Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Overgangsprosjektet Knut Alfarnæs, prosjektleder Bakgrunn – premisser – status

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Oppfølgings- prosjektet Overgangs- prosjektet Overgangs- prosjektet Statistikk, indikatorer, ”tett på” Partnerskap og Referansegruppe Felles planlegging, koordinering, forskning, referansegruppa • Arbeidslivsfaget • Skolelederutdanning • Prosjekt til fordypning • Innsats for yrkesretting • Samfunnskontrakt • Læreplasser i offentlig sektor • 190 mill - krisepakken • 50 mill - tidlig innsats • Rett til læreplass/ Vg3 i skole • Etterutdanning fag- og yrkesopplæring • Voksne • Praksisbrev

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mål for prosjektet • Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring • Skape varige samarbeidsrelasjoner mellom kommuner, fylkeskommuner og stat • Kompetanseheving for den enkelte lærer • Kompetanseutvikling i skolene Overgangsprosjektet3

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring i vgo 12. september 20114Overgangsprosjektet

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Premisser: Tiltak der problemene er • Overgangsprosjektet tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og frafall i vgo • Skal gi de 10% svakest presterende elevene i 10. klasse i kommunen en ny sjanse slik at de kan få fag-/svennebrev eller vitnemål i vgo • Tett oppfølging i siste del av 10.klasse, i videregående opplæring og i alle overganger • Krever samarbeid kommune/FYK 5Overgangsprosjektet

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Premisser, forts. • Prosjektet eskaleres til å dekke alle ungdomsskoler i alle kommuner og alle videregående skoler i løpet av 3 år: - fase 1 (2010-2011) - fase 2 (2011-2012) - fase 3 (2012-2013) • Ekstra innsats for å utvikle elevenes grunnleggende skrive-, regne- og leseferdigheter – inntil 7,5 timer pr uke ev. i egne grupper (etter søknad) 6Overgangsprosjektet

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Premisser, forts • Felles skolering av lærere i lese-, skrive- og regneopplæring for målgruppen nødvendig: elevene må tilegne seg fag på en annen måte • Rådgivning og karriereveiledning må stå sentralt - realitetsorientering • Sommeraktiviteter på ulike læringsarenaer i alle overganger • Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram (no, ma eng) Overgangsprosjektet7

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Målgruppa i prosjektet • Svakt presterende elever med potensial • Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle • Det samme gjøres med nyankomne minoritetsspråklige elever • Yrkesretting: alle elever på yrkesfaglige utdanningsprogram 8Overgangsprosjektet

9 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status pr februar 2012 • Mer enn 4000 tiendeklassinger mottar forsterket opplæring, mange i egne grupper (fase 2) • I fase 1: noe ulik praksis for utvelgelse av elever – ”innskjerpet” til fase 2 • Ca 2000 elever som har mottatt intensivopplæring i fase 1 (vår -11) går i Vg1 – mange på førsteønsket • Svært få har sluttet i Vg1 9Overgangsprosjektet

10 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status, forts • Elevene opplever seg i meget liten grad stigmatisert • Lærerskoleringen har vært en suksess * 3 + 2 + 1 dager * fagansvar: nasjonale sentre * statlig fullfinansiert • Mange av elevene viser tydelig faglig framgang allerede 10Overgangsprosjektet

11 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status, forts • Mange varierte sommeraktiviteter for elevene er gjennomført – sommerjobb, sommerskole, forkurs til vgs, f-høyskoler • Målgruppa for Ny GIV er redefinert for videregående opplæring: - elever som har hatt intensivopplæring på 10.trinn - på/under kritisk grense nasjonale kartleggingsprøver høst Vg1 - skjønn Overgangsprosjektet11

12 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Status, forts • Prosjektperioden er utvidet til å omfatte overgangen Vg2 -> Vg3/lære • ”Ny GIV – rådet” - 11 fylker deltar - ca 200 elever fra 10.klasse er rekruttert - chat, diskusjoner, erfaringsdeling mm - ser ut til å fungere etter intensjonen Overgangsprosjektet12

13 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” FYR - knutepunktskoler i alle fylker - en fylkesansvarlig lærer for hvert av fagene norsk, matematikk og engelsk utpekt og frikjøpt 25 % - regionale og nasjonale fagnettverk - fagansvar hos nasjonale sentre - NDLA og de nasjonale sentrene samarbeider om publisering av gode fagdidaktiske opplegg Overgangsprosjektet13

14 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Omfang fase 2 • Kommuner: nye 184, totalt 234 • Ungdomsskoler: nye 406, totalt 611 • Vg skoler: nye 149, totalt 248 • Antall nye lærere i denne fasen ca1300 (totalt skolert opp mot 2000) Fase 3 Resten…. 14Overgangsprosjektet

15 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Fase 3 Rekruttering av de siste kommunene pågår: - De aller fleste ønsker å delta -Regionale konferanser et viktig tiltak -Målgruppe: *skoleeiere og skoleledere som ikke er i gang - Prosjektledelsen har ansvaret Overgangsprosjektet15

16 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Antall elever i prosjektperioden 16Overgangsprosjektet Ca-antall 10.-klassinger som får intensivopplæring Fase 1- kommuner Fase 2- kommuner Fase 3- kommunerSum elever Våren 2011 2000 Våren 2012 2000 4 000 Våren 2013 2000 6 000 12 000

17 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Forskning Fire delprosjekter iverksatt fra 2012, knyttet til intensivopplæringen: -Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse (NIFU) -Effektevaluering (SSB) -Kartlegging av konsekvenser for skolen (Rokkan-senteret) -Klasseromsobservasjoner (Nordlandsforskning) Overgangsprosjektet17

18 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Noen utfordringer • Å bruke de lærerne som har vært på skolering som ressurser på egen skole: - pedagogisk ledelse: lokal spredning og forankring… - skolering av skoler • Rektors nærvær og engasjement synes å være en avgjørende suksessfaktor for prosjektet • Å finne de rette grepene i videregående • Å se sammenhenger, og skape synergier • Å skape bærekraft før prosjektslutt

19 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Vi ser at: • Mange av elevene opplever å bli sett for første gang • Elevene sier at de blir møtt der de er, de tør å innrømme hva de ikke kan • Mange får økt motivasjon og en annen innstilling til skole/opplæring • Mange rapporterer om økte prestasjoner over tid • Frafallet er på vei ned! Flere har gått videre fra Vg1 til Vg2 i 2011 enn tidligere Skoleringssamling19

20 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Elevutsagn -vart vell med på Nygiv fordi lærera hadde trua på meg, før att je skulle gjøra det bædre på skoor'n -jeg ble tvongi inn hit av min mor. ikke min far, min MOR! og for og lære og skrive mere riktig! :D -jeg hadde ikke noe valg! jeg måtte begynne på Ny-Giv, siden karakterene mine suger og pappa tok fra meg xbox'en min, så hadde jeg ikke noe valg. men jeg trives på Ny-Giv^^ Overgangsprosjektet20

21 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Elevutsagn, forts -Eg blei med i Ny-Giv for jeg trenger litt hjelp på skolen, EG e ikkje flinke i matte elle norsk så hadde vi tentamen i norsk i dag, eg skreiv 3 ganger så lang stil som jeg pleier. -jeg går ikke på Ny GIV, men på Nytt LIV! -jeg synst at det er ganske fint og være med, lærer det meste og forstår mye mer -det er lærerikt og viktig for fremtiden våres :) glad for å ha fått plass - Vi skulle hatt Ny GIV hver dag! Overgangsprosjektet21

22 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Mer info: • regjeringen.no/nygiv Overgangsprosjektet22


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google