Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Doc. No.: Supply Chain Management – kontrakter -GJØA Base og logistikk kontrakter for Gjøa. Status og planer for gjennomføring og implementering av base.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Doc. No.: Supply Chain Management – kontrakter -GJØA Base og logistikk kontrakter for Gjøa. Status og planer for gjennomføring og implementering av base."— Utskrift av presentasjonen:

1 Doc. No.: Supply Chain Management – kontrakter -GJØA Base og logistikk kontrakter for Gjøa. Status og planer for gjennomføring og implementering av base og logistikk kontrakter.

2 02.05.2005 Doc. No.: The Overall Framework for the Supply Chain Management Process Outbound Return Processes Inbound Processes Inbound Return Processes Outbound Processes SUPPLIERS SUPPLY BASE PLATFORM Supply Chain Management Planning Processes Supply Chain Management Enabling Processes • Supply Chain Management- SCM - omhandler koordinering, samarbeid og planlegging av alle logistikk aktiviteter. • Innkjøp, materialadministrasjon, mottak, pakking og forsendelse til og fra plattform • Kontraktsoppfølging • 3’dje parts service Supply Chain Management Process

3 02.05.2005 Doc. No.: Base kontrakter Kontraktsinnhold.Gjennomføring 1. Kontraktsforhandlinger er startet og en avtale om lager og ute areal er på plass i mai/08. 2. Kontraktsforhandlinger vil starte opp i mai. StatoilHydro og Fjord Base AS vil bli forespurt. Varighet 15 år. 3. Forespørsel ut i mai/08. StatoilHydro og Saga Fjord Base AS vil bli forespurt og også andre logistikk bedrifter. Varighet 5 år med opsjoner. 5. ITT – Invitasjon til å tilby starter opp 12.09.08. Kontrakten skal gjelde fra 01.10.2010 og varighet 5 år med opsjoner. 1.Midlertidig basefasiliteter for Gjøa i prosjektfasen fra juni 2008 til Nov 2010. Lager/kontorer og uteareal. 2. GdFN – Kontorer – ute og innelager. Inneholder nødvendig kontorfasiliteter ute og innelager -prosjektrelatert volum. 3 Base kontrakt. Inneholder logistikk styring, materialadministrasjon pakking/forsendelse. Lager styring basert på GdFN SCM system med utstrakt bruk av RFID. 4.Forsyningsfartøy for Gjøa.

4 02.05.2005 Doc. No.: Base Kontrakter forts. KontraktsinnholdGjennomføring 5. Forsyningsfartøy drift. Marine operasjoner, daglig drift av forsyningsfartøyet. 6. Vaskeri tjenester. Total leveranse av personell arbeidstøy og lin tøy. 7. Catering - LQ Gjøa. Totalleveranse av hotell tjenester, Kjøkken, proviant og rengjøring. 8. Helikopter transport. Totalleveranse av lufttransport tjenester – dør til dør leveranse av personell (POB). Drakter, møterom, RFID personell etc. 5. Oppstart ITT 12.09.2008. Varighet fra 01.10.2010, 5 år med opsjoner. 6. Oppstart ITT 15.08.2008. Varighet fra 01.09.2009. 5 år med opsjoner 7. Oppstart ITT. 15.08.2008. Varighet fra 01.09.2009. 5 år med opsjoner 8. Oppstart ITT 12.01.2009. Varighet fra 01.10.2010 5 år med opsjoner.

5 02.05.2005 Doc. No.: Base kontrakter forts. Kontraktsinnhold.Gjennomføring 9. Oppstart ITT 02.03.2009. Varighet fra 01.09.2009 5 år med opsjoner 9. Oppstart ITT 15.10.2008. Varighet fra 01.10.2010 5 år med opsjoner 11. Oppstart ITT 15.11.2008. Varighet fra 01.10.2010 5 år med opsjoner 12. Oppstart ITT 15.10.2008. Varighet fra 01.05.2009 5 år med opsjoner. 13. Oppstart ITT 15.01.2009. Varighet fra 01.10.2010 5 år med opsjoner. 9. Konteinere, tanker og basket. Komplett leveranse av transportutstyr. 10. Avfall – mottak og destruksjon av avfall fra plattform og forsyningskjeden. 11. Kjemikalier,oljer, smøroljer, diesel og forbruksvarer. 12. Transport og ekspedisjonstjenester 13. Stillas Stillasmateriell leveranse til Gjøa

6 02.05.2005 Doc. No.: Integrerte baseoperasjoner - Florø Operasjonssenter Stavanger Gjøa Plattformorganisasjon  Booking  Dør-til-dør  Dawinci  Møterom  Sikkerhet  Overlevelsesdr akt  RFID  MA-koord.  Lager-koord.  Kraner  Transportutstyr  Lager inne/ute  Driftsstøtteleder  Insp.ingeniør  Overflateinsp.  Planlegger  Teknisk dok og LCI kord.  Mek. verksted  Avfall  Container  Kjemikalier  Stillas  Catering  Vaskeritjeneste  Båt  Daglig drift av forsyningsfartøy  Beredskap ForsyningsbåtHelikopterkoord.Basekoord.Driftsstøtte IKM Base Florø Oddvar Aarberg Andre kontr. Material- administrasjon Innkjøpere

7 02.05.2005 Doc. No.: SCM – Gjøa Operasjoner – kontraktsansvarlige. Base og logistikk kontrakter: •Chris Gates - Kontraktsleder •John Winterstø – Plattformsjef. OIM •Oddvar Aarberg – Base og Logistikk Sjef Driftsstøtte kontrakter •Chris Gates – Kontraktsleder •Per Langhaug – Plattformsjef. OIM •Sven Petter Jacobsen. Konsulent.


Laste ned ppt "Doc. No.: Supply Chain Management – kontrakter -GJØA Base og logistikk kontrakter for Gjøa. Status og planer for gjennomføring og implementering av base."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google