Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familiær hyperkolesterolemi Behandling i dag og i fremtiden FH-medlemsdag 16. mars 2013 Kjell-Erik Arnesen Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus KEArnesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familiær hyperkolesterolemi Behandling i dag og i fremtiden FH-medlemsdag 16. mars 2013 Kjell-Erik Arnesen Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus KEArnesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Familiær hyperkolesterolemi Behandling i dag og i fremtiden FH-medlemsdag 16. mars 2013 Kjell-Erik Arnesen Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus KEArnesen

2 Innhold Kolesterol, LDL og aterosklerosen FH klinikk De andre risikofaktorer for aterosklerose Fantastisk behandlingsfremgang på 20-30 år Medikamentell lipidbehandling Behandlingsmål, statiner, bivirkninger, triks, alternative lipidmidler og kombinasjoner Livsstilsbehandling Kost og vekt Hva kommer i nær fremtid PCSK9, Mipomersen, MTP, anacetrapib European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003; 10 (Suppl 1): S1-S78 K E Arnesen

3 Lipider –> LDL er årsaken til aterosklerosen KEArnesen

4 Relativ fordeling av biologiske molekyler human plasma Quehenberger O, Dennis EA. N Engl J Med 2011;365:1812-1823

5 Relativ fordeling av biologiske molekyler human plasma

6 “Low Density Lipoprotein” partikkelen KEArnesen

7 Det «dårlige» versus det «gode» kolesterolet LDL – det dårlige kolesterolet HDL – det gode kolesterolet versus Frakter kolesterol til vevene for eksempel blodåreveggen Frakter kolesterol fra vevene for eksempel blodåreveggen til leveren for utskillelse Ingunn Narverud. PhD prøveforelesning 2012

8 Plasmalipidene ved metabolsk syndrom Quehenberger O, Dennis EA. N Engl J Med 2011;365:1812-1823

9 Apo-ratio – et av de beste prognostiske lipidmål KEArnesen

10 Walldius G et al: J Int Med 2006; 259: 493-519 KEArnesen

11 0,40,5 0,60,8 0,7 1,0 0,9 1,2 1,1 Walldius G et al: J Int Med 2006; 259: 493-519 1,31,4 KEArnesen

12 FH: En LDL-reseptor defekt KEArnesen

13 FH forekomst Den hyppigste autosomal dominante arvede tilstand, forekomst 1:500 på verdensbasis (anslag 10 mill individer). I Norge mulig forekomst 1:300, anslagsvis 15-16 000 personer. Genverifisert HeFH er nå ca 5600 personer. Det er 11 kjente med homozygot FH. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003; 10 (Suppl 1): S1-S78 K E Arnesen

14 Autosomal Dominant Hyperkolesterolemi •Økt nivå av totalkolesterol og LDL, i gjennomsnitt fordoblet nivå •Xantomer og xantelasmer •Tidlig hjertekarsykdom •Tilstanden foreligger i flere generasjoner

15 Knut E Berge

16 FH -> Akselerert aterosklerose KEArnesen

17 Normal Fett- strek Fibrøst plakk Okklusiv aterosklerotisk plakk Plakkruptur/ fissur & trombose Hjerteinfarkt Hjerneslag Kritisk iskjemi i bena Koronardød Ustabilangina Aterosklerosen: Progresjonen avh av LDL nivået Courtesy of P Ganz. Økende alder Asymptomatisk Anstrengelses-anginaClaudikasjon FH: Fordoblet LDL -> fordoblet aterosklerose

18 Normal Fett- strek Fibrøst plakk Okklusiv aterosklerotisk plakk Plakkruptur/ fissur & trombose Hjerteinfarkt Hjerneslag Kritisk iskjemi i bena Koronardød Ustabilangina Aterosklerosen: Forverres av alle andre riskofaktorer Courtesy of P Ganz. FH: Fordoblet LDL -> fordoblet aterosklerose Andre risikofaktorer -> forverrer dette betydelig

19 Normal Fett- strek Fibrøst plakk Okklusiv aterosklerotisk plakk Plakkruptur/ fissur & trombose Hjerteinfarkt Hjerneslag Kritisk iskjemi i bena Koronardød StatineneLDLHDLTG Ustabilangina Statinene: Forsinker og stabiliserer den progressive prosess Courtesy of P Ganz. reduserer - hastighet av plakkutvikling - hastighet av plakkutvikling - inflammasjon - inflammasjonmedfører - endotelstabilisering - plakk regresjon

20 FH: Statinene og et mye bedre aktivt totalt behandlingspplegg -> En enorm forbedring av livsforløpet de siste 20-30 år KEArnesen

21 • Koronarsykdom MennKvinner Ses allerede ved 30 år50 år (30 - 50) Gj.sn.43 år 54 år(50 - 70) Hvis kvinnen røyker, utjevnens kjønnsforskjellen. Opptil 50% hadde koroanarsykdom ved 50 år. “Koronarsykdom kom 20 år for tidlig, og med tilsvarende tap i levetid.” • Karotisstenoser • Aortastenose -> osteal koronarstenose -> plutselig død • Aortaforkalkninger med/uten abdominalt aneurisme og nyrearteriestenose • Perifer vaskulær sykdom Prognose HeFH før statin

22 Peter J Landsberger

23

24 Bedring i dødelighet (SMR) fra før-statin tiden til statinperioden Koronardødelighet Redusert med 37%, mer hos kvinner enn hos menn Ved s ekundærprofylakse redusert 25%. Ved p rimærprofylakse redusert 48%. Total dødelighetVed primærprofylakse 33% lavere enn befolkningen. Dødelighet av kreft Er 37% lavere enn befolkningen. Neil A et al Eur Heart J. 2008 Okt 7. [Epub ahead of print] Svær reduksjon av dødeligheten pga moderne FH behandling og statin Simon Broome Familial Register Group KEArnesen

25 Peter J Landsberger

26

27

28 0,40,5 0,60,8 0,7 1,0 0,9 1,2 1,1 Walldius G et al: J Int Med 2006; 259: 493-519 1,31,4 KEArnesen

29 Alle andre ledsagende risikofaktorer forverrer aterosklerosen KEArnesen

30 Justert odds ratio - risikofaktorer for det første hjerteinfarkt - INTERHEART ---Virker beskyttende--- K E Arnesen Yusuf et al, Lancet 2004;364, 11. Sept


Laste ned ppt "Familiær hyperkolesterolemi Behandling i dag og i fremtiden FH-medlemsdag 16. mars 2013 Kjell-Erik Arnesen Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus KEArnesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google