Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensetning av operasjonsteam – pasientsikkerhet og fagpolitikk ad omveier En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel Wenche A. Klemetsen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensetning av operasjonsteam – pasientsikkerhet og fagpolitikk ad omveier En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel Wenche A. Klemetsen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensetning av operasjonsteam – pasientsikkerhet og fagpolitikk ad omveier En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel Wenche A. Klemetsen, NSF LOS november 2012

2 MossSarpsborg Fredrikstad Kalnes 2015 3 hus, 3 operasjonsavdelinger, 3 driftsmetoder

3 Bakteppe……. •Erstatning for operasjonssykepleiere. •Antall operasjonssykepleiere i et team. •Få operasjonssykepleiere i sentrale lederposisjoner eller råd. •Fokus på operasjonssykepleiere •Produksjonskrav (byttetid). •Å synliggjøre operasjonssykepleiefaget Pasientsikkerhet og operasjonssykepleie ….

4 Pasientsikkerhet og operasjonssykepleie Definisjon: Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Det omfatter: •tiltak som reduserer risiko for skade påført personer av helsetjenesten •prosesser for å overvåke og analysere helsetjenestens resultater •tiltak for å identifisere nye risikoområder Kilde: Nasjonal enhet for pasientsikkerhet (Kunnskapssenteret)

5 Artikkel fra AORNs mai-utgave 2012. Operasjonssykepleierne er spesialister på logistikken knyttet til kirurgiske inngrep, og denne kompetansen er en sikkerhet for pasienten! www.overblikk.netwww.overblikk.net august 2012

6 Prosjekt ”Operasjonsforløp” Operasjonsforløp Delprosjekt 1 Innføring av elektronisk programplanleggingsmodul (DIPS) Delprosjekt 3 Samarbeid&Kompetanse Delprosjekt 2 Logistikk Innføring TKS sjekkliste •September 2010 - juni 2012 •Tverrfaglig •Alle 3 hus •Prosjekteier = øverste ledelse

7 Effektmål, resultatmål og milepæler…… Operere flere pasienter, forbedret kvalitet, forbedret pasientsikkerhet, effektivitet, bedre flyt. Med samme ressurser.

8 Milepæl: Sammensetning av operasjonsteam (hvem og hvilken kompetanse, hvor mange), er beskrevet og gjennomført”

9 Vår utfordring 1.Hvordan (be)vise behovet for kompetanse? 2.Hvordan (be)vise sammensetning av operasjonsteam?

10 Faseinndeling og ansvars- og arbeidsoppgaver F:\Felles\Flytskjema_for_intranett\Hovedpro sess_operasjonspasient.htm

11 Kategorisering av inngrep •Vekting av inngrep etter kriterier. •4 kategorier (1-4) •Avansert (kompetanse/ressurskrevende) til enkle inngrep Veiledende!

12 KriterierKategori 1Kommentar LeiringUtfordrende leiringTidkrevende og mye utstyr. Akutt/ElektivtKan være akutt/katastroferVed akutt/katastrofer øker behovet for ressurser og kompetanse betydelig. OperasjonstekniskKan være komplisertPåvirker tid, utstyr. Kan føre til endring underveis. Påviker behov for kompetanse. TidsaspektLangvarig (>2 timer)Enkelte inngrep > 5 timer og krever bytte av personal. Risiko for komplikasjoner Må beregnes som aktueltFor eksempel blødninger, behov for konvertering, endring i operasjonsmetode, anestesimessige utfordringer. Hygieniske tiltakKan kreve ekstraordinære tiltak, utover standard tiltak. Ultrarene inngrep. SmitteSmitte kan foreliggeKrever at ekstraordinære tiltak iverksettes. Kirurgisk utstyr/instrumenter Ofte omfattendeStore krav til kontroll og oversikt over alt anvendt utstyr (telling, MTU). MTUFlere utstyrsenheter brukesKontroll og betjening underveis Bruk av implantaterMange og ulike implantaterProtesekirurgi/implantatkirurgi. Pasientens tilstand (ASA) Ofte ASA over 2 Pre-operative forberedelser OmfattendeBåde anestesiologisk, utstyr, MTU, instrumenter samt rigging av operasjonsstue. BehandlingsnivåInneliggende pasienterInngrep som utføres på SØF og SØM

13 Kategori 4: Svært enkle inngrep KriterierKategori 4Kommentar Leiring av pasientEnkelt og minimalt utstyrskrevende Kan ivaretas av 1 operasjonssykepleier evt. sammen med operatør. Akutt/ElektivtKun elektivt OperasjonstekniskEnkle inngrepStandard inngrep og ”dagkirurgisk” hvor uforutsette hendelser er svært sjeldent. Kirurg/Operatør må klare seg uten steril assistanse av operasjonssykepleier. TidsaspektKortvarig Risiko for komplikasjonerSjeldenVed oppstått, må det være mulig å tilkalle ressurser. SmitteSmitte foreligger ikke Hygieniske tiltakStandard Kirurgisk utstyr/instrumenterLiteFå brikker og lite utstyr som kan betjenes av operatør. Prosedyrepakker brukes. Kontrollrutiner er enkelt å ivareta. MTUSvært begrenset med utstyrsenheter Kun diatermi. ImplantaterIngen Pasientens ASAASA <2 Pre-operative forberedelserLiteKun lokalanestesi BehandlingsnivåDagkirurgiPolikliniske inngrep

14 Teamsammensetning kategori 1 YrkesgruppeAntallKommentar Operasjonssykepleier2-3Minimum 1 operasjonssykepleier med seksjons- tilknytning til aktuelt inngrep, fortrinnsvis 2. Det bør være 3 ved oppstart samt når situasjonen er akutt/katastrofe. Anestesisykepleier1-2Det bør være 2-3 ved oppstart samt når situasjonen er akutt/katastrofe, samt ved f.eks bruk av autotransfusjon. Anestesilege1-2Overleger og ass. leger. Vurderes på bakgrunn av pasientens tilstand. Kirurger2-32 overleger og en ass.lege evt. 3 overleger. Vurderes. Hjelpepleier1Ivareta instrumenthåndtering post-operativt. Renholder1-2Rengjøring/desinfeksjon av operasjonsstue post- operativt.

15 ”Vekting” av inngrep (utdrag tabell) Type inngrep: SØFKategori: KAR kirurgi Abdominalt aortaaneurysme1 Amputasjon2 A-V fistel2 Axillo-bifemoral bypass2 Cross over bypass2 Embolectomi arm. Perifere kar2 Embolectomi lyske. Perifere kar2 Fem.pop.bypass. Perifere kar2 Jugulariskateter. Per-cutant.2 PD-kateter (peritoneal dialyse)2 TEA carteria carotis2 TEA perifere kar2 Varicer2 Trepanasjon2 Hickmann kateter2 Lap.scopisk PD kateter2

16 Hva oppnådde vi? •En synliggjøring av operasjonssykepleiere •Et større og riktig fokus på ”teamet”. •Realitetsorientering! •Praktisk modell for planlegging av operasjonsaktivitet og bemanning. •Opplærings- og undervisningsverktøy (interaktivt). •Pasientsikkerhet og fagpolitikk!

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Sammensetning av operasjonsteam – pasientsikkerhet og fagpolitikk ad omveier En fortelling fra et prosjekt - om metodikk og innfallsvinkel Wenche A. Klemetsen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google