Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2000. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2000. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2000

2 AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen. 5.Godkjenning av regnskaper. 6.Fastsettelse av kontingent og særavg. 7.Kaffepause. 8.Behandling av forslag til nye lover. 9.Forslag om fritak for særavgift 10.Behandling av innkomne forslag. 11.Valg. 12. Valg skigruppe. 13. Avslutning.

3 2.Valg av møteleder / referent 3. Godkjenning av innkalling

4 Årsberetning for 2000 1. Styret i Vikåsen IL. har i perioden avholdt 11 styremøter. I tillegg har vi hatt noen møter for spesielle saker, som for eksempel: Oppussing av hytta og fotballavslutning. 2.Årets utgang er flyttet fra Oktober til Desember, dette betyr at vi har 2 måneders lenger drift for år 2000 enn normalt.

5 3.Følgende større saker har blitt behandlet:  Flytting av Brakke til motsatt side av banen  Reparere lekkasje i taket på brakke, samt lage eget rom for kalkmaskinen og kalken.  Bestilt trapp til loftet.  Dugnan på Kiwi Mjøndalen  Skateboard-rampe i Åsen, (lagt i bero).  Starte med ungdomsaktiviteter på Åsen hytta.  Nye lover for Vikåsen IL.

6 4.Vi har utført følgende spesielle oppgaver i 2000:  Gjennomført stor oppussing på hytta. Skiftet belegg, malt vegger, lagt brystning ved doer, Pusset opp dører, gjort klar til trapp til loftet fra gamle dusjene.  Byttet ut alle ovnene i salen.  Kjøpt nye bord i salen.  Flyttet Brakke.  Fotballavslutning.  Gjennomført dugnad på Kiwi.  Generell drift av klubben.  Sendt søknader til Maxbo-fondet i hele år.

7 5. Planer for år 2001:  Få montert trapp til loftet.  Mer oppussinger på hytta.  Reparere brakke ved banen.  Få mer sosiale aktiviteter i klubben for å skape bedre samhold i klubben.  Arrangere disco-kvelder / andre ungdomsaktiviteter.  Skaffe flere sponsorer.

8 5.Økonomi: Økonomien er for tiden god. Selv om vi har underskudd for år 2000. Det har vært gjort en kjempeinnsats fra de tillitsvalgte, spesielt kasserer og dugnadsansvarlig. Forbruket i 2000 har vært nøkternt. Det ligger an til å kunne bruke mer penger på hytta i år 2001.

9 6.Styret har i år bestått av: Leder:Jon Sørensen Nestleder/sportslig leder:Tom LøvoldPå valg Sekretær:Aud Knutsen Kasserer:Morten WilthilPå valg Hyttesjef:Ingalill SkjefloPå valg Aktivitetsleder:Ann Elisabeth Seielstadsveen Materialforvalter:Per Åge AndersenPå valg Dugnadsansvarlig:Lise Rydningen/Helge EidePå valg Trener-/foreldrekontakt:Egil Knutsen Revisor:Bengt Børmarken Revisor:Laila SeksePå valg Varamedlem:Helge EidePå valg Varamedlem:Tormod Kravik

10 Valgkomiteen har bestått av : Otto Johansen Jan Petter RøinePå valg Knut AndersenPå valg

11 DRIFT 2.00 INNTEKTER Div. inntekter01 3720 Budsjett 2000Regnskap 2000Budsjett 2001 Medlemskontingent15.00011 95013 000 Særavgifter40.00027 62535 000 Vaktmesterdugnad30.00056 60120 000 Andre dugnader20.00010 00015 000 Lotteri5.00005 000 Sponsor/Reklame10.00012 00010 000 Tilskudd fra kom.12.00026 50115 000 Div. salg avslutn. Mv.2.0002 9504 000 Renteinntekter09840 SUM INNTEKTER134 000149 983117 000

12 UTGIFTER Bankgebyrer1.0002601 000 Møteutgifter2.0009 5105 000 Kontorrekv.1.00003 000 Seriavg. Etc BFK10.00010 48510 000 Cuper32.00032 95032 000 Baneleie7.5007 500 Dommerutgifter1.500182500 Premier4.0008 2184 000 Kurs10.0007 7048 000 Treningsutstyr25.00030 46215 000 Forbruksmateriell10.0002464 000 Div. utgifter2.0005 5045 000 SUM UTGIFTER106 000113 02195 000 RESULTAT DRIFT28 00036 96222 000 Budsjett 2000Regnskap 2000Budsjett 2001

13 RESULTAT DRIFT Budsjett 2000 Regnskap 2000 Budsjett 2001 28.00036.96222.000

14 HYTTE 4.00 INNTEKTER Diverse inntekter000 Leieinntekter30.00017 52530 000 Tilskudd fra komm.15.000010 000 SUM INNTEKTER45.00017 52540 000 Budsjett 2000Regnskap 2000Budsjett 2001

15 Budsjett 2000Regnskap 2000Budsjett 2001 UTGIFTER Diverse utg.0750 Telefon4.0002 3553 000 Forsikringer5.0005 3546 000 Kommunale avg.5.0007 6508 000 Strøm12.00022 59015 000 Vedlikehold40.00032 66333 000 SUM UTGIFTER66.00070 68765 000 RESULTAT HYTTE-21 000-53 162-25 000 RESULTAT TOTALT7.000-16 200-3 000

16 RESULTAT TOTALT Budsjett 2000 Regnskap 2000 Budsjett 2000 7.000 - 16.200 - 3.000 Antall medlemmer: Ca. 200.

17

18 Fastsettelse av kontingenter og særavgifter. I dag: Junior:Kr. 50,- Senior: Kr. 125,- Familie:Kr. 250,-

19

20 8. Behandling av forslag til nye lover. 9. Forslag om fritak for særavgift. 10. Behandling av inkomne forslag. 11. Valg 12. Valg Skigruppa. 13. Avslutning.

21 TAKK FOR FRAMMØTE


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2000. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google