Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diversity Icebreaker ® er DNV-sertifisert som utviklingsverktøy for seminarbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diversity Icebreaker ® er DNV-sertifisert som utviklingsverktøy for seminarbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diversity Icebreaker ® er DNV-sertifisert som utviklingsverktøy for seminarbruk

2 Oversikt 1.Introduksjon til Diversity Icebreaker (DI) 2.Det klassiske DI-seminar 3.Effekten av DI 4.Tilleggsmateriell 5.Fordelene ved å bruke DI i din bedrift

3 Introduksjon til DI • et unikt konsept for kommunikasjonspreferanser • annerledes enn andre klassiske verktøy • DI er rask, samlende og gjør aktiv bruk av humor • Blå (oppgave), Rød (relasjon) and Grønn (forandring) • Sosiale konstruksjoner i seminaret som en «bottom-up prosess» 1.Spørreskjema Kartlegging av preferanser 2. Seminar Skape en felles forståelse av egne og andres perspektiver og erfaringer.

4 Introduksjon til DI • Lett å bruke • Lett å forstå • Vitenskapelig validert og relabilitetstestet • Sertifisert av Det Norske Veritas • Utløser raskt humor og entusiasme • Fargene skaper en praktisk modell for samhandling

5 Det klassiske DI-seminar • DI blir benyttet i grupper, organisasjoner og konferanser • Klassisk seminar: ca. 1 – 2 timer • Seminaret består av 4 trinn: 1. 2. 3. 4. Utfylling og scoring av spørreskjema Inndeling av deltakerne i tre grupper Gruppe-presentasjoner Åpen diskusjon og læringsprosess

6 Det klassiske DI-seminaret Trinn 1: Veiledning med utfylling av skjema Enhver kombinasjon er OK så lenge summen blir 6: 6-0-0 5-1-0 4-2-0 4-1-1 3-2-1 2-2-2

7 Det klassiske DI-seminaret Trinn 1: Veiledning i forhold til skåring av skjema Legg sammen scorene i de blå rutene og skriv svaret ved siden av den blå boksen og på forsiden Den samlede score for Blå + Rød + Grønn=84

8 Trinn 2: Inndeling av deltakerne i 3 grupper • For å få like store grupper kan man oppmuntre noen deltakere til å delta i andre grupper enn deres dominerende farge (bruke sin sekundære farge) “Hva er styrken/e til din farge i samspill med andre?” “Hva er styrkene til de to andre gruppene, separat beskrevet?” Det klassiske DI-seminaret

9 Trinn 3: Gruppepresentasjon • Hva kjennetegner de andre fargene? (en farge av gangen) • Deltaker – observatør perspektiv • Følelse av gruppesamhold • Aktiv bruk av humor

10 Det klassiske DI-seminaret Trinn 4: Læringsprosessen • Åpen diskusjon: “Hva har vi lært?” Din forskjell er min utfordring Positive forventninger om en god dialog Kategoriene er komplementære og egalitære Det er OK å være forskjellig hvis dette blir oppfattet positivt av andre Ingen farge er bedre enn andre Vi har skapt vårt eget «språk» Økt forståelse for gruppedynamikken Mennesker opptrer ulikt i forskjellige situasjoner Man kan bidra på forskjellige måter i ulike stadier av prosessen

11 Klassisk DI seminar • Skaper nysjjerrighet om egne og andres synspunkter • Deltakerne utvikler ny kunnskap om seg selv og andre gjennom gode dialoger og direkte involvering • Begrepene Rød, Blå og Grønn bidrar til en gjensidig anerkjennelse av forskjeller. • Gir en positiv læringsprosess som nesten er uforglemmelig

12 Effekten av DI • Forbedrer kommunikasjon og dialog • Fremmer fleksibilitet og og kreativitet • Styrker tillit og forventning om å bli respektert • Skaper positiv gruppedynamikk • Forsterker selverkjennelse • Forbedre sosialt samspill

13 Effekten av DI • Fremmer nysgjerrighet på andre og vilje til å lytte • Bringer inn en felles begrepsforståelse • Bidrar til konfliktløsning • Skaper psykologisk trygghet for eksperimentell læring • Fremmer verdsettelse av mangfold

14 • Diversity Icebreaker-modellen gir mulighet for å arbeide videre med begrepene i ulike retninger; ledelse, team, kreativitet, samhandling, kunde interaksjon, med mer. • DI fungerer på tilsvarende måte på alle nivå i organisasjonen Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon • Spørreskjemaet er tilgjengelig på 19 ulike språk

15 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon T EAM, P ROSJEKTARBEID OG I NNOVASJON Bevissthet om ulike roller Skaper en positiv anerkjennelse av unikhet Felles forståelse og tillit Effektivt teamarbeid Kommunikasjon preget av åpenhet og tillit Bedre styring av kreative prosesser ANVENDELSESOMRÅDER FORANDRINGER DET SKAPER HVA GIR DET MEG?

