisasjon. En oppskrift som fenger og og som har fått en forbilledlig status for flere organisasjoner. -Insitusjonalisert/populær innebærer at oppskriften i et tidsrom oppfattes som hensiktsmessig organisering og drift. -Multistandardorganisasjonen – en egnet arena for oppskriftene. -Syv kjennetegn for oppskrifters potensielle spredbarhet.

7 Multistandardorganisasjonen: •Større og moderne virksomhet, f. eks. et sykehus, kommune, flyselskap osv.som har tatt inn over seg mange institusjonaliserte organisasjonsoppskrifter over tid. •Fem kjennetegn: •Høy inntakskapasitet •Høy dekoplingskapasitet •Høy oversettelseskapasitet •Høy uttakskapasitet •Høy lagrings- og reaktiveringskapasitet

8 Syv kjennetegn.…som påvirker en oppskrifts spredbarhet i positiv retning: •Sosial autorisering •Teoretisering •Produktivering •Tidsmarkering •Harmonisering •Dramatisering •Individualisering

9 To spredningsteorier: •Diffusjonsmodellen –(eneste kraft er fra sentrum, energi avtar utover) •Oversettelsesmodellen –(ny energi tilføres av alle ledd i spredningskjeden, alle ledd bearbeider oppskriften aktivt.)

10 Standard metode og veien videre? •Følger oversettelsesmodellen i forhold til kommunale lærings- og mestringsprosjekter. (har nå ny ”sprengning” ut i kommunene som aktivt oversetter og bearbeider.) •Antar nye og moderne former (ny versjon av Standard metode) •Mindre synlig i Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene, har stått eksplisitt siden 2003, to av flere mulige årsaker til dette. –Utfasing? –Så implementert at det ikke lengre sies eksplisitt? –Kommunal lms-virksomhet skulle tilsi økt fokus i oppdragsdokument.

11 Konklusjon: Arbeidsmodellen Standard metode kan forstås som en populær organisasjons- oppskrift.

12 Undersøkelsen: •Elektronisk spørreundersøkelse sendt ut via QuestBack til alle landets ledere/stedlig ansvarlige i lærings- og mestringssentre årsskiftet -10/-11. •60 av 60 svar •Åpne og lukkede spørsmål.

13 Resultater fra landsundersøkelsen •90 % plassert i hoveddelen av sykehuset eller i egne lokaler i tilknytning til sykehuset. •93% svarer at de bidrar til at helsepersonell kan bli bedre til å lære i fra seg. •92% Har brukerrepresentanter med i alle arbeidsgrupper •85% av fagansatte deltar under hele eller deler av gjennomføringen av tilbud.

14 .. Flere resultater.. •73% har brukerinnlegg på alle tilbudene og 27 % oppgir at de har det på nesten alle tilbudene. •78% skriver referat fra arbeidsgruppemøtene og 22% gjør ikke alltid dette. •90% evaluerer tilbudene skriftlig. •85% oppgir at de arbeider etter Standard metode. Siste 15% har svart ”Vet ikke”, ”Nei”, eller ikke svart.

15 Andre resultater(ulike): •Det brukes fra 1-20 timer planlegging før første gjennomføring av tilbud, 4 timer og 45 min er gjennomsnittstid. •70% har informasjonssenter. •Ulikt hvordan man velger ut og ivaretar brukerrepresentantene.

16

17 Innvending: •Ulikt kan se ut som likt. •Mangfold forsvinner ved identifisering i en oppskrift og komplekse fysiske materielle mangfold transformeres til noe som oppfattes som oversiktlig, sammenlignbart og likt.

18 Aurelius Augustin: Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, kjærlighet i alt.

19

20 Kilder: •Røvik, Kjell Arne (1998) Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen i ved tusenårsskiftet. Bergen: Fagbokforlaget. •Røvik, Kjell Arne (2007) Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget. •HM Kong Harald V (2010) Kongens nyttårstale 2010. Hentet 1. April 2011 på: http://tinyurl.com/44o8ndq

21 Kontakt: renate.remlo@unn.no


Laste ned ppt "Disposisjon: •Kort presentasjon av Standard metode som arbeidsmåte i lærings- og mestringssentere. •Hvordan kan man forstå Standard metode teoretisk (som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google