Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Date: 2003-02-02 - Page: 1 Ormen Lange – til land…… Anskaffelsesstrategi for landanlegget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Date: 2003-02-02 - Page: 1 Ormen Lange – til land…… Anskaffelsesstrategi for landanlegget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Date: 2003-02-02 - Page: 1 Ormen Lange – til land…… Anskaffelsesstrategi for landanlegget

2 Date: 2003-02-02 - Page: 2 OrmenLangeOrmenLange Ormen Lange, Landanlegg Anskaffelsesstrategi; • Kontraktsformer • Tidsplaner Kristiansund 5.12.2003

3 Date: 2003-02-02 - Page: 3 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg Anleggskai Fakkeltårn Produktkai Kondensatlager i fjell Rørledningstrase Veskefanger Prosess- og hjelpeanlegg Anleggleir Administrasjons- området Strømmottak og distribusjon distribusjon Tankanlegg

4 Date: 2003-02-02 - Page: 4 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg - Utbyggings-/kontraktsfilosofi  ”Stick built” – plassbygging  Komplette utstyrsenheter Fokus på: •HMS •Håndterbart antall kontrakter •Kompleksitet, lokalisering, grensesnitt •Klart definert kommersielt og teknisk ansvar •Konkurranse •Utnytte mulighetene i leverandørmarkedet

5 Date: 2003-02-02 - Page: 5 Utbyggingsaktiviteter  Tidlig oppstart av aktiviteter knyttet mot lokal infrastruktur  Anleggsaktiviteter iht. prioriterte områder  Adkomstvei, camp, anleggskontor(er) og midlertidig infrastruktur  Prosessområde  Væskefangerområde  Fjellhaller og tunneler  Anleggskai  Infrastruktur under bakken  Veier, fundamenter og bygninger  Tilrettelegging av riggområder  Installasjon av utstyr, materiell og rør  Mekanisk ferdigstillelse  Uttesting

6 Date: 2003-02-02 - Page: 6 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg – Tildelte kontrakter En Engineering, Procurement and Construction Management Assistance (E+P+CMA) kontrakt for landanlegget Aker Kværner Eng. Engineering kontrakt for grunnarbeider, veier, fjell lager, kaier, adm.bygg, camp etc. Multiconsult

7 Date: 2003-02-02 - Page: 7 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg - Oppsummering bygg og anlegg En stor anleggskontrakt, inkl. grunnarbeider, adkomstveier, anleggsprovisorier, 2 lagerhaller, kulverter, anleggskai Opsjon: Felles camp, rørfundamenter, veier, etc. Øvrige byggarbeider (bygninger, fundamenter etc) for vil bli inkludert i en hoved Installasjonskontrakt Totalentreprise for administrasjonsbygg Byggarbeid i enkelte områdekontrakter; • Gas mottaks-/eksport område • Kondensat Eksport område

8 Date: 2003-02-02 - Page: 8 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg – Hoved anleggskontrakt  Forespørsel: Nov. 03 Kontrakt: Mars 04 Innhold: *Adkomstveier, kulverter *Adkomst- og sikringssystemer *Grunnarbeider *2 Fjell lagerhaller *Tunnelsystem for kjølevann *Anleggskai/småbåthavn *Anleggsprovisorier *Stenknusing *Kloakkanlegg Opsjon: *Bygging og drift av felles anleggscamp *Fundamenter for rør *Betonforsyning Total massehåndtering: 5 mill m3 Utførelse basert på spes.& tegn. fra Byggherre • Fastpriselementer • Enhetsrater iht. normer og standarder (NS3420)

9 Date: 2003-02-02 - Page: 9 Bygg og anlegg - oppstartsaktiviteter  Sprengning og knusing av stein for temporære veier, riggområder og dumping av løsmasser  Etablering av anleggsstrøm, vann og kloakk  Midlertidig camp – kontorer og bolig  Ny offentlig vei til anlegget  Riggområder, verksteder  Ilandsetting av tungt anleggsutstyr  Midlertidig anleggskai (barge)  Forberede løsmasse deponier  Løsmasse fjerning/håndtering  Sprengning og fylling