16 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon K OMMUNIKASJONSTRENING OG K ONFLIKTHÅNDTERING Bedre forståelse av ulike kommunikasjonsstiler Åpen og presis kommunikasjon Mindre konflikter Bedre samarbeid Tydeligere og lettere mottagelig tilbakemeldinger? ANVENDELSESOMRÅDER FORANDRINGER DET SKAPER HVA GIR DET MEG?

17 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon K ICK - OFF OG EVENTS Utvikling av felles språk og forståelse En uforglemmelig felles humoristisk opplevelse Mer effektiv oppstart for en ny prosjektgruppe Gode forutsetninger for en meningsfull forbindelse mellom interessenter og prosjektmedarbeidere ANVENDELSESOMRÅDER FORANDRINGER DET SKAPER HVA GIR DET MEG?

18 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon M ANGFOLDSLEDELSE Lett forståelige kategorier som bidrar til å håndtere mangfold Et trygt arbeidsmiljø som fremmer tillit og åpenhet Færre misforståelser Lik begrepsforståelse En positiv og inkluderende arbeidskultur ANVENDELSESOMRÅDER FORANDRINGER DET SKAPER HVA GIR DET MEG?

19 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon S ELVINNSIKT, L EDELSE OG P ERSONLIG UTVIKLING Økt selvrefleksjon Større bevissthet om kommunikasjons- og problemløsnings- preferanser Motivasjon for egenutvikling og å ta lærdom fra sosialt samspill Ledere som forstår det sosiale samspillet i eget team ANVENDELSESOMRÅDER FORANDRINGER DET SKAPER HVA GIR DET MEG?

20 Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon T VERRKULTURELL OPPLÆRING OG KONFLIKTHÅNDTERING Nedbryting av kulturelle barrierer Et felles språk som fungerer på tvers av kulturelle forskjeller «Bærekraftige» løsninger på kulturelle konflikter Mer effektive metoder for å håndtere internasjonale team, fusjoner og oppkjøp ANVENDELSESOMRÅDER FORANDRINGER DET SKAPER HVA GIR DET MEG?

21 Tilleggsmateriell

22 Referanser • Statoil • Skanska • Hafslund • Schibsted • Statkraft • Gjensidige Forsikring • Kværner • Aker Solutions • Aibel • Total • Kongsberg-Gruppen • Telenor • Innovasjon Norge • Gard • NAV • EDB Ergo Group • Steria • NHO • KS • Arbeiderpartiet • ISS • NRK • Tine • Nærings- og Handelsdept. • Fornyings- og administrasjonsdept. • Utenriksdept. • Helse- og omsorgsdept. • Kunnskapsdept. • Sintef • Helse Sør-øst • Rikshospitalet • Universitets-sykehuset i Nord-Norge • Universitetet i Oslo • NTNU • Universitetet i Tromsø • Larvik kommune • Kristiansand kommune • Lier kommune • Sandefjord kommune • Statens Pensjonskasse Eksempler :

23 Eier av Diversity Icebreaker – Human Factors AS • Et internasjonalt konsulentselskap som ble etablert i 1993 • Spisskompetanse innenfor teamutvikling, ledelse, kulturelt mangfold, kommunikasjon, prosjektledelse og måleverktøy • Så vel praktisk som teoretisk orientert • Åpen Innovasjonsmodell • Generøsitet og åpenhet er kjerne/sentrale verdier • 1995: Rød, Blå og Grønn ble etablert som kategorier for kommunikasjon • 1997: Spørreskjemaet ble første gang tatt i bruk • 2003: Seminarmodellen ble tatt i bruk

24 Eier av Diversity Icebreaker Human Factors AS Human Factors AS, Norway www.human-factors.no Diversity Icebreaker Network på LinkedIn Diversity Icebreaker – International på Facebook


Laste ned ppt "Diversity Icebreaker ® er DNV-sertifisert som utviklingsverktøy for seminarbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google