Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961 Åndsverkloven gir regler, blant annet om: • hva slags materiale som er opphavsrettslig beskyttet, • når rettighetshaverne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961 Åndsverkloven gir regler, blant annet om: • hva slags materiale som er opphavsrettslig beskyttet, • når rettighetshaverne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961 Åndsverkloven gir regler, blant annet om: • hva slags materiale som er opphavsrettslig beskyttet, • når rettighetshaverne må forespørres om bruk av materialet, • når de har krav på vederlag, • på hvilke områder bruken er fri.

2 Noen prinsipper • Ideer er frie • Fakta er frie • Kunnskap er fri • Opphavsrett er knytta til form og presentasjon, ikke innhold • Opphavsretteb er til for å beskytte resultatet av skapende innsats Fritt etter Olav Torvund (torvund.net)

3 Hva er et åndsverk? §2 • Skrifter av alle slag • Muntlig foredrag • Sceneverk • Musikkverk • Filmverk • Fotografiske verk • Malerier, tegninger, grafikk og lignende • Skulpturer • Bygningskunst • Billedvev • Kart, tegninger, grafiske avbildninger • Datamaskinprogram-mer • Oversettelser og bearbeidelser som er nevnt foran

4 http://www.clara.no • Clara er et nyttig nettsted dersom man er usikker på hva man har lov til

5 Eksemplarer • Det går et klart skille mellom selve verket og eksemplarer av verket • Den som erverver et eksemplar får visse rettigheter i forhold til eksemplaret, men kan for eksempel ikke lage nye eksemplarer

6 Opphavsmannens enerett • En økonomisk side (§2) – Enerett til fremstilling av eksemplarer – Enerett til spredning av verket (salg, visning, fremføring, utleie o.l). • En ideell side (§3) – Krav på å bli navngitt når verket blir nevnt og – Vern mot krenkende gjengivelse/bruk av verket m.m.

7 Offentlige dokumenter - §9 • Offentlige dokument er ikke vernet av opphavsretts- bestemmelsene, dette omfatter lover, forskrifter, rettsavgjørelser m.m. – Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger §22. • Lovens kapittel 2 omhandler mange bestemmelser som avgrenser opphavsmannens enerett.kapittel 2

8 Eksemplarfremstilling til privat bruk Kapittel 2: §12 • Det er tillatt å foreta en begrenset eksemplarfremstilling til privat bruk. – Kopiere sanger til et privat selskap – Kopiere til egen læring OBS! Denne regelen kan ikke brukes av en undervisningsinstitusjon • Men Kopinor-avtalen løser dette problemet

9 Eksemplarfremstilling til undervisning og institusjoner • §13 og §21 behandler avgrensninger fra opphavsretten i undervisningssammenheng. • Loven gir på visse vilkår rett til kopiering av verk til bruk i undervisningen (Kopinoravtalen). – Ta kopi av ei side i ei bok og dele kopien ut til elevene. Opphavsmannen skal ha et økonomisk vederlag • Kopinor har åpnet for kopiering av digitalt materialekopiering av digitalt materiale

10 Videre spredning av eksemplarer - §19. • Et lovlig erverva eksemplar av et verk kan overdras til andre • Du kan altså selge dine gamle bøker, plater, videokassetter, data- programmer osv.

11 Sitat • I følge §22 er det lov å sitere fra et offentliggjort verk: «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger»

12 Opphavsrettens vernetid - §40 • opphavsretten varer så lenge opphavsmannen er i live og 70 år etter utløpet av hans dødsår.

13 Forvaltningsorganisasjoner • Bono (billedkunst) • Gramo (musikere, artister, plateselskaper) • Tono (rettigheter om fremføring av musikkverk) • Norwaco (videresending av fjernsynsprogram) • Kopinor (arbeider med opphavsrettigheter) • LINO (Litterære verk) • FONO (Foreningen for norske plateselskaper) • Disse 7 forvaltningsorganisasjonene en felles informasjonsentral på nettet med navnet http://www.clara.no/

14 Åpne lisenser • Som opphavsmann kan du gi samtykke til ulike former for bruk og spredning – Om samtykke til fri bruk og virale lisensersamtykke til fri bruk og virale lisenser – Creative Commons er et eksempel på en slik lisens Creative Commons – Sjekk Norgesuniversitetets oversikt over ressurser som fritt kan brukes i undervisning: • http://norgesuniversitetet.no/delrett/node/33 http://norgesuniversitetet.no/delrett/node/33 – I Google kan du søke etter bilder med åpne lisenser

15 Søke etter frie ressurser • I Google kan du søke etter bilder med åpne lisenser

16 Kilder Åndsverksloven finner en på lovdatas sider: http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html Professor dr. juris Olav Torvund artikkel "Opphavsrett- en introduksjon": http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl Clara; en informasjonssentral for opphavsrett og klarering. Et nettsted med informasjon om klarering av opphavsrettigheter for alle som ønsker å bruke opphavsrettslig beskyttet materiale: http://www.clara.no/ http://www.clara.no/ Utdanningsdirektoratet. (2000). Internett i skolen: etikk og juss. : http://www2.skolenettet.no/etikk_jus/ http://www2.skolenettet.no/etikk_jus/


Laste ned ppt "Opphavsrett til åndsverk 12. mai 1961 Åndsverkloven gir regler, blant annet om: • hva slags materiale som er opphavsrettslig beskyttet, • når rettighetshaverne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google