Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye BA-prognoser BNL september 2013Kjell Senneset, Prognosesenteret Tomtemangelen begynner å merkes en del steder….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye BA-prognoser BNL september 2013Kjell Senneset, Prognosesenteret Tomtemangelen begynner å merkes en del steder…."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye BA-prognoser BNL september 2013Kjell Senneset, Prognosesenteret Tomtemangelen begynner å merkes en del steder….

2 2 Boligbygging og salg akkurat nå (Nybygging basert på igangsettingstillatelser) Salgsendring jan-august 2013/2012 : -1,7 %

3 3 Yrkesbyggareal akkurat nå (Nybygging basert på igangsettingstillatelser)

4 Kilde: SSB/PS Anlegg, kvartalsvis produksjonsindeks, hele landet. Sesongjustert

5 Kilde: SSB/PS Byggebedriftene ordrereserver av nye bolig- yrkesbygg og anleggsarbeider

6 6 Nybyggingen akkurat nå forts.

7 Kilde: SSB/PS Renovering, ombygging etc. (ROT): Kvartalvis produksjonsindeks

8 Ordrestatistikk ROT yrkesbygg Kilde: SSB/PS Renovering, ombygging etc. (ROT): Kvartalvis ordrestatistikk Ordrestatistikk ROT boliger

9 2014 og 2015: Vekstutsiktene ute er svekket. IMFs anslag fra juli Kilde: SSB/PS Stiplet, grå linje viser prognose ved forrige rapport. Kilde: IMF

10 Kilde: SSB/PS De nye prognosene for boligbyggingen

11 Kilde: SSB/PS De nye prognosene for igangsatt yrkesbyggareal

12 Kilde: SSB/PS De nye prognosene for anleggsinvesteringer Mill. kr 2012-priser

13 Vekst i byggemarkedene målt i faste kroner 13

14 For nybyggmarkedet alene blir det til sammen.... © PROGNOSESENTERET 201114

15 Anleggsmarkedet, investeringer og vedlikehold Årlig endring i faste priser

16 Sprekker boligmarkedet? Prognosesenteret??

17 Litt repetisjon: Årlig endring i bruktboligprisene siden 1981 og nivå siden 1820. © PROGNOSESENTERET 2011 Kilder: NEF/EFF og PS

18 Gløppa mellom utvikling i lønn pr årsverk og utvikling i boligprisene øker…

19 Den demografiske komponenten i boligetterspørselen: Hvor fort må boligbestanden vokse for å holde tritt med befolkningen f i = frekvens for befolkningsgruppe i (i=1……..z, hvor 1 er alle par mens resten er enslige) P i = antall par eller personer i befolkningsgruppe i B i = f i * P i = antall boliger som bebos av befolkningsgruppe i. ∑ B i = ∑ f i* P i = f par* P par + ∑ f i* P i (i=2 - enslige menn 20-24 år; i=3 - enslige kvinner 20-24 år; i=3 - enslige menn 25-29 år ………..)

20 Fasiten litt tydeligere SSBs middelsalternativ Gode tider og lave renter bidrar også til etterspørselen

21 Byggefasiten – med «avgang» og litt om transformering av næringsbygg til boliger ?? SSBs middelsalternativ


Laste ned ppt "Nye BA-prognoser BNL september 2013Kjell Senneset, Prognosesenteret Tomtemangelen begynner å merkes en del steder…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google