Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt Introduksjon til Diversity Icebreaker (DI)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt Introduksjon til Diversity Icebreaker (DI)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Diversity Icebreaker® er DNV-sertifisert som utviklingsverktøy for seminarbruk

2 Oversikt Introduksjon til Diversity Icebreaker (DI)
Det klassiske DI-seminar Effekten av DI Tilleggsmateriell Fordelene ved å bruke DI i din bedrift

3 Introduksjon til DI 2. Seminar
et unikt konsept for kommunikasjonspreferanser annerledes enn andre klassiske verktøy DI er rask, samlende og gjør aktiv bruk av humor Blå (oppgave), Rød (relasjon) and Grønn (forandring) Sosiale konstruksjoner i seminaret som en «bottom-up prosess» 2. Seminar Skape en felles forståelse av egne og andres perspektiver og erfaringer. Spørreskjema Kartlegging av preferanser

4 Introduksjon til DI Lett å bruke Lett å forstå
Vitenskapelig validert og relabilitetstestet Sertifisert av Det Norske Veritas Utløser raskt humor og entusiasme Fargene skaper en praktisk modell for samhandling

5 Det klassiske DI-seminar
DI blir benyttet i grupper, organisasjoner og konferanser Klassisk seminar: ca. 1 – 2 timer Seminaret består av 4 trinn: Utfylling og scoring av spørreskjema 1. Inndeling av deltakerne i tre grupper 2. Gruppe-presentasjoner 3. Åpen diskusjon og læringsprosess 4.

6 Det klassiske DI-seminaret
Trinn 1: Veiledning med utfylling av skjema Enhver kombinasjon er OK så lenge summen blir 6: 6-0-0 5-1-0 4-2-0 4-1-1 3-2-1 2-2-2

7 Det klassiske DI-seminaret
Trinn 1: Veiledning i forhold til skåring av skjema Legg sammen scorene i de blå rutene og skriv svaret ved siden av den blå boksen og på forsiden Den samlede score for Blå + Rød + Grønn=84

8 Det klassiske DI-seminaret
Trinn 2: Inndeling av deltakerne i 3 grupper For å få like store grupper kan man oppmuntre noen deltakere til å delta i andre grupper enn deres dominerende farge (bruke sin sekundære farge) “Hva er styrken/e til din farge i samspill med andre?” “Hva er styrkene til de to andre gruppene, separat beskrevet?”

9 Det klassiske DI-seminaret
Trinn 3: Gruppepresentasjon Hva kjennetegner de andre fargene? (en farge av gangen) Deltaker – observatør perspektiv Følelse av gruppesamhold Aktiv bruk av humor

10 Det klassiske DI-seminaret
Trinn 4: Læringsprosessen Åpen diskusjon: “Hva har vi lært?” Positive forventninger om en god dialog Man kan bidra på forskjellige måter i ulike stadier av prosessen Økt forståelse for gruppedynamikken Vi har skapt vårt eget «språk» Din forskjell er min utfordring Ingen farge er bedre enn andre Kategoriene er komplementære og egalitære Det er OK å være forskjellig hvis dette blir oppfattet positivt av andre Mennesker opptrer ulikt i forskjellige situasjoner

11 Klassisk DI seminar Skaper nysjjerrighet om egne og andres synspunkter
Deltakerne utvikler ny kunnskap om seg selv og andre gjennom gode dialoger og direkte involvering Begrepene Rød, Blå og Grønn bidrar til en gjensidig anerkjennelse av forskjeller. Gir en positiv læringsprosess som nesten er uforglemmelig

12 Effekten av DI Forbedrer kommunikasjon og dialog
Fremmer fleksibilitet og og kreativitet Styrker tillit og forventning om å bli respektert Skaper positiv gruppedynamikk Forsterker selverkjennelse Forbedre sosialt samspill

13 Effekten av DI Fremmer nysgjerrighet på andre og vilje til å lytte
Bringer inn en felles begrepsforståelse Bidrar til konfliktløsning Skaper psykologisk trygghet for eksperimentell læring Fremmer verdsettelse av mangfold

14 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
Diversity Icebreaker-modellen gir mulighet for å arbeide videre med begrepene i ulike retninger; ledelse, team, kreativitet, samhandling, kunde interaksjon, med mer. DI fungerer på tilsvarende måte på alle nivå i organisasjonen Spørreskjemaet er tilgjengelig på 19 ulike språk

15 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
Team, Prosjektarbeid og Innovasjon ANVENDELSESOMRÅDER Bevissthet om ulike roller Skaper en positiv anerkjennelse av unikhet Felles forståelse og tillit FORANDRINGER DET SKAPER Effektivt teamarbeid Kommunikasjon preget av åpenhet og tillit Bedre styring av kreative prosesser HVA GIR DET MEG?

