Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2000

2 AGENDA 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling.
1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen. 5.Godkjenning av regnskaper. 6.Fastsettelse av kontingent og særavg. 7.Kaffepause. 8.Behandling av forslag til nye lover. 9.Forslag om fritak for særavgift 10.Behandling av innkomne forslag. 11.Valg. 12. Valg skigruppe. 13. Avslutning.

3 2. Valg av møteleder / referent
3. Godkjenning av innkalling

4 Årsberetning for 2000 1. Styret i Vikåsen IL. har i perioden avholdt styremøter. I tillegg har vi hatt noen møter for spesielle saker, som for eksempel: Oppussing av hytta og fotballavslutning. 2. Årets utgang er flyttet fra Oktober til Desember, dette betyr at vi har 2 måneders lenger drift for år 2000 enn normalt.

5 3. Følgende større saker har blitt behandlet:
Flytting av Brakke til motsatt side av banen Reparere lekkasje i taket på brakke, samt lage eget rom for kalkmaskinen og kalken. Bestilt trapp til loftet. Dugnan på Kiwi Mjøndalen Skateboard-rampe i Åsen, (lagt i bero). Starte med ungdomsaktiviteter på Åsen hytta. Nye lover for Vikåsen IL.

6 4. Vi har utført følgende spesielle oppgaver i 2000:
Gjennomført stor oppussing på hytta. Skiftet belegg, malt vegger, lagt brystning ved doer, Pusset opp dører, gjort klar til trapp til loftet fra gamle dusjene. Byttet ut alle ovnene i salen. Kjøpt nye bord i salen. Flyttet Brakke. Fotballavslutning. Gjennomført dugnad på Kiwi. Generell drift av klubben. Sendt søknader til Maxbo-fondet i hele år.

7 5. Planer for år 2001: Få montert trapp til loftet.
Mer oppussinger på hytta. Reparere brakke ved banen. Få mer sosiale aktiviteter i klubben for å skape bedre samhold i klubben. Arrangere disco-kvelder / andre ungdomsaktiviteter. Skaffe flere sponsorer.

8 5. Økonomi: Økonomien er for tiden god. Selv om vi har underskudd for år 2000. Det har vært gjort en kjempeinnsats fra de tillitsvalgte, spesielt kasserer og dugnadsansvarlig. Forbruket i 2000 har vært nøkternt. Det ligger an til å kunne bruke mer penger på hytta i år 2001.

9 6.Styret har i år bestått av:
Leder: Jon Sørensen Nestleder/sportslig leder: Tom Løvold På valg Sekretær: Aud Knutsen Kasserer: Morten Wilthil På valg Hyttesjef: Ingalill Skjeflo På valg Aktivitetsleder: Ann Elisabeth Seielstadsveen Materialforvalter: Per Åge Andersen På valg Dugnadsansvarlig: Lise Rydningen/Helge Eide På valg Trener-/foreldrekontakt: Egil Knutsen Revisor: Bengt Børmarken Revisor: Laila Sekse På valg Varamedlem: Helge Eide På valg Varamedlem: Tormod Kravik

10 Valgkomiteen har bestått av:
Otto Johansen Jan Petter Røine På valg Knut Andersen På valg

11 DRIFT 2.00 INNTEKTER Div. inntekter 1 372 Budsjett 2000 Regnskap 2000
     DRIFT 2.00 INNTEKTER Div. inntekter 1 372 Budsjett 2000 Regnskap 2000 Budsjett 2001 Medlemskontingent 15.000 11 950 13 000 Særavgifter 40.000 27 625 35 000 Vaktmesterdugnad 30.000 56 601 20 000 Andre dugnader 20.000 10 000 15 000 Lotteri 5.000 5 000 Sponsor/Reklame 10.000 12 000 Tilskudd fra kom. 12.000 26 501 Div. salg avslutn. Mv. 2.000 2 950 4 000 Renteinntekter 984 SUM INNTEKTER

12 Budsjett 2000 Regnskap 2000 Budsjett 2001 UTGIFTER Bankgebyrer 1.000 260 1 000 Møteutgifter 2.000 9 510 5 000 Kontorrekv. 3 000 Seriavg. Etc BFK 10.000 10 485 10 000 Cuper 32.000 32 950 32 000 Baneleie 7.500 7 500 Dommerutgifter 1.500 182 500 Premier 4.000 8 218 4 000 Kurs 7 704 8 000 Treningsutstyr 25.000 30 462 15 000 Forbruksmateriell 246 Div. utgifter 5 504 SUM UTGIFTER 95 000 RESULTAT DRIFT 28 000 36 962 22 000

13 RESULTAT DRIFT Budsjett Regnskap Budsjett 2001

14 HYTTE 4.00 INNTEKTER Diverse inntekter Leieinntekter 30.000 17 525
Budsjett 2000 Regnskap 2000 Budsjett 2001 HYTTE 4.00 INNTEKTER Diverse inntekter Leieinntekter 30.000 17 525 30 000 Tilskudd fra komm. 15.000 10 000 SUM INNTEKTER 45.000 40 000

15 UTGIFTER Diverse utg. 75 Telefon 4.000 2 355 3 000 Forsikringer 5.000
Budsjett 2000 Regnskap 2000 Budsjett 2001 UTGIFTER Diverse utg. 75 Telefon 4.000 2 355 3 000 Forsikringer 5.000 5 354 6 000 Kommunale avg. 7 650 8 000 Strøm 12.000 22 590 15 000 Vedlikehold 40.000 32 663 33 000 SUM UTGIFTER 66.000 70 687 65 000 RESULTAT HYTTE RESULTAT TOTALT 7.000 -3 000

16 RESULTAT TOTALT 7.000 - 16.200 - 3.000 Antall medlemmer: Ca. 200.
Budsjett Regnskap Budsjett 2000 Antall medlemmer: Ca. 200.

17

18 Fastsettelse av kontingenter og særavgifter.
I dag: Junior: Kr. 50,- Senior: Kr. 125,- Familie: Kr. 250,-

19

20 8. Behandling av forslag til nye lover.
9. Forslag om fritak for særavgift. 10. Behandling av inkomne forslag. 11. Valg 12. Valg Skigruppa. 13. Avslutning.

21 TAKK FOR FRAMMØTE


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google