Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Situasjonen i byggenæringen Ketil Lyng adm. direktør BNL NRL Entreprenørkonferanse 20.10.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Situasjonen i byggenæringen Ketil Lyng adm. direktør BNL NRL Entreprenørkonferanse 20.10.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Situasjonen i byggenæringen Ketil Lyng adm. direktør BNL NRL Entreprenørkonferanse 20.10.2009

2 Markeder og prognoser

3 Drivere for utviklingen 1.Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2.Stabil utvikling i arbeidsledigheten 3.Fortsatt lave markedsrenter 4.Normalisering av kredittgivning til byggeprosjekter 5. Befolkningsvekst

4 BNP-utviklingen internasjonalt

5 Nærmere om internasjonal økonomi •IMF spår positiv vekst i de fleste land i resten av året •Veksten er skjør og må manifistere seg sterkt i 2. halvår 2009 for at prognosen for 2010 skal holde seg internasjonalt og i Norge •Veksten i statsgjelden i mange ledende land øker så fort at det kan bli slutt på tiltakene før veksten i privat sektor har satt seg

6 Nærmere om internasjonal økonomi •De globale offensive offentlige tiltakene vil bli trukket tilbake •Urealiserte tap i finansnæringen på 4.000 milliarder •Fare for nye tilbakeslag. V, U eller W? •Veksten i de vestlige land i de neste 12 – 18 månedene vil mest sannsynlig bli svak

7 Utvikling i BNP for Fastlands-Norge 2000-2011, vekst fra året før Prognoser for 2009-2011 Kilde: SSB, 3. september 2009

8 Norges Banks styringsrente 2000 - 2009 Kilde: Norges Bank Siden september 2008 har Norges Banks styringsrente gått ned fra 5,75 til 1,25 prosent. ?

9 Utvikling i arbeidsløsheten 2000-2011, prosent av arbeidsstyrken Prognoser for 2009-2011 Kilde: SSB, 3. september 2009

10 Utvikling i arbeidsløshet etter næringer Prosent, 2007 - 2009 Kilde: NAV

11 Fra historisk høy vekst til sterkt konjunkturomslag Årlig endring i antall sysselsatte i bygg og anlegg Beregnet ut fra 25 894 i gangsatte boliger i 2008.

12 12 mndrs igangsetting av boliger siden 2004 – siste observasjon er august 2008-juli 2009 Året 2008 2009-prognosen

13 Igangsetting av boliger fram til 2011 2008: 25.824 igangsettingstillatelser, 20.000 ”spaden i jorda”. 2009: 18.000 2010: 20.000 2011: 25.000 Faktisk igangsetting

14 12 mndrs igangsetting av areal til næringsbygg, fritidsboliger og boliggarasjer siden 2004 – siste observasjon er august 2008-juli 2009 Året 2008 2009-prognosen

15 Igangsatte næringsbygg etter hovedkategorier 1990-2011 - (1000 m2)

16 Anleggsmarkedet i tall 2005-2011 Mrd 2008-kroner Investeringer i anlegg 2005200620072008200920102011 Veier 14,113,516,215,718,418,218,0 Jernbane og sporvei 1,92,43,63,85,03,84,3 Øvrige investeringer 17,216,815,816,217,117,3 Sum investeringer 33,232,735,635,740,539,339,6 Vedlikehold av anlegg 19,520,321,622,026,423,824,5 Anlegg i alt 52,753,157,257,766,963,164,1

17 Bygg- og anleggsmarkedet - hovedstørrelser Faste 2008-priser, mrd kr 2005200620072008200920102011 Investering i nye boliger 50545748373441 Inv. i andre bygg enn boliger 55617484756359 Anleggsinvesteringer 33 36 403940 Ombygging etc av bygn 6563677574 77 Vedlikehold av anlegg 192022 24 25 I ALT 223231256266253234242 Sysselsatte i bygg (i 1000) 160170191197176163167 Sysselsatte i anlegg (i 1000) 30 32313633

18 Kommunenes bruk av tiltaksmidlene • Spørreundersøkelse til kommunene om bruk av tiltaksmidlene, ca 4 mrd kr som var øremerket rehabilitering av kommunal infrastruktur • 375 (87 %) av kommunene svarte • Spørreundersøkelsen ble avsluttet 15.06.2009 Kilde: MEF

19 Har kommunen tatt i bruk de øremerkede midlene i tiltakspakken? Kilde: MEF

20 Hvilke oppgaver er igangsatt? Kilde: MEF

21 Årsaken til at kommunene ikke har tatt i bruk midlene ennå? Kilde: MEF

22 Statsbudsjettet 2010 • Ble lagt frem 13.10.2009 • Blir av regjeringen karakterisert som ”svakt ekspansivt” • Veksten (utover inflasjon) i budsjettets utgifter er på 1,75 prosent • 154 mrd kr hentes fra oljefondet, 44,6 mrd kr mer enn handlingsregelen for bruk av midler fra oljefondet

23 BNL om Statsbudsjettet 2010 Ikke tilpasset dagens situasjon i bygg og anlegg • Svak satsing på energitiltak i eksisterende bygningsmasse • Investeringsrammen for rentekompensasjon til rehabilitering av skoler og kirker går ned fra 3 til 2 mrd. Dette møter ikke etterspørselen • En andel av kommunenes frie midler bør øremerkes til rehabilitering av bygg • Bevilgningene til vei og jernbane er 1,5 mrd kr lavere enn varslet i Nasjonal Transportplan Positivt: Høy bygging av omsorgsboliger/sykehjem og studentboliger

24 Befolkningsutvikling i Norge Fremskrivninger 2009 – 2030 Ved middels nasjonal vekst Kilde: SSB De siste to årene har folketallet økt med 118.000. Om 20 år vil folketallet være ca en million høyere enn i dag.

25 Vi blir stadig flere eldre Antall personer 67 år eller mer, Fremskrivninger 2009 – 2030 Ved middels nasjonal vekst Kilde: SSB I 2030 vil det være ca 400.000 (66%) flere personer på 67 år eller mer. Antall personer over 80 år vil øke med ca 110.000 (50%) frem mot 2030.

26 Boligbygging vs befolkningsvekst Faktiske 2004-2008, prognoser for 2009-2011 Kilde: SSB. Antar middels nasjonal vekst i prognosen for folketilvekst.

27 BNLs innspill til nasjonal handlingsplan for energieffektivisering i bygg

28 Energibruk i bygg: Mest å spare i eksisterende bygg • Hvert år fornyes bygningsmassen med ca 1 % • 70 % av byggene vi vil ha i 2030 er allerede bygget • Ca 65 % av bygningsarealet er boliger • Ca 35 % av bygningsarealet er yrkesbygg • Vi må få virkemidler som utløser sparepotensialet i den store mengden eksisterende bygg

29

30 Stort potensial for å spare energi i bygg Ca 40 % av stasjonær energibruk går til bygninger Ca 14 % av klimagassutslippene i Norge tilskrives byggsektoren Det er et stort potensial for å spare energi og minske klimagassutslippene fra byggsektoren. Men det trengs virkemidler for å utløse tiltakene

31 Redusert Co2-utslipp må tas gjennom energieffektivisering

32 Utfordringer for byggenæringen •Hele verdikjeden må tenke offensivt! •Fukt og inneklima •Kostnader •Kompetanse

33

34 Rapportens konklusjoner: • Det kan spares 12 TWh i bygg innen 2020. • Det tilsvarer årlig energibruk til 600.000 boliger. • Statens vil kunne utløse dette potensialet med en bevilgning på 1,6 mrd kr årlig fra 2010, økende til 2,6 mrd kr årlig i 2017 • I den kommende stortingsperioden vil en satsing på energieffektivisering bety ca 10.000 ekstra arbeidsplasser i byggenæringen

35 Kompetanseløft •Still kompetansekrav til foretakene! •Etabler et utdanningstilbud som gjør næringen i stand til å møte klimautfordringen •Iverksett tiltak for å hindre frafall fra skole.

36 Utfordring til Regjeringen: •Forbildeprosjekter •En realistisk nasjonal handlingsplan for energieffektivisering! •Forpliktende •Fokus på kompetanse og FoU •Virkemidler i form av økonomiske incentiver •Grønne arealer


Laste ned ppt "Situasjonen i byggenæringen Ketil Lyng adm. direktør BNL NRL Entreprenørkonferanse 20.10.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google