16 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
Kommunikasjonstrening og Konflikthåndtering ANVENDELSESOMRÅDER Bedre forståelse av ulike kommunikasjonsstiler Åpen og presis kommunikasjon FORANDRINGER DET SKAPER Mindre konflikter Bedre samarbeid Tydeligere og lettere mottagelig tilbakemeldinger? HVA GIR DET MEG?

17 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
ANVENDELSESOMRÅDER Kick-off og events Utvikling av felles språk og forståelse En uforglemmelig felles humoristisk opplevelse FORANDRINGER DET SKAPER Mer effektiv oppstart for en ny prosjektgruppe Gode forutsetninger for en meningsfull forbindelse mellom interessenter og prosjektmedarbeidere HVA GIR DET MEG?

18 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
Mangfoldsledelse ANVENDELSESOMRÅDER Lett forståelige kategorier som bidrar til å håndtere mangfold Et trygt arbeidsmiljø som fremmer tillit og åpenhet FORANDRINGER DET SKAPER Færre misforståelser Lik begrepsforståelse En positiv og inkluderende arbeidskultur HVA GIR DET MEG?

19 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
Selvinnsikt, Ledelse og Personlig utvikling ANVENDELSESOMRÅDER Økt selvrefleksjon Større bevissthet om kommunikasjons- og problemløsnings- preferanser FORANDRINGER DET SKAPER Motivasjon for egenutvikling og å ta lærdom fra sosialt samspill Ledere som forstår det sosiale samspillet i eget team HVA GIR DET MEG?

20 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
Tverrkulturell opplæring og konflikthåndtering ANVENDELSESOMRÅDER Nedbryting av kulturelle barrierer Et felles språk som fungerer på tvers av kulturelle forskjeller FORANDRINGER DET SKAPER «Bærekraftige» løsninger på kulturelle konflikter Mer effektive metoder for å håndtere internasjonale team, fusjoner og oppkjøp HVA GIR DET MEG?

21 Tilleggsmateriell

22 Referanser Eksempler: Statoil EDB Ergo Group Sintef Skanska Steria
Helse Sør-øst Hafslund NHO Rikshospitalet Schibsted KS Universitets-sykehuset i Nord-Norge Statkraft Arbeiderpartiet Gjensidige Forsikring ISS Universitetet i Oslo Kværner NRK NTNU Aker Solutions Tine Universitetet i Tromsø Aibel Nærings- og Handelsdept. Larvik kommune Total Kristiansand kommune Kongsberg-Gruppen Fornyings- og administrasjonsdept. Lier kommune Telenor Sandefjord kommune Utenriksdept. Innovasjon Norge Statens Pensjonskasse Helse- og omsorgsdept. Gard Kunnskapsdept. NAV

23 Eier av Diversity Icebreaker – Human Factors AS
Et internasjonalt konsulentselskap som ble etablert i 1993 Spisskompetanse innenfor teamutvikling, ledelse, kulturelt mangfold, kommunikasjon, prosjektledelse og måleverktøy Så vel praktisk som teoretisk orientert Åpen Innovasjonsmodell Generøsitet og åpenhet er kjerne/sentrale verdier 1995: Rød, Blå og Grønn ble etablert som kategorier for kommunikasjon 1997: Spørreskjemaet ble første gang tatt i bruk 2003: Seminarmodellen ble tatt i bruk

24 Eier av Diversity Icebreaker Human Factors AS
Human Factors AS, Norway   Diversity Icebreaker Network på LinkedIn Diversity Icebreaker – International på Facebook


Laste ned ppt "Oversikt Introduksjon til Diversity Icebreaker (DI)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google