10 Date: 2003-02-02 - Page: 10 OrmenLangeOrmenLange Typiske varer og tjenester som kan være aktuelt å anskaffe lokalt/regionalt  Tjenester i forbindelse med anleggsvirksomhet (underleverandør til hovedkontraktorer):  Kranutleie  Liftutleie  Stillas og stillasbygging  Massetransport  Graving  Betongproduksjon  Snekkertjenester  Reparasjon/vedlikehold av utstyr og materiell  Vakthold  Transport land/sjø  Lagerhold og lagerstyring  Drifting av temporære fasiliteter på anleggsområdet (vann, avløp, strøm, etc.)  Diesel leveranser

11 Date: 2003-02-02 - Page: 11 OrmenLangeOrmenLange Typiske varer og tjenester som kan være aktuelt å anskaffe lokalt/regionalt  Tjenester i forbindelse med "Camp" og drift av byggeplassen:  Bygging av Camp fasiliteter (brakker, tilkobling av VVS, tele, uteområder)  Drift av Camp (kantine, renhold, vaktmester, resepsjon, vedlikehold av uteområder, service, fritid o.l)  Utleie av boliger for prosjektpersonell  Generelle tjenester for personell og besøkende  Sekretærtjenester

12 Date: 2003-02-02 - Page: 12 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg - Administrasjonsbygg Forespørsel: 2Kv. 04 Kontrakt: 4Kv. 04 Totalentreprise m/fastpris Kontorer, kantine, kontrollrom, laboratorie, servicelokaler, verksted, lager, brannstasjon, etc.

13 Date: 2003-02-02 - Page: 13 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg – Gassmottaks-/eksport område Slug C: 10.000t / 160x40m ESD ventiler: 42”, 70t / 10m 4 væskesamlere (slug- catchers), import/eksport pluggsluser, ESD ventiler, fakkelsystem, målesystem, mek.utrustning, bygg&anl., etc. Forespørsel: 1Kv 2004 Kontrakt: 3Kv 2004 Totalentreprise/Utførelse basert på hhv. funksjons- krav og spes. & tegn. fra Byggherre; • Fastpriselementer • Enhetsrater

14 Date: 2003-02-02 - Page: 14 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg – Kondensat Eksport System Totalentreprise/Utførelse basert på hhv. funksjonskrav og spes. & tegn. fra Byggherre; • Fastpriselementer • Enhetsrater Forespørsel: 1Kv. 04 Kontrakt: 3Kv. 04 Produktkai, løftepumper, kondensat- målesystem, mek./el.utrustning, rør, fundamenter, etc.

15 Date: 2003-02-02 - Page: 15 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg - Tankanlegg Totalentreprise m/fastpris Forespørsel: 2Kv. 04 Kontrakt: 4Kv. 04 4 lagertanker (5000-7000m3) for MEG, inkl. mek. utrustning

16 Date: 2003-02-02 - Page: 16 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg - Prosessanlegg MEG gjenvinningssystem Mekanisk, elektrisk/ instrument utrustning, rør, etc, Forespørsel: 2Kv. 04 Kontrakt: 3Kv. 04 Totalentreprise m/fastpris

17 Date: 2003-02-02 - Page: 17 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg - Kraftforsyning-/fordeling, inntaksstasjon Forespørsel: 2Kv. 04 Kontrakt: 3Kv. 04 Totalentreprise m/fastpris 132kV Distribusjons- og fordelings- anlegg, inkl. 2stk 132/22/11kV transformatorer ved inntaksstasjonen

18 Date: 2003-02-02 - Page: 18 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg - Hjelpesystemer Totalentreprise m/fastpris Forespørsel: 2Kv. 04 Kontrakt: 3Kv. 04 Oppvarmingssystem; 2 gass fyrte kjeler (30-50MW), rør, mek./el./instr. utrustning

19 Date: 2003-02-02 - Page: 19 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg – Hjelpesystemer/prosessanlegg 100-150 Innkjøpspakker med totalverdi ca. 2,5 miliarder NOK * Fastpris avtaler Forespørsler: 4Kv. 03 – 1Kv. 05 Bestillinger: Des. 03 – 1/2Kv. 05

20 Date: 2003-02-02 - Page: 20 Innkjøpsstrategi, UTSTYRSPAKKER SOM HÅNDTERES AV AKER KVÆRNER Forespørselspakker med verdi > 50 mill NOK; Forespørsel  Målepakke 16.12.03  TEG Regenerering 18.12.03  Materiell for veskefanger 18.12.03  Veskeutskillere 08.01.04  Rørvarmevekslere 12.01.04  Renseutstyr for avløpsvann 15.01.04

21 Date: 2003-02-02 - Page: 21 Innkjøpsstrategi, U TSTYRSPAKKER SOM HÅNDTERES AV AKER KVÆRNER  Ekpander kompressor 12.12.03  Flammebrenner 18.12.03  Stabiliseringskolonne 08.01.04  Kondensat lastepumper 08.01.04  Elektriske kjeler 15.01.04  Trykktanker 22.01.04  Filtere 28.01.04  HPU 30.01.04  Små servisepumper 30.01.04  Partikkelfjerner 06.02.04  Kjemisk injeksjonspakke 13.02.04  Nitrogengenerator 13.02.04  Lastearmer 18.02.04  Sjøvannsfilter 25.02.04  Oljesølgjenvinningsutstyr 22.03.04 Forespørselspakker med verdi <50mnok;

22 Date: 2003-02-02 - Page: 22 Innkjøpsstrategi, UTSTYRSPAKKER SOM HÅNDTERES AV AKER KVÆRNER •Gass Varmevekslere - 12.12.03 •Separatorer - 08.01.04 •Nivåinstrumenter - 21.01.04 •Sprinklersystem, slangetromler og hydranter - 19.02.04 •Strømningsinstrumenter - 10.03.04 •VVS utstyr - 12.03.04 •Sikkerhetsventiler - 12.03.04 •Korrosjonsmåling - 12.03.04 Forespørsler med verdi <50mnok; •MEG avsaltningspakke - 09.12.03 •Lavtemp.Separatorer - 12.12.03 •Flammetårn - 19.12.03 •Prosess & Servicepumper - 07.01.04 •Platevarmevekslere - 28.01.04 •Atmosferiske tanker - 11.02.04 •Luftkompressor - 13.02.04

23 Date: 2003-02-02 - Page: 23 Innkjøpsstrategi, UTSTYRSPAKKER SOM HÅNDTERES AV AKER KVÆRNER “BULK” FORESPØRSLER;  Kuleventiler > DN 600 16.12.03  Sluseventiler > DN 600 09.01.04  Kuleventiler < DN 600 30.01.04  Kabelgater 05.02.04  Spjeldventiler20.02.04  GRE rør og rørdeler 15.03.04  Kabler 26.03.04  Carbonstål rør og rørdeler 26.03.04  Duplexstål rør og rørdeler 26.03.04  316 stål rør og rørdeler 02.04.04

24 Date: 2003-02-02 - Page: 24 OrmenLangeOrmenLange Kontraktsstrategi Ormen Lange Landanlegg – Hjelpesystemer/prosessanlegg En total installasjonskontrakt; •Bygningsarbeider (fundamenter & hus) •HVAC •Mekanisk/rør •Elektro •Instrument Forespørsel: 3 Kv. 04 Kontrakt: 4Kv. 04 Utførelse basert på spes. & tegn. fra Byggherre; • Fastpriselementer • Enhetsrater iht. normer og standarder

25 Date: 2003-02-02 - Page: 25 OrmenLangeOrmenLange Typiske varer og tjenester som kan være aktuelt å anskaffe lokalt/regionalt  Leveranser og tjenester i forbindelse med utbygging (fabrikasjon og installasjon som underleverandør til hovedkontraktorer):  Bygg- og anlegg  Mellomlager  Mekanisk  Elektro  Automatisering  Produksjon/prefabrikering av utstyr og materiell

26 Date: 2003-02-02 - Page: 26

27 Date: 2003-02-02 - Page: 27 OrmenLangeOrmenLange Anskaffelsesstrategi Ormen Lange, Landanlegg - foreløpig kontraktsplan TittelForespørselKontrakt  Main Civil contract21.11.2003 March 2004  Gas Reception & Export Area February 2004July 2004  MEG Regeneration SystemApril 2004September 2004  Gas Fired Furnace Syst.April 2004September 2004

28 Date: 2003-02-02 - Page: 28 OrmenLangeOrmenLange Anskaffelsesstrategi Ormen Lange, Landanlegg - foreløpig kontraktsplan TittelForespørselKontrakt  Condensate Export System March 2004September 2004  High Volt. Power Supply SystemApril 2004September 2004  Administration ComplexMay 2004October 2004  Tank FarmJune 2004November 2004  Main Installation contractJuly 2004December 2004  Purchase Orders vs. Process- and Utility Des. 2003 - 2Q 2005


Laste ned ppt "Date: 2003-02-02 - Page: 1 Ormen Lange – til land…… Anskaffelsesstrategi for landanlegget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google