Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 11. august 2005. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006 1) Kina, Hong Kong, Sør-Korea,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 11. august 2005. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006 1) Kina, Hong Kong, Sør-Korea,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 11. august 2005

2 Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006 1) Kina, Hong Kong, Sør-Korea, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand og Filippinene

3 Norges Bank 3 Kilde: EcoWin\ Eurostat Kvartalsvis endring i BNP i USA Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert

4 Norges Bank 4 Kilde: EcoWin / Nasjonale statistikkilder KPI/HICP i USA, euroområdet, Tyskland, Storbritannia og Japan. Prosentvis vekst fra samme måned året før USA Euro- området Japan StorbritanniaTyskland

5 Norges Bank 5 Konsumprisvekst i Norden Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: EcoWin/Nasjonale statistikkkilder Norge (KPI-JAE) Sverige (UND1X) Danmark* Sverige (UND1X uten energi) * KPI eksl. energi, mat, alkohol og tobakk Finland*

6 Norges Bank 6 Utviklingen i 10 års statsobligasjonsrenter Tyskland Norge USA IR Kina London

7 Norges Bank 7 Utviklingen i delindekser. Totalavkastning, indeksert, 03.01.05 = 100 Kilde: EcoWin 1) Beregnet som gjennomsnittet av IT- og telekomindeksen 2) Beregnet som gjennomsnittet av Industri- og materialindeksen NorgeVerden IKT 1) Finans Industri 2) Energi IKT 1) Finans Industri Energi

8 Norges Bank 8 Renteforventninger for USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige Kilde: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 9. august 28. juni Sverige Storbritannia

9 Norges Bank 9 Oljepris Brent Blend og terminpriser Dagstall, dollar per fat. Januar 2002 – august 2005 8. august Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank 24. juni IR 2/05

10 Norges Bank 10 Differanse mellom oljepris for levering neste måned og om 6-7 år USD per fat lett råolje. Dagstall. Januar 2004 – august 2005 2005 2004 Kilde: EcoWin/ NYMEX

11 Norges Bank 11 Oljeproduksjon, Norge millioner fat per dag, månedstall, januar 2000 – juni 2005 Kilde: Oljedirektoratet Prognose fra Oljedirektoratet Produksjon

12 Norges Bank 12 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 1). Historisk prisvekst og anslag IR 2/05 (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

13 Norges Bank 13 Priser på importerte konsumvarer i KPI og i utenrikshandelsstatistikken, og I-44 4-kvartalersvekst. Prosent. 1.kv. 1998 – 2.kv. 2005 1) Norges Banks beregninger: Klær og tilbehør, sko, møbler, mat og drikke 2) Uten lyd- og bildeutstyr og biler I-44 Importerte konsumvarer i utenriksstatistikken 1) Importerte konsum- varer i KPI 2) Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

14 Norges Bank 14 Sysselsatte personer i millioner og gjennomsnittlig arbeidstid i prosent av normalarbeidsuken (37,5 timer). Sesongjustert Kilde: Statistisk sentralbyrå Sysselsatte (venstre akse) Gjennomsnittlig arbeidstid i prosent av normalarbeidsuken (høyre akse)

15 Norges Bank 15 Boligpriser Prosentvis vekst fra samme måned året før Kilde: Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF)

16 Norges Bank 16 Konjunkturbarometeret Forventningsindikator for industrien Sesongjustert diffusjonsindeks Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 Norges Bank 17 Samlet gjeld til ikke-finansielle foretak i Fastlands- Norge (K3) og innenlandsk kreditt fordelt på husholdninger og ikke-finansielle foretak (K2) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Husholdninger (K2) Ikke-finansielle foretak (K2) Samlet gjeld til ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge (K3)

18 Norges Bank 18 3 måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) Synkende verdi innebærer depresierende valuta. Dagstall Kilder: Norges Bank og Bloomberg I-44, høyre akse Veid rentedifferanse 3 mnd, venstre akse 8. august 05 28. juni 05

19 Norges Bank 19 Anslag på KPI-JAE og produksjonsgapet i referansebanen. Kvartalstall. Prosent. 1. kv. 2004 – 4. kv. 2008 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank KPI-JAE Produksjonsgap


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 11. august 2005. Norges Bank 2 Vekstanslag Consensus Forecasts Kilde: Consensus Forecasts 20052006 1) Kina, Hong Kong, Sør-Korea,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google