Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INKLUDERING i NORSK IDRETT Robert Olsvik Utviklingskonsulent Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité Enhet idrett for funksjonshemmede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INKLUDERING i NORSK IDRETT Robert Olsvik Utviklingskonsulent Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité Enhet idrett for funksjonshemmede."— Utskrift av presentasjonen:

1 INKLUDERING i NORSK IDRETT Robert Olsvik Utviklingskonsulent Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité Enhet idrett for funksjonshemmede E-post robert.olsvik@idrettsforbundet.no Telefon 75711411 / 41900449

2 Begrepsavklaring Inkludering av mennesker med en funksjonsnedsettelse.

3 Idrettspolitisk dokument Visjon: En åpen og inkluderende idrett. 1.Gi flere barn, ungdom og voksne et bedre tilbud 2.Prioritere grupper som ikke finner seg godt til rette i idrettlagene 3.Vise respekt for menneskeverd og sikre like muligheter for vekst og utvikling 4.Øke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapingen

4 Idrett for funksjonshemmede på dagsorden i klubben Integreringsprosessen har satt idrett for funksjonshemmede mer i fokus. Noen har kalt prosessen ”idrettens sosiale eksperiment”, andre ”den største reform i norsk idrett i nyere tid”. Forventningene er store og utfordringene er mange. Lykkes vi med å skape flere inkluderende miljøer og lykkes vi å øke rekruttere flere utøvere med funksjonsnedsettelser til norsk idrett? Det har ikke vært vanlig at idrettslagenes styrer har hatt idrettstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelser på dagsorden. (Arne Fagerlie, NIF)

5 Idrett for funksjonshemmede i Norge Tidligere ble idretten ivaretatt av Norges Handicapidrettsforbund, Norges Døveidrettsforbund og egen IPU-komite i Norges Idrettsforbund Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble etablert 27. november 1997, etter en sammenslåing av Norges Handicapidrettsforbund, Norges Døve-Idrettsforbund og Norges Idrettsforbunds (NIF) komité for psykisk utviklingshemmede. I dag har alle særforbund (SF) i norsk idrett overtatt ansvar for funksjonshemmede. NFI ble på et ekstraordinært forbundsting 1. september bestemt nedlagt med virkning fra 31. desember 2007.

6 Ulike hjelpemidler i idretten I dag er det mulig for funksjonshemmede å delta i mange idretter på grunn av nye og gode hjelpemidler. Kan søke å få dekket hjelpemidler opp til 26 år. Jobbes for å få fjernet aldersgrensen. Mange blir funksjonshemmet også etter 26 år. Det blir for dyrt for de aller fleste å kjøpe inn hjelpemidler selv.

7 Behandlingsinstitusjoner / kompetansesentre. Eksempler på en del behandlingsinstitusjoner og kompetansesentre: Beitostølen Helsesportssenter www.bhss.no Valnesfjord Helsesportssenter www.vhss.no Catosenteret www.catosenteret.no Frambu www.frambu.no Huseby Kompetansesenter www.statped.no/huseby Tambartun Kompetansesenter www.statped.no/tambartun Sunnaas Sykehus www.sunnaas.no Nasjonalt ressurssenter for døvblinde www.eikholt.no

8 Vi må tenke nytt. Støtteordninger Ledsaging til trening: –Støttekontakter og fritidsassistenter som kan følge utøveren til/fra trening og evt. bistå litt på trening (litt ulikt fra kommune til kommune i bruk av disse ordningene)

9 Tilbud til dere. Kunnskapsturneen 2008 –Norsk tipping, idrett for funksjonshemmede. Treningskontakt, samarbeid mellom idrettslag, kommune, 21.mai i Tromsø

10 Dette trenger vi hjelp til. At kommuner støtter opp rundt de klubber/IL som tar et ansvar De som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser i det daglige, motiverer til fysisk aktivitet, helst i et sosial fellesskap. Ikke glem de som allerede har gode tilbud

11 Nyttige informasjonskanaler www.idrett.no Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité klikk inn på linken ”Funksjonshemmede” eller ”Særforbund” Økonomi: Et ”hav av muligheter”. Se www.klubbguiden.nowww.klubbguiden.no

12 Robert Olsvik Utviklingskonsulent Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité Enhet- Idrett for funksjonshemmede E-post robert.olsvik@idrettsforbundet.no Telefon 75711411 / 41900449


Laste ned ppt "INKLUDERING i NORSK IDRETT Robert Olsvik Utviklingskonsulent Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité Enhet idrett for funksjonshemmede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google