Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familiær hyperkolesterolemi Behandling i dag og i fremtiden FH-medlemsdag 16. mars 2013 Kjell-Erik Arnesen Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus KEArnesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familiær hyperkolesterolemi Behandling i dag og i fremtiden FH-medlemsdag 16. mars 2013 Kjell-Erik Arnesen Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus KEArnesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Familiær hyperkolesterolemi Behandling i dag og i fremtiden FH-medlemsdag 16. mars 2013 Kjell-Erik Arnesen Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus KEArnesen

2 Innhold Kolesterol, LDL og aterosklerosen FH klinikk De andre risikofaktorer for aterosklerose Fantastisk behandlingsfremgang på år Medikamentell lipidbehandling Behandlingsmål, statiner, bivirkninger, triks, alternative lipidmidler og kombinasjoner Livsstilsbehandling Kost og vekt Hva kommer i nær fremtid PCSK9, Mipomersen, MTP, anacetrapib European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003; 10 (Suppl 1): S1-S78 K E Arnesen

3 Lipider –> LDL er årsaken til aterosklerosen KEArnesen

4 Relativ fordeling av biologiske molekyler human plasma Quehenberger O, Dennis EA. N Engl J Med 2011;365:

5 Relativ fordeling av biologiske molekyler human plasma

6 “Low Density Lipoprotein” partikkelen KEArnesen

7 Det «dårlige» versus det «gode» kolesterolet LDL – det dårlige kolesterolet HDL – det gode kolesterolet versus Frakter kolesterol til vevene for eksempel blodåreveggen Frakter kolesterol fra vevene for eksempel blodåreveggen til leveren for utskillelse Ingunn Narverud. PhD prøveforelesning 2012

8 Plasmalipidene ved metabolsk syndrom Quehenberger O, Dennis EA. N Engl J Med 2011;365:

9 Apo-ratio – et av de beste prognostiske lipidmål KEArnesen

10 Walldius G et al: J Int Med 2006; 259: KEArnesen

11 0,40,5 0,60,8 0,7 1,0 0,9 1,2 1,1 Walldius G et al: J Int Med 2006; 259: ,31,4 KEArnesen

12 FH: En LDL-reseptor defekt KEArnesen

13 FH forekomst Den hyppigste autosomal dominante arvede tilstand, forekomst 1:500 på verdensbasis (anslag 10 mill individer). I Norge mulig forekomst 1:300, anslagsvis personer. Genverifisert HeFH er nå ca 5600 personer. Det er 11 kjente med homozygot FH. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003; 10 (Suppl 1): S1-S78 K E Arnesen

14 Autosomal Dominant Hyperkolesterolemi •Økt nivå av totalkolesterol og LDL, i gjennomsnitt fordoblet nivå •Xantomer og xantelasmer •Tidlig hjertekarsykdom •Tilstanden foreligger i flere generasjoner

15 Knut E Berge

16 FH -> Akselerert aterosklerose KEArnesen

17 Normal Fett- strek Fibrøst plakk Okklusiv aterosklerotisk plakk Plakkruptur/ fissur & trombose Hjerteinfarkt Hjerneslag Kritisk iskjemi i bena Koronardød Ustabilangina Aterosklerosen: Progresjonen avh av LDL nivået Courtesy of P Ganz. Økende alder Asymptomatisk Anstrengelses-anginaClaudikasjon FH: Fordoblet LDL -> fordoblet aterosklerose

18 Normal Fett- strek Fibrøst plakk Okklusiv aterosklerotisk plakk Plakkruptur/ fissur & trombose Hjerteinfarkt Hjerneslag Kritisk iskjemi i bena Koronardød Ustabilangina Aterosklerosen: Forverres av alle andre riskofaktorer Courtesy of P Ganz. FH: Fordoblet LDL -> fordoblet aterosklerose Andre risikofaktorer -> forverrer dette betydelig

19 Normal Fett- strek Fibrøst plakk Okklusiv aterosklerotisk plakk Plakkruptur/ fissur & trombose Hjerteinfarkt Hjerneslag Kritisk iskjemi i bena Koronardød StatineneLDLHDLTG Ustabilangina Statinene: Forsinker og stabiliserer den progressive prosess Courtesy of P Ganz. reduserer - hastighet av plakkutvikling - hastighet av plakkutvikling - inflammasjon - inflammasjonmedfører - endotelstabilisering - plakk regresjon

20 FH: Statinene og et mye bedre aktivt totalt behandlingspplegg -> En enorm forbedring av livsforløpet de siste år KEArnesen

21 • Koronarsykdom MennKvinner Ses allerede ved 30 år50 år ( ) Gj.sn.43 år 54 år( ) Hvis kvinnen røyker, utjevnens kjønnsforskjellen. Opptil 50% hadde koroanarsykdom ved 50 år. “Koronarsykdom kom 20 år for tidlig, og med tilsvarende tap i levetid.” • Karotisstenoser • Aortastenose -> osteal koronarstenose -> plutselig død • Aortaforkalkninger med/uten abdominalt aneurisme og nyrearteriestenose • Perifer vaskulær sykdom Prognose HeFH før statin

22 Peter J Landsberger

23

24 Bedring i dødelighet (SMR) fra før-statin tiden til statinperioden Koronardødelighet Redusert med 37%, mer hos kvinner enn hos menn Ved s ekundærprofylakse redusert 25%. Ved p rimærprofylakse redusert 48%. Total dødelighetVed primærprofylakse 33% lavere enn befolkningen. Dødelighet av kreft Er 37% lavere enn befolkningen. Neil A et al Eur Heart J Okt 7. [Epub ahead of print] Svær reduksjon av dødeligheten pga moderne FH behandling og statin Simon Broome Familial Register Group KEArnesen

25 Peter J Landsberger

26

27

28 0,40,5 0,60,8 0,7 1,0 0,9 1,2 1,1 Walldius G et al: J Int Med 2006; 259: ,31,4 KEArnesen

29 Alle andre ledsagende risikofaktorer forverrer aterosklerosen KEArnesen

30 Justert odds ratio - risikofaktorer for det første hjerteinfarkt - INTERHEART ---Virker beskyttende--- K E Arnesen Yusuf et al, Lancet 2004;364, 11. Sept


Laste ned ppt "Familiær hyperkolesterolemi Behandling i dag og i fremtiden FH-medlemsdag 16. mars 2013 Kjell-Erik Arnesen Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus KEArnesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google