Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsundersøkelsen 2012 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 29.05.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsundersøkelsen 2012 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 29.05.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsundersøkelsen 2012 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 29.05.2013

2 NTL Forskningsinstitutters medlemsundersøkelse Gjennomføre årlig medlemsundersøkelse Samle inn anonymiserte lønnsdata Sammenstille lønnsdata i oversikter som kan brukes av de tillitsvalgte i lønnsforhandlinger Se på lønnsutvikling over tid Årlig nyhetsbrev med resultater NTL Forskningsinstitutter er ansvarlige for utsendelse av medlemsundersøkelsen. Hebe Gunnes har det administrative ansvaret for undersøkelsen, Håkon Nilsen det tekniske. Vi har utarbeidet en brukerhåndbok og en prosjektrapport. Prosjektet finansieres av Forbundet, men er forankret hos NTL Forskningsinstitutter.

3 Tillitsvalgtes innsats  Kontrollere medlemslister og stillings- oversikter  Varsle om at undersøkelsen kommer  Sende ut undersøkelsen  Følge opp medlemmer som ikke svarer  Kvalitetssikre svar  Bruke resultatene i forhandlingene Alle avdelinger har egen administrator av medlemsundersøkelsen – eget arbeidsrom for administratorene er opprettet!!

4

5 Medlemsundersøkelsen 2012 Sendt ut i mars 2013 Undersøkelsen avsluttet 6. mai Antall respondenter: 694 – ny rekord! Total svarprosent: 76% –Svarprosent i 2011: 72%, 2010: 73% og i 2009: 66%

6 Svarprosent per avdeling i 2012

7 Gjennomsnittslønninger 2012 for NTL forskningsinstitutter per stillingsgruppe Kilde: Medlemsundersøkelsen 2012, NTL forskningsinstitutter

8 Administrative stillinger – lønn/alder Kilde: Medlemsundersøkelsen 2012, NTL forskningsinstitutter

9 Tekniske stillinger – lønn/alder Kilde: Medlemsundersøkelsen 2012, NTL forskningsinstitutter

10 Faglige stillinger – lønn/alder Kilde: Medlemsundersøkelsen 2012, NTL forskningsinstitutter

11 Kvinner og menn i faglige stillinger i 2012 Kilde: Medlemsundersøkelsen 2012, NTL forskningsinstitutter

12 Vekst fra 2010-2012 etter type institutt Merk at beregning av vekst gjelder ansatte som svarte på undersøkelsen begge år, og at alle stillingsgrupper presenteres samlet. Ledere er tatt ut. Oversikt over lønnsvekst per avdeling kan fås ved henvendelse til meg.

13 Gjennomsnittslønn per stillingsgruppe i 2009-2012 Kilde: Medlemsundersøkelsen 2012, NTL forskningsinstitutter

14 Vekst per stillingsgruppe

15 Gjennomsnittslønn per region i 2012 Kilde: Medlemsundersøkelsen 2012, NTL forskningsinstitutter

16 Hva slags medlemmer har avdelingene?

17 Spørringer Hos oss har vi en konsulent med utdanning på bachelornivå og med 8 års ansiennitet. Hva bør vedkommende tjene? –Gjennomsnittslønn 467 000 (6 personer, ansiennitet 6-10 år) Vi har flere laboratoriemedarbeidere som er fagarbeidere med mellom 10 og 15 års ansiennitet. Hva bør de tjene? –Gjennomsnittslønn laboratoriepersonale 404 000 (16 personer)

18 Nytt i 2013 Oppsummering fra tariffkonferansen Lenker til nyttige sider −NTL og LOs tariffsider −TBU −NHO og andre fagforeningers lønnsstatistikk Hva trenger/ønsker dere?

19 Hva skjer videre? Endringer i spørreskjemaet Endringer i databaseadministrasjon –Nytt brukergrensesnitt –Regionale kurs? Ny undersøkelse ut for 2013 –Utsendelse januar/februar 2014 Kontinuerlig oppdatering av brukerhåndboken

20 Ikke nøl med å ta kontakt med meg hvis dere har behov for tall underveis i forhandlingene. Jeg har ett døgns responstid fra midten av mai, hele juni og fra 1. august til 15. september. Hebe Gunnes Hebe.gunnes@nifu.no Tlf 959 49 983


Laste ned ppt "Medlemsundersøkelsen 2012 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 29.05.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google