Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Spinal eller ikke?” Bjarte Askeland – Ortopedisk Seksjon – Haukeland Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Spinal eller ikke?” Bjarte Askeland – Ortopedisk Seksjon – Haukeland Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Spinal eller ikke?” Bjarte Askeland – Ortopedisk Seksjon – Haukeland Universitetssykehus

2 Kasuistikk • Mann 70 år, planlagt hofterevisjon i spinal og epiduralanestesi rett etter nyttår 2013 • Elektivt sykehus – stengt i jul og nyttår • Pasienten kom til journalopptak en dag uten operasjoner og uten anestesilege til å gjøre previsitt • ”Dukket opp” på operasjonsprogrammet, som første pasient, første arbeidsdag på nyåret! • Calling fra anestesisykepleier: ”Kan dere se på denne pasienten litt kjapt? Vi venter bare på dere…” • Previsitt ble skrevet – meget kjapt… ­ Operert hos oss tidligere, gammel previsitt forelå ­ Kjent atrieflimmer, tidligere Marevan, nå Pradaxa (!) ­ Ellers OK ­ Klarert for inngrep av kollega, ingen bange anelser…

3 Kasuistikk • Undertegnede ble tilkalt til innledningsrommet • Leste previsitten raskt, hadde fått muntlig beskjed om ”alt er OK” • Spurte pasienten om blodfortynnende: ”Nei Marevan har jeg sluttet med” • Spinal og epidural gitt (!), inngrepet gjennomført med noe blødning, retransfundert med cell-saver, men hemodynamisk stabil under inngrepet • Ingen påfallende blødningstendens ble bemerket • Overflyttet Recovery etter gjennomført inngrep

4 Kasuistikk • På Recovery fikk jeg en ubehagelig følelse og spurte pasienten om når han sist hadde tatt sin Pradaxa: ”Svar: Den tok jeg i går…” • Hmm..? Det var 2 døgn det stod i prosedyren, ikke sant? • Informerte pasient nøye om muligheten for spinal- eller epiduralblødning • Forordnet et ekstra døgn på Recovery med nøye overvåkning, flere tilsyn på sengepost • Heldigvis oppstod det ingen blødning og pasienten ble utskrevet uten sequelae, men (!) • Det kunne lett ha gått galt • Hvems skyld var det i så fall?

5 Hva kunne skjedd?

6 Spinalt/epiduralt hematom!

7 • Sjelden men fryktet komplikasjon • Kan oppstå spontant, for eksempel ved koagulasjonsforstyrrelse eller karanomalier, men forekommer oftere ved samtidig antikoagulasjon og mekanisk traume • Selv ved rask intervensjon vil pasienten ofte ha permanent sequelae • Manglende diagnostikk og behandling kan gi permanent lammelse Spinalt/epiduralt hematom!

8 Forekomst • Spinale og epidurale hematom er svært sjeldne • Studier har vist forekomster rundt 1 hematom pr. 150.000 epidural- og 220.000 spinalanestesier • Årsaken er ofte sammensatt og ikke bare forårsaket av selve stikket • Like viktig som forebyggelse er årevåkenhet og oppmerksomhet på uvante postoperative symptomer

9 Blødning eller trombose? • Effekten av antikoagulasjon ved kirurgiske inngrep er meget godt dokumentert, men representerer samtidig et tveegget sverd i klinikken • DVT eller Lungeemboli er fryktede komplikasjoner som kan medføre livsvarige plager eller død • Samtidig øker den kirurgiske blødningsfaren betydelig og ofte uforutsigbart ved antikoagulasjon og samtidig co-morbiditet, som nyre- eller leversvikt • Spinal- eller epiduralanestesi er ofte problematisk ved samtidig antikoagulasjon • Om eller når antikoagulasjon skal startes eller seponeres, hvilket medikament eller hvilken metode som skal brukes og hvor lenge behandlingen skal vare er en kilde til mye diskusjon • Fasiten er dessverre ennå ikke skrevet…

10 Ikke bare ved operasjoner… • Bruk av antikoagulasjon er økende og antallet medikamenter og metoder stiger ­ Angina pectoris og hjerteinfarkt ­ Atrieflimmer ­ Mekaniske hjerteventiler og stenter ­ Hjerneslag ­ Tidligere DVT eller Lungeemboli ­ Medfødt koagulasjonsfostyrrelse, Leidens mutasjon, etc. ­ Flyreiser ­ Tindebestigninger

11 Ikke lett å ha oversikt… • Støttestrømper? • ASA i lavdose (Albyl E 75 mg)? • Persantin? • Plavix? • Marevan? • Fragmin eller Klexane? • Hva med NSAIDs, Q10? • Hva med ”alle de nye” ­ Brilique, Pradaxa, Xarelto, Eliquis…?

12 12

13 • Hva bruker din pasient? • Stemmer journalen? • Husker pasienten alt? • Har kirurgen gitt beskjed om seponering? • Er det trygt å gi spinal eller epidural? • Hvis det er tvil, er narkose et like bra alternativ? • Er det mulig å lage vanntette rutiner og prosedyrer? Ikke lett å ha oversikt…

14 Er nye medikamenter farligere?

15

16 For mye eller for lite….?

17

18 18 Indikasjon?

19 Det var kanskje lettere før…?

20 20 Hovedregel: • Pasienter med økt blødningsrisiko skal vanligvis ikke få sentrale blokader. • Sentrale blokader kan likevel vurderes: ­ når det forventes betydelige vanskeligheter med å sikre luftveiene ­ ved forventet vanskelig intubasjon kombinert med full ventrikkel ­ ved betydelige kardiopulmonale og vaskulære problemer ­ ved alvorlig preeklampsi eller eklampsi ­ høy tverrsnittslesjon (autonom hyperrefleksi) • Når sentrale blokkader benyttes ved økt blødningsrisiko gjelder: ­ pasientene i denne kategori behandles av erfaren spesialist i anestesiologi ­ spinalanestesi (med tynn nål) foretrekkes fremfor epidural ­ pasienten bør være informert om fordeler og ulemper ved de forskjellige metoder ­ journalnotat dokumenterer de overveielser som er gjort

21 Er prosedyrene på plass?

22

23 Noe å lære…?

24 Take home message.. • Lær deg de nye medikamentene • Lær deg avdelingens prosedyrer • Lær dine kolleger avdelingens prosedyrer og forklar årsaken til at vi på anestesien alltid er så nevrotiske • Skap forståelse for bruk av sjekklister for å redusere misforståelser, feilmedisinering eller feil anestesesi • Vi spør alltid pasienten om ID og faste • Kanskje vi nå skal spørre om antikoagulasjon først? • Ikke stol på at alt er OK når ”det haster” og du ikke har lest papirene skikkelig • Haster det egentlig så mye? • men, heldigvis, lykken står ofte den kjekke bi…

25 Takk for oppmerksomheten!

26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31


Laste ned ppt "”Spinal eller ikke?” Bjarte Askeland – Ortopedisk Seksjon – Haukeland Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google