Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjerteinfarkt og behandling med nye platehemmere Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjerteinfarkt og behandling med nye platehemmere Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjerteinfarkt og behandling med nye platehemmere Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling

2 Koronarsykdom

3 Utvikling av atherosklerose Endotel-dysfunksjon Ross. N Engl J Med. 1999

4 Dannelse av “fatty-streak” Ross. N Engl J Med. 1999

5 Dannelse av en avansert og komplisert atherosklerotisk lesjon Ross. N Engl J Med. 1999

6 Ustabilt fibrøst plaque Ross. N Engl J Med. 1999

7 Vulnerabelt og stabilt plaque Libby et al. Circulation. 1995

8 Utvikling av atherosklerose

9 Hjerteinfarkt

10 Koronarsykdom •Non-ST-elevasjons myokardinfarkt (NSTEMI) •Ustabil angina pectoris - Klinikk, ST-depresjon el. T-negativisering, evt. normalt EKG + troponin T < 15 ng/l •ST-elevasjons myokardinfarkt (STEMI) - Klinikk, ST-depresjon el. T-negativisering, evt. normalt EKG + troponin T > 15 ng/l - Klinikk, ST-elevasjon (el. nyoppstått ve. grenblokk) + troponin T > 15 ng/l •Stabil angina pectoris - Klinikk, ingen akutte forandringer på EKG + troponin T < 15 ng/l

11 Otterstad et al. Hjerteforum. 2007.

12 1-års mortalitet NSTEMI STEMI 11,6 % 9 % OPERA registry Frankrike 2007

13 Dannelse av en trombe Kollagen Tissue factor Trombin Trombocytt aktivering Protrombin ADP TXA 2 Koagulasjons- prosessen TROMBE FibrinogenFibrin Trombocytt aggregasjon AT Faktor Xa

14 Angrepspunkt til de forskjellige antitrombotiske medikamenter Kollagen Tissue factor Trombin Trombocytt aktivering Protrombin ADP TXA 2 Koagulasjons- prosessen TROMBE FibrinogenFibrin Trombocytt aggregasjon GPIIb/IIIa inhibitorer: Abciximab Tirofiban Eptifibatid ASA Heparin Dalteparin Enoxaparin Fondaparinux AT Dabigatran Bivalirudin Warfarin Faktor Xa Rivaroxaban Apixaban Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor

15 Akuttbehandling av STEMI • ASA 300 mg • Prasugrel (Efient ® ) 60 mg eller Ticagrelor (Brilique ® ) 180 mg eller Clopidogrel (Plavix ® ) 600 mg • Heparin 5000 IE • PCI eller trombolyse

16 Aspirasjon av trombemasser ved PCI Otterstad et al. Hjerteforum. 2007. Silva-Orrego et al. J Am Coll Cardiol. 2006.

17 PCI

18 Akuttbehandling av UAP/NSTEMI • ASA 300 mg • Ticagrelor (Brilique ® ) 180 mg eller Prasugrel (Efient ® ) 60 mg eller Clopidogrel (Plavix ® ) 300-600 mg • LMWH: Dalteparin (Fragmin ® ) 120 IE/kg x 2 Enoxaparin (Klexane ® ) 1 mg/kg x 2 • Evt. GP IIb/IIIa-hemmer • Koronar angiografi og evt. PCI innen 72 timer

19 Sekundærprevensjon • Bremse (redusere) atherosklerose-prosessen • Stabilisere det atherosklerotiske plakket • Motvirke trombosedannelse • Motvirke arytmi • Motvirke hjertesviktutvikling

20 Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt • Røykestopp • Kost - Middelhavsdiet (Lyon Diet Heart study) med lite mettet fett, men mye flerumettet fett, frukt og grønnsaker • Fysisk aktivitet

21 Sekundærprofylaktiske medikamenter • Betablokkere - Høyest tolererbar dose (men kanskje ikke så viktig) • ACE-hemmere/angiotensin II-reseptor-blokkere - Ved nedsatt hjertefunksjon - Ved diabetes • Statiner - Mål LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l • Blodplatehemmere • Aldosteron-antagonister - Ved nedsatt hjertefunksjon

22 • Blodplatehemming - ~25 % reduksjon i reinfarsering og død - ASA (Albyl-E ®, Magnyl-E ®, Aspirin ®, Acetylsalisylsyre ® ) 75 mg x 1 - Prasugrel (Efient ® ) (5-) 10 mg x 1 eller Ticagrelor (Brilique ® ) 90 mg x 2 eller Clopidogrel (Plavix ® ) 75 mg Antitrombotisk behandling 12 mndr.

23 Wiviott et al. N Engl J Med 2007 TRITON-TIMI 38 Death from cardiovascular causes, nonfatal myocardial infarction, or nonfatal stroke RRR 19 %

24 Death from vascular causes, myocardial infarction, or stroke PLATO 9,8 % 11,7 % RR ↓16 % P < 0,001 Wallentin et al. N Engl J Med 2009

25 Prasugrel (Efient ® ) • Blodplatehemmer som tilsvarende klopidogrel hemmer ADP-receptorer på blodplatene • Refusjon (§2) ved: - Akutt koronarsyndrom og PCI • Positive resultater fra TRITON-TIMI 38-studien

26

27 Prasugrel (Efient ® ) • Blodplatehemmer som tilsvarende klopidogrel hemmer ADP-receptorer på blodplatene • Refusjon (§2) ved: - Akutt koronarsyndrom og PCI • Positive resultater fra TRITON-TIMI 38-studien • 10 mg x 1 5 mg x 1: Alder ≥ 75 år, vekt < 60 kg • Kontraindisert ved tidligere hjerneslag/TIA

28 Ticagrelor (Brilique ® ) • Blodplatehemmer som tilsvarende klopidogrel hemmer ADP-receptorer på blodplatene • Refusjon (§2): - Akutt koronarsyndrom og medikamentell behandling, PCI eller by-pass-operasjon • Reversibel hemming av ADP-reseptoren på blodplatene - Raskere og kraftigere hemming av ADP P2Y12- reseptoren enn klopidogrel - Virker direkte (ikke pro-drug), men doseres x 2 - Obs. dyspnoe, men ofte forbigående - Positive resultater i PLATO-studien

29 Akuttbehandling av UAP/NSTEMI • ASA 300 mg • Ticagrelor (Brilique ® ) 180 mg eller Prasugrel (Efient ® ) 60 mg eller Clopidogrel (Plavix ® ) 300-600 mg • LMWH: Dalteparin (Fragmin ® ) 120 IE/kg x 2 Enoxaparin (Klexane ® ) 1 mg/kg x 2 • Evt. GP IIb/IIIa-hemmer • Koronar angiografi og evt. PCI innen 72 timer → Foretrukket i Helse Sør-Øst → Ved økt blødningsrisiko eller hos pasient på antikoagulasjon

30 TRITON-TIMI 38 STEMI-populasjonen Montalescot et al. ESC 2008 Time (Days) 5 10 15 0 050100150200250300350400 450 Proportion of patients (%) 9.5 6.5 12.4 10.0 HR=0.79 (0.65–0.97) NNT=42 p=0.02 RRR=21% p=0.002 RRR=32% Clopidogrel Prasugrel Age-adjusted HR=0.81 (0.66-0.99)

31 RR ↓13 % P = 0,07 Steg et al. Circulation 2010 PLATO STEMI-populasjonen

32 Akuttbehandling av STEMI • ASA 300 mg • Prasugrel (Efient ® ) 60 mg eller Ticagrelor (Brilique ® ) 180 mg eller Clopidogrel (Plavix ® ) 600 mg • Heparin 5000 IE • PCI eller trombolyse →Foretrukket i Helse Sør-Øst → Ved økt blødningsrisiko eller hos pasient på antikoagulasjon

33 Restenose etter PCI

34 Medikamentfrigjørende stent (drug-eluting stent (DES))

35 Curfman et al. N Engl J Med. 2007. Er medikament-frigjørende stenter farlige? Viktig med ASA + clopidogrel, prasugrel eller ticagrelor hver dag og lenge nok!

36 Eisenstein. JAMA.2007. Mortalitet etter PCI med DES avhengig av fortsatt bruk av clopidogrel DES - clopidogrel BMS - clopidogrel BMS + clopidogrel DES + clopidogrel % 6

37 WARIS II Hurlen et al. N Engl J Med. 2002

38 Dobbel blodplatehemming Antikoagulasjon + 1)Marevan + ASA + Clopidogrel - Metallstent: 1 mnd. - Medikamentstent 6 mndr. 2)Marevan + ASA (eller clopidogrel) 3) Etter 12 mndr.: Marevan ± ASA

39 2,5 mg eller 5 mg rivaroxaban etter akutt koronarsyndrom Mega et al. N Engl J Med 2012 ATLAS ACS 2-TIMI 51 8,9 % 10,7 % RR ↓16 % P < 0,008 ↑ major bleeding (2.1% vs. 0.6%) ↑ intracranial hemorrhage (0.6% vs. 0.2%) No significant increase in fatal bleeding (0.3% vs. 0.2%, P=0.66)

40 APPRAISE-2 Alexander et al. N Engl J Med 2011

41 Ustabil angina pectoris og NSTEMI 1) ASA 300 mg x 1 som startdose, deretter ASA 75 mg x 1 på ubestemt tid. 2) Brilique ® 180 mg x 1 som startdose, deretter 90 mg x 2 fra neste dag i 12 mnd. eller Plavix ® 600 mg x 1, deretter 75 mg x 1 i 12 mnd. ved økt blødningsfare og hos pasienter som bruker Marevan ®, Pradaxa ® eller Xarelto ® 3) LMWH sc. (gis ikke samme dag som planlagt PCI) STEMI 1) ASA 300 mg x 1, deretter ASA 75 mg x 1 på ubestemt tid. 2) Efient ® 60 mg x 1, deretter 10 mg x 1 fra neste dag i 12 mnd. eller Plavix ® 600 mg x 1, deretter 75 mg x 1 i 12 mnd. ved økt blødningsfare, > 75 år, < 60 kg og hos pasienter på Marevan ®, Pradaxa ® eller Xarelto ® eller tidl. cerebralt insult 3) Ufraksjonert heparin 5000 IE x 1 iv. Kvinner > 70 år: ½ dose


Laste ned ppt "Hjerteinfarkt og behandling med nye platehemmere Erik Øie Seksjonsoverlege, dr. med. Medisinsk avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google