Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

D ISKRIMINERINGS OG TILGJENGELIGHETSLOVEN – LMU 27.04.2010 Wenche Dahl/Eiendomsforvaltningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "D ISKRIMINERINGS OG TILGJENGELIGHETSLOVEN – LMU 27.04.2010 Wenche Dahl/Eiendomsforvaltningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 D ISKRIMINERINGS OG TILGJENGELIGHETSLOVEN – LMU 27.04.2010 Wenche Dahl/Eiendomsforvaltningen

2 E IENDOMS ANSVARSOMRÅDER IFT LOVEN Fysisk bygning, ekskl. inventar Uteområder Parkering Sikkerhet

3 H VORDAN BLE BYGGET TILRETTELAGT ? Teleslynger i alle auditorer for hørselshemmede Tilrettelegging for bevegelseshemmende med ramper, heiser og rullestolplasser i auditorier HC toaletter i alle etasjer HC Parkering Åpningsautomatikk for dører i P3 og gateplan Tilrettelagte rømningsveier for bevegelseshemmede (utvendige plattformer) Ramper og flate områder for bevegelses- hemmende i uteområdene.

4 T ILPASNINGER UNDERVEIS Samlet alle HC parkeringplasser i P3 Individuell tilpasning med tilgang på innvendige heiser og eksklusiv tilgang til HC toaletter for studenter som har hatt behov for dette. Individuelle tiltak vurderes fortløpende og vi tilstreber oss på å finne gode løsninger for den enkelte innenfor sikkerhetsmessige, praktiske og økonomiske hensyn. Ved ombygginger ligger UU krav inne overfor arkitekt og leverandører. Ny skole i Bergen – fokus på UU utforming.

5 V IDERE PLANER – GENERELLE TILPASNINGER Kartlegging av bygget er startet – vil bli utvidet i løpet av sommeren 2010 i samarbeid med arkitekt ift generelle tilpasninger. Tiltakslister vil bli utarbeidet. Enkle tiltak vil bli utført først. Større tiltak – må inn i investeringsplaner. Rutiner og tiltak vil bli lagt inn i byggets FDV system for planmessig oppfølging.

6 V IDERE PLANER – INDIVIDUELLE TILPASNINGER For individuelle tilpasninger vil vi fortsette som før med å finne gode løsninger for den enkelte etter hvert som behovene fremkommer. Ved behov tilbys bevegelseshemmende studenter egen innføring i brann- og rømningsforhold.

7 H VOR TROR VI AT VI HAR FORBEDRINGS - OMRÅDER ? Blinde/synshemmede HC WC i bibliotek Heis mellom 5 og 6 etg i bibliotek Ramper i Personal/Executive kantine Tunge dører

8 V URDERING AV TILTAK I følge loven skal tiltak vurderes opp mot sikkerhetsmessige hensyn, om tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde ift å bygge ned barrierer, virksomhetens offentlige funksjon, kostnader, ressurser og vernehensyn. Eiendomsforvaltningen opererer ut i fra at BI skal oppfylle lovens krav ift bygningen. Kravene er ikke entydige og det er stort rom for tolkninger og motstridene hensyn mellom krav til brann/sikkerhet og lydkrav i auditorier/ klasserom.

9 Ø VRIGE ANSVARSOMRÅDER IFT Å OPPFYLLE LOVEN IKT tilrettelegging – IKT avdelingen Møbler – Internservice og bibliotek Tilrettelagt eksamen – Eksamensavdelingen Sosiale tilbud – Studentvelferd Lik behandling ift religion, hudfarge, nasjonalitet, funksjonsevne, etnisitet og kjønn – hele BI

10 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "D ISKRIMINERINGS OG TILGJENGELIGHETSLOVEN – LMU 27.04.2010 Wenche Dahl/Eiendomsforvaltningